Digital Taylorism utarmar jobben

avatar

En betydligt större andel arbetare och lägre tjänstemän har utarmade jobb idag jämfört med för 20 år sedan. Det framgår av en ny rapport från LO som också presenteras av LOs vice ordförande Ulla Lindqvist i LO-tidningen.  Det är tvärt emot vad som förväntas i ”kunskapssamhället”. En orsak till denna ökning av utarmade jobb är den digitala Taylorism som trängt sig fram. Med utarmade jobb menas här att kraven på kompetens är låga, att tiden för inskolning är kort, att samma arbetsmoment ständigt återkommer och att lärandet i arbetet är lågt.

För många i LOs förbund är det ingen överraskning att det har blivit fler utarmade jobb. Återgången till det löpande bandet har medfört uppstyckade arbetsuppgifter. Inom t ex transporter, fastighetsskötsel och lager är det påtagligt fler utarmade och hårt kontrollerade jobb. En liknande förändring har startat inom offentlig service.

Utarmade jobb medför vanligen sämre arbetsmiljö och lägre lön. Orsaken är att konkurrensen om dessa jobb är större och att produktiviteten i ett utarmat jobb med tiden når ett tak. En människa inte kan förbättra sin arbetsteknik, höja sitt arbetstempo och ta hur korta pauserna som helst.

Digital Taylorism
Arbetsgivares starka strävan efter kontroll över arbetet är en av drivkrafterna bakom den IT-teknik som likriktar jobben. Globaliseringen är en annan drivkraft.  Arbete ska helst kunna utförs av nästan vem som helst var som helst. Till och med en del av arbetsledningen automatiseras. I arbetet ingår mindre av att tala med varandra och mer av att kommunicera och kontrolleras elektroniskt.  Hur kul är det och vad händer när produktiviteten nått sitt tak?

Det utvecklande arbetet
För att kunna hålla upp löner och arbetsmiljö krävs att de utarmade jobben utvecklas. Erfarenheter finns av att en kunnig och stark fackklubb, med stöd av förbundet, kan påverka arbetet så att de anställda får en större överblick, har bredare arbetsuppgifter och även deltar i planeringen av arbetet.  Målet är att uthålligt kunna producera en god tjänst eller produkt av ett gott arbete till en god lön. Avgörande för att nå dit är att arbetsgivarna blir överens med oss om att arbete ska utformas så att den anställde kan använda större delen av sin kompetens i jobbet.

Läs mer: GP, LO-distriktet i Västsverige om otrygga anställningar, WDDW om World Day for Decent Work,
Fler som bloggar: Unionen, Hanna Wallinder, om World Day of Decent Work. På samma tema skriver Vonkis, Martin Moberg, Fackrapporten och ett tidigare inlägg på LO-bloggen. Löntagarbloggen om en kampanj från Bemanningsföretagen, Göran Johansson om låga löner och otrygga anställningar och om a-kassan som statens mjölkkossa.