Bidragsstaten växer på den generella välfärdens bekostnad

avatar

En stor del av de insatser som regeringen lanserar i höstbudgeten är egentligen en konsekvens av tidigare förd politik. Eftersom man kraftigt skurit ned i de viktigaste trygghetsförsäkringarna, a-kassan och sjukförsäkringen, har man skapat stora grupper som ställts utanför arbetsmarknaden. Dessa personer riskerar nu, när vi åter glider in i en konjunkturnedgång, att permanent låsas in i vad regeringen själv kallat för ”utanförskapet”. Att långtidsarbetslösheten envist biter sig fast är ett tydligt uttryck för detta.

När det gäller sjukförsäkringen har vi i dag i praktiken en kravförsäkring som på administrativ väg friskförklarar människor med ohälsa, istället för att varsamt lotsa dem tillbaks till arbetslivet. Regeringen har alltså mitt i hjärtat av välfärdsstaten byggt in en hård social utslagningsmekanism, som systematiskt ställer en växande grupp utanför den generella välfärden.

Samtidigt tycks regeringen vara medveten om att det långsiktigt är omöjligt att framstå som en kraft som medvetet stöter ut människor från samhällsgemenskapen, i alla fall om man vill vinna fler riksdagsval. Därför lanserar man nu en rad olika särlösningar för de allra mest utsatta grupperna. Här är några exempel:

1. Man förslår exempelvis en ny stödform (sjukpenning i särskilda fall) samt ett behovsprövat bostadsbidrag för dem som till följd av den förda politiken gjorts ”SGI-lösa”. Samtidigt är det viktigt att notera att dessa nya stödformer inte är pensionsgrundande, vilket riskerar leda till att gruppen ”fattigpensionärer” successivt kommer att växa. Istället för att skapa ännu ett nytt ärendeslag borde regeringen ta till sig kritiken mot de villkor som idag gäller för att bli beviljad sjukersättning. Den grupp som nu föreslås bli beviljade ”sjukpenning i särskilda fall” borde istället kunna få ersättning inom ramen för sjukersättningen eller sjukpenningen. Att skapa ytterligare ett nytt ärendeslag, ovanpå de som redan finns, leder till minskad transparens och därmed ökade långsiktiga legitimitetsproblem.

2. Vid de olika tidsgränserna införs nu också olika typer av undantag, som är tänkta att mjuka upp den omänskliga och hårda tillämpning vi fått så många exempel på de senaste åren. Naturligtvis är det bra att regeringen på olika sätt försöker se till att färre enskilda hamnar i orimliga och hopplösa situationer. Men att, på det sätt som nu sker, ”lappa och laga” på ett regelverk med jättelika revor är inte långsiktigt hållbart. Dessutom gör de nya undantagen att vi nu närmar oss en diagnosbaserad sjukförsäkring, där det blir allt viktigare vilken diagnosgrupp man tillhör och inte vilken grad av nedsatt arbetsförmåga man har. Detta är en tydlig indikation om att det nu krävs en grundligare översyn än de som genomförts, där själva grundmotiven till den s.k. rehabiliteringskedjan omprövas.

3. Regeringen aviserar också, från och med 2013, förändringar i socialbidragssystemet för att ”öka incitamenten för bidragstagare att ta arbete.” Visst är det bra att man försöker motverka olika typer av ”fattigdomsfällor”, så som exempelvis den idag 100 procentiga marginaleffekt som uppstår när en som fått socialbidrag (försörjningsstöd) på heltid övergår till arbete. Ingen bör dock tvivla på att det är synnerligen stigmatiserande att stå med ”mössan i hand” och be om samhällets stöd. Detta är en situation som de flesta nog vill lämna så snart som möjligt. Därför är det viktigt att inse att huvudfokus för politiken borde vara att motverka att människor överhuvudtaget tvingas knacka på socialkontorets dörr.

