Astrazenecas nedläggning

avatar

Astrazenecas nedläggning av forskning och utveckling (FoU) i Sverige slår hårt mot svensk högteknologisk industri. En femtedel av alla disputerade forskare inom privat FoU i Sverige är anställda av Astrazeneca. Bolaget står för 80 procent av Sveriges export av läkemedel och har även miljardintäkter för licenser med mera.

  
Det har länge funnits tydliga tecken på ett försämrat FoU-klimat i Sverige. Men regeringen väljer i stället att subventionera lågproduktiva privata tjänster för medel- och överklass. Än värre är regeringens blinda inriktning på privatisering och lägsta pris vid offentlig upphandling. En ansvarsfull regering hade i stället satsat på att stimulera kvalitet och kunnande inom vård, omsorg, skola och infrastruktur. Det hade gynnat FoU-tunga företag. Regeringen blundar också för den digitala Taylorism som breder ut sig. Den innebär fler hårt IT-styrda uppstyckade arbetsuppgifter som kräver ett minimum av kunnande.

  
Regeringen skapar nu en låglönemarknad för att försörja dessa lågproduktiva jobb med arbetskraft. Genom en försämrad A-kassa, en uppluckrad arbetsrätt och att löntagare kan bli F-skattare kommer anställda att subventionera ett ineffektivat användande av kapital. Kollektivavtalets funktion att sortera ut olönsamma företag sätt därmed delvis ur spel. Utbildningsministerns förslag att förkorta skolgången för dem ”saknar förutsättningar” passar väl in i skapandet av ett låglöneproletariat. Det ser ut att gå bakåt för kunskapssamhället Sverige.

  
Astrazenecas produktion finns ännu kvar i Södertälje, men när nu forskningen läggs ned blir dess framtid osäker. Var huvudkontor och äger finns har stor betydelse för ett företags långsiktiga investeringar i Sverige. Offentligt kontrollerade fonder bör användas för att kontrollera FoU-företag i Sverige. Ett starkt ägande kan förmå dessa företag att planera för en långsiktig etablering i Sverige. Till detta behöver en politik för försörjning av kvalificerad personal. En offentlig upphandling med intresse av kvalité och kunnande skulle vara en värdefull partner vid utveckling av nya avancerade produkter och tjänster. Parterna på arbetsmarknaden måste också komma överens om inriktningen för de olika branscherna och i samverkan sträva mot goda arbeten med uthålligt hög produktivitet.

5 reaktion på “Astrazenecas nedläggning

 1. avatarJan Wiklund

  Lysande koppling! Exakt vad jag skulle vilja se som socialdemokratisk oppositionspolitik, och framtida regeringspolitik! Tyvärr finns det väl få förhoppningar om detta, de är ju tämligen medskyldiga…

  Mer av sånt finns på http://www.respublica.no i Norge, har ni något samarbete?

  1. avatarSten Gellerstedt

   Hej Jan!
   Ja, vi måste utveckla politiken för fler och bättre jobb. Jag känner inte till Respublica i Norge. Tittade på deras hemsida. Skicka gärna ett mail till mig eller svara här och beskriv vad vi kan lära av dem.

   1. avatarJan Wiklund

    Jag skulle vilja påstå att de är en exponent för nutidens version av 30-talets socialdemokratiska politik. En politik som vill satsa på produktion istället för finans. Exempelvis har de hårt kritiserat den norska oljefonden för att den inte används för produktiva investeringar utan bara för internationell spekulation.
    Huvudsponsor är såvitt jag har förstått Fagforbundet, dvs närmast Norges motsvarighet till Kommunal och lite till.
    Deras arbetsmodell är dock tämligen akademisk förefaller det. Fast inget ont i det om det har en bas någonstans.
    Vad man skulle kunna ”lära” av dom – eller kanske hellre samarbeta med dem om – är att stärka en politik för just produktiva investeringar istället för budgetbalans som överordnat mål. Dom har den akademiska legitimiteten och, förefaller det, mycket internationella kontakter på det området. Detta saknas i den svenska offentligheten.

    1. avatarSten Gellerstedt Inläggsförfattare

     De Nordiska socialdemokratiska partierna har just startat ett forskningsprojekt Den Nordiska modellen 2030. Denna aspekt av näringspolitik kanske kan tas med på något sätt. Frågan om ett samhälleligt solidariskt risktagande inom näringspolitiken ingår tycker jag

Kommentarer inaktiverade.