En (m)isslyckad sjukförsäkringsreform fattiggör allt fler!

avatar

Idag kom Socialstyrelsen med statistik som visar att socialbidragskostnaderna fortsätter att öka, trots att konjunkturen vänt uppåt. Förra året ökade socialbidragsutgifterna med 7 procent (exklusive flyktingar). En huvudförklaring till detta är att regeringens a-kasse- och sjukförsäkringspolitik lett fram till att allt fler utförsäkrade fattiggjorts och nu måste söka stöd hos kommunernas socialkontor.

Samtidigt presenterar Försäkringskassan siffror som visar att sjukskrivningarna åter börjat öka (se DN-artikel). Under januari i år ökade sjukpenningdagarna med 20 procent jämfört med januari förra året. Förklaringen till detta är att de som tidigare utförsäkrats, pga tidsgränserna i regeringens rehabiliteringskedja, nu återvänder till sjukförsäkringen.

Helt klart har regeringen grovt felbedömnt gruppen långtidssjuka. När regeringen skickade ut sitt förslag till rehabiliteringedja på remiss 2008 räknade man med att ungefär 10 procent av de som utrförsäkrades skulle återvända till sjukförsäkringen. Försäkringskassan (FK) justerade sedan dessa kalkyler och prognosticerade att ungefär en tredjedel av de utförsäkrade skulle återvända till försäkringen inom sex månander. Senare har FK successivt tvingats revidera upp denna siffra (38 procent i en senare prognos).

Nu vet vi hur det gick. Ungefär 10 månander efter att den första gruppen utförsäkrades, vid årsskiftet 2009/2010, hade drygt 60 procent av dem återvänt till sjukförsäkringen. Gruppen långtidssjuka var och är alltså betydligt sjukare än regeringen antog då man planerade och sjösatte de nya sjukreglerna sommaren 2008.

Det är sannerligen på tiden att regeringen nu lyssnar till den massiva kritik, som en rad tunga remissinstanser förde fram redan när regeringen planerade sin rehabiliteringskedja. I den situation som uppstått är det självklart att stoppa utförsäkringarna och så snart som möjligt ordentligt se över de uppenbart bristfälliga sjukreglerna. Från LO:s sida är det lätt att peka ut de mest akuta problemen i dagens sjukförsäkring:

1. De orimliga och rättsosäkra tidsgränserna måste bort! Dessa bör istället ersättas med stödjepunkter, där den enskilde har rätt att kräva rehabilitering och andra individuellt anpassade insatser som gör att man kan finna fram till en plats på arbetsmarknaden. Ett samhälle som inte klarar av att ta tillvara sina medborgares vilja till arbete får det mycket svårt att i framtiden klara de utmaningar man ställs inför. Det handlar såväl om den tilltagande ekonomiska globaliseringen som framtida demografiska utmaningar.

2. Fortfarande brister den s.k. rehabiliteringskedjans viktigaste länk, nämligen rehabiliteringen. En bild som blir allt tydligare för var dag som går är att många arbetsgivare idag väljer att sitta med armarna i kors och invänta de olika tidsgränserna, så att de sedan kan selektera bort den arbetskraft som inte bedöms kunna ”arbeta till 110 procent”. Här måste regeringen gå in och skapa drivkrafter för arbetsgivarna att ta sitt arbetsmiljöansvar på större allvar och att på olika sätt medverka till att de som drabbas av ohälsa effektivare får stöd tillbaks till arbetsmarknaden.

3. De orimligt hårda reglerna när det gäller sjukersättning (tidigare förtidspension) måste förändras. Det är fullständigt oacceptabelt att vi här ska ha ett av OECD-världens hårdaste regelverk. Den som exempelvis drabbats av en kronisk och långvarig sjukdom, som nedsätter arbetsförmågan, bör också ha rätt att känna trygghet. De rapporter som numera med jämna mellanrum kommer från läkare och organisationer som hjälper drabbade, om att det finns personer som tvingas välja bort viktig behandling eller medicinering pga ekonomiska skäl, är fullständigt oacceptabelt i ett välfärdssamhälle av vår typ.

Åtgärdslistan kan tyvärr göras längre. Situationen blir heller inte bättre av att regeringen just nu planerar neddragningar på Försäkringskassan, som riskerar leda till att alla FK:s lokal- och servicekontor måste läggas ned.

Mycket tyder dock på att regeringen just nu är skakad. Inom svenska kyrkan har diakoner slagit larm om hur allt fler fattiga och utförsäkrade söker hjälp – och har den senaste tiden försökt få med Sveriges Kristna Råd (SKR) i ett Påskupprop mot utförsäkringarna. Men innan de ens hunnit agera har socialförsäkringsminister Kristersson fått stora skälvan och kallar nu till sig SKR för möten.

Man kan bara hoppas på att socialförsäkringsminister Kristersson nu bryter den tradition som Alliansregeringen grundlagt i sjukförsäkringsfrågan, d.v.s. att reflexmässigt avfärda alla invändningar och kritiska synpunkter, och istället börjar lyssna till de som kritiserar de uppenbart orimliga och rättsosäkra sjukregler vi har idag.

**************************

Läs mer; Anställda på Försäkringskassab och Arbetsförmedlingen välkomnas att delat i PåskuppropetLåt fler sjuka jobba deltid

Bloggat; Ett Hjärta Rött, Högbergs tankar, Badland Hyena, Martin Moberg, Röda Malmö, Kaela, Jinge, Peter Andersson, Netroots, Lena Sommestad, Storstad

Media; dn1, dn2, dn3, svd1, svd2, svd3ab1, ab2, ab3, ab4, ab5,

11 reaktion på “En (m)isslyckad sjukförsäkringsreform fattiggör allt fler!

 1. Pingback: Är det här din jobbpolitik, Fredrik? « Ett hjärta RÖTT

 2. avatarPeter l b

  Hej Kjell Rautio
  Först tusentack för att du står på de svagas sida. Jätte bra skrivet som vanligt.
  Enligt AMS Ura 2006:3 år 2004 fanns det 117 000 Personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga och (2010) 162000 personer inskrivna som arbetslösa , skulle vara jätte bra om du kunde skriva en artikel om att Alliansen valet 2006 hävdade att inga sjukskrivna / förtidspensionärer fick någon hjälp alls?. Vad har Alliansen för insatser för sjuka/handikappade som inte fanns före 2006? och varför så många utförsäkrade har tvingats till försörjningsstöd . Vart är all rehabilitering som skulle lösa att sjuka kunde få jobb och vars är jobben för vi som inte är 110 % arbetsföra. Hur många har hamnat i fas 3?

  1. avatarKjell Rautio

   Hej Peter I b!

   Jag tar ditt förslag till artikel under övervägande. Precis som du visar har Alliansen hittills mest satsat på olika typer av lågkvalitativa arbetsmarkandsinstaser (exempelvis jobb- o utvecklingsgarantins olika faser). Med dessa insatser kan man på sin höjd frisera statistiken. Men det som arbetsmarkandsforskningen visat är att denna typ av lågbudgetinsatser knappast har några långsiktigt positiva effekter för de berörda individerna.

   Vill man åstadkomma någon reell effekt bör insatserna istället vara betydligt mer kompetenshöjande och utbildningstunga än de förvaringsinsatser som nu gäller.

 3. Pingback: Välfärdskvävning | Ocensurerat