Hittills kan vi dock konstatera att de förändringar av a-kassan och sjukförsäkringen, som regeringen genomfört, lett till att en växande grupp utsatta människor fattigjorts i så hög grad att de kvalificerat sig själva och det hushåll de tillhör att bli berättigade till socialbidrag. Här har vi de senaste åren sett en orimlig övervältring från de statligt finansierade försäkringssystemen till kommunernas socialtjänst.

Vad regeringen gör i budgetpropositionen när det gäller sjukförsäkringen är att likna vid att ”skrapa lite på ytan”. I kölvattnet av nedskärningarna i trygghetsförsäkringarna tvingas man nu att på olika sätt bygga ut bidragsstaten. Tyvärr kommer sjukförsäkringsfrågan knappast att sluta att uppröra och väcka debatt efter detta. Vi kommer av allt att döma också i framtiden att tvingas läsa om medborgare, som trots att de har en allvarlig sjukdom som nedsätter arbetsförmågan, på oklara och rättsosäkra grunder nekas ersättning från sjukförsäkringen och fattiggörs.

Den behandling av sjuka människor som just nu sker i vårt land är ovärdigt en välfärdsstat av vårt snitt. Regeringen bör därför besinna sig och i betydligt större utsträckning än hittills på allvar lyssna in den växande och välgrundade kritik mot de nya sjukreglerna som numera med regelbundenhet förs fram – bland annat av socialarbetare, läkare, fackföreningar, kyrkans diakoner och biskopar samt gräsrötter i alliansens småpartier. Sjukförsäkringen behöver göras om i grunden!

**************************

OBS! Läs Stefan Carlén om jämställdhetspotterna i LO-tidningen!

Press: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6, SVD7, SVD8, SVD9, SVD10, SVD11, SVD12, SVD13, SVD14, SVD15, SVD16, SVD17

Bloggat: Ett Hjärta Rött om regeringens besök ute  i ”verkligheten”, Martin Moberg om budgeten, Löntagarbloggen om anställningsskyddet, Peter Andersson om  bl.a. sjuka sjukförsäkringen, Alliansfritt Sverige om kd, Tord Oscarsson om valrörelsens alla strutsar, fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se

9 reaktion på “Bidragsstaten växer på den generella välfärdens bekostnad

 1. avatarMonica Johansson

  jag är bar så förbannad.. 2008 blev jag sjuk igen.. och sen dess ahr jag ingått i regergeins ”exprimentgrupp” från att va utförsäkrad är ajg idfag inen i FKs rullor igen och bedömd för att va för sjuk att återgå till arbet kasnke någon gång i frmatidne arbeta på 25 % med eget företagande på nått sätt…… ja emn hur långt fram i tidne är det har precis blivit beviljad skuldsaneitgn hos KFM det tar % år jag är idag 53 år… Är det någon ide sen… varfrö uppmuntradede man itne en rehabiliterign och startande av företag Inna jag damp ner så långt som jag är idag.. varfrö tog man int tag i mig innan psyket tog stopp… varfrö tog man infrån mig min inkomst som jag stretat ihop i över 30 år… varfrö försvanna allt och idag har jag bara en sjukdom och en skuldsanerign framför mig..och bostadsalö om en månad om inte något miraklulöst händer och det gör det väl inte nu…

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Monica,

   Tack för dina ord. De smärtar, men är ack så viktiga. Jag håller just nu på att läsa din bok. Den erfarenhetsbaserade kunskap du är bärare av är viktig att väga in om vi ska kunna skapa en mänskligare sjukförsäkring.

   Jag hoppas att du får en värdigare och bättre tillvaro än du har idag.

   Vänliga hälsningar!
   Kjell

 2. Pingback: Smulorna från de rika männens bord « Ett hjärta RÖTT

 3. avatarLena Nilsson

  Detta är sanningen och inget annat sanningen! Hatet gentemot denna regering växer dag för dag!!!

 4. Pingback: Shakespeareassociationer av budgeten. | - Det perfekta livet

 5. avatarIngela Andersson

  ”Nollad” Har inte haft ett öre i inkomst sen 4 februari 2011!!! Då jag blev utsparkad av arbetsförmedlingen då de tyckte jag var för sjuk att gå ut i arbetsmarknaden!Trots sjukskriven med flera allvarliga diagnoser. Går hos Psykolog, arbetsterapi, ÖNH, hud och värk i kroppen som utreds av spenshults reumatikersjukhus … är jag inte berättigad någon form av ersättning. Är gift med en man som arbetar heltid, och det är en medelsvenssons inkomsten vi lever på!! Men nu har vi tömt alla våra sparade kronor och ören,och sist fick vi låna till våra räkningar, men det kan vi inte göra i evighet!! Vad gör vi sen?? Fattighus finns ju ej kvar i landet. Säger bara fy fan att en lag och paragraf kan bestämma om jag är sjuk eller inte!!Medans de som är födda med en silversked i munnen vilket jag tror de flesta moderaterna har sänker momsen på restauranger som de har råd att gå till och inte vi folket pensionärerna som redan har kämpat och slitit för sin pension får avslag med några kronor extra i månaden, för det är det som det handlar om!! De rika får mer de fattiga mindre! DAGS FÖR FATTIGHUS I SVERIGE IGEN!!

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Ingela,
   Din berättelse är fruktansvärt smärtsam att läsa, men samtidigt så full av viktig erfarenhetsbaserad kunskap om hur det kan gå när det mest grundläggande skyddsnätet i samhället inte finns på plats.

   Tyvärr får jag regelbundet samtal från LO-medlemmar som är i en liknande situation pga de nya sjukreglerna. Jag lovar att göra allt jag kan för att sprida din och andras liknande berättelse vidare, så att vi får till stånd en förändring av dagens orimliga och rättsosäkra sjukförsäkring!

 6. avatarKent Karlsson

  Den här regeringen är faktiskt snudd på samhällsfarlig!

  Inga satsningar görs för att stimulera tillväxten så det är väl bara att kalkylera med att bli arbetslös igen! Tack så mycket Herr Reinfeldt!
  De sjuka tackar er också för er bristande vilja att arbeta om hela sjukförsäkringen utan bara lappa och laga de värsta hålen!

  Just nu seglar de fram på regeringen Perssons tidigare budgetsanering. AB Reinfeldt & Borg seglar också fram tack vare att deras (av skattemedel avlönade) propagandaminister Per Schlingmann är en (tyvärr) mycket skicklig PR-man!
  Den borgliga pressen fungerar som en ekokammare och smutskastar oppositionen samtidigt som de framhäver Reinfeldt och Borg som stora statsmän!

  Reinfeldt dyker upp som ”gubben i lådan” i positiva sammanhang! I negativa sammanhang skickas en ”offringsbar” minister fram!

  En mycket medveten strategi från Per Schlingmann!
  Det är också användandet av värdeord som ex. ”ansvar” i tid och otid! Det skall nötas in i de medborgare som tyvärr inte är så politiskt intresserade och som inte kritiskt granskar vad deras faktiska politik är utan tror att M helt plötsligt skulle transformerats om och arbetar för den ”lilla människan”!
  Inget kan ju vara längre från sanningen än det!

  Jag tror att trots att AB Reinfeldt & Borg just nu åtnjuter helt oförtjänt stort förtroende så kommer den historiska domen över dessa herrar och medlöpare i bla. media att bli en helt annan än vad de just nu tror!

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Kent,

   En del av det förtroende som nuvarande regering har bygger av allt att döma att många idag saknar kännedom om hur det kan gå när samhällets viktigaste skyddsnät inte längre finns på plats. Det är därför viktigt att du och andra fortsätter att sätta ord på vreden över de nedskärningar i välfärden som regeringen gjort och fortsätter att göra.

   Jag lovar att göra vad jag kan för att sprida dina perspektiv vidare till våra makthavare. Förhoppningsvis kommer detta så småningom ett rejält perpspektivskifte till stånd!

Kommentarer inaktiverade.