Arbetsmarknaden slimmas allt mer och fler slås ut!

avatar

Nyligen skickade Dagens Arbete (DA) ut en enkät till fackordföranden i våra största industriföretag. Bilden som växer fram är tydlig. Allt fler med ohälsa stöts idag allt längre bort från arbetsmarkanden.

Företagen som DA-enkäten omfattar är, som sagt, stora och har därmed relativt sett goda möjligheter att ordna anpassade anställlningar och att ta emot personer med partiell arbetsförmåga. Ändå svarade 86 procent av dem att det är svårt att hitta lämpligt arbete till före detta långtidssjuka.

DA:s enkät visar dessutom att:
•I hälften av företagen har personer blivit uppsagda i samband med sjukdom.
•I nästan hälften av företagen har personer sagt upp sig själva i samband med sjukdom.
•I mer än en tredjedel av företagen fanns före detta långtidssjuka som jobbar deltid, på egen bekostnad, trots att de inte får ersättning från Försäkringskassan.

I den sista kategorin handlar det ofta om utförsäkrade som gjort slut på sina deltids-sjukpenningdagar, men valt att jobba kvar i företaget i stället för att söka andra jobb på hela arbetsmarknaden. I andra fall gäller det personer som inte orkar jobba heltid, trots att sjukpenningen (eller sjukersättningen) dragits in.

Denna verklighet är viktig att ha i åtanke när exempelvis regeringen slår sig för bröstet och hävdar att fler, till följd av de skärpta sjukreglerna, har ”kommit närmare arbetsmarknaden”. I regeringens utvärderingar sorteras de som mist sin halv- eller deltidsersättning från sjukförsäkringen ofta in under rubriken ”i arbete”, trots att det enda som hänt dem är att de fattigjorts pga de förlorat sin ersättning från Försäkringskassan.

Det är onekligen lätt att förstå varför så många på Allianssidan idag talar tyst om hur det egentligen står till med ”utanförskapet”, ett begrepp som de uppfunnit och som idag allt oftare vänds emot dem själva…

*****************

Press: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4

Bloggat: Högbergs tankar, Martin Moberg,  Fattigbloggen, Alliansfritt Sverige, Löntagarbloggen,  Röda Malmö, Fasan, Lena Sommestad

3 reaktion på “Arbetsmarknaden slimmas allt mer och fler slås ut!

 1. avatarGun

  Känner så väl igen vad du beskiver.
  Pga medicinska framsteg kan allt fler behandlas och överleva allvarliga sjukdomar. Hjärtsjuka kan opereras liksom många skador i skelettet, magsår kan hanteras med Losec, deprimerade kan få antidepressiva osv osv. Många som förr hade dött, blir räddade men blir för den skull inte 100 procentigt återställda.

  Dessa människor är inte de mest atraktiva på arbetsmarknaden, som i stort och smått ska styras av den fria konkurrensen. Några skyddade platsser finns inte längre och arbetsgivana försöker maximera vinsten genom att försöka finna den ”bästa” arbetskraften.

  En gång i tiden kom LAS till, därför att trots högkonjunktur var inte gamla och sjuka gångbara på arbetsmarknaden. På den tiden kände den offentlig sektorn ett ansvar för individer som inte var till 100 prcent friska och raska. En rad stora företag tog också ett stort socialt ansvar och lät även inte fullt friska arbeta.

  Idag har arbetsmarknaden förändrats. Den har komplicerats och det krävs allt mer av den enskilde. Dom enklare arbetsuppgifterna har försvunnit, skeppats ut till låglöneländer eller sköts av svart arbetskraft. Allt fler kan känna sig obehövda eller oönskade på arbetsmarknaden.

  Tyvärr lastar vår regering detta på individen istället för att diskutera systemfelen.

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Jag kan bara hålla med dig. Dessutom tror jag att det allt mer slimmade arbetsliv vi just nu ser växa fram riskerar att gå miste om viktig kompetens. Detta riskerar bli följden när man selekterar bort arbetskraft utifrån en idealiserad bild av en elitarbetskraft som knappast finns.

   Ska vi kunna upprätthålla vår konkurrenskraft tror jag att vi måste göra arbetslivet rymligare, så att fler ges möjlighet att förvärvsarbeta efter sin förmåga. Får vi en växande grupp som stöts ut och får allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden kommer de framtida samhällsekonomiska kostnaderna att öka och i förlängningen leda till att vi får svårt att finansiera våra välfärdsåtaganden.

 2. avatarGun

  Visst kommer det att kosta samhället att inte ta tillvara sina medborgare. Människor som lever i skräck för att hamna i ”Landet Utanför” är rädda människor. Rädda människor är farliga människor.
  Vi är alla förlorare för denna människosyn och den roffar mentalitet som breder ut sig.

Kommentarer inaktiverade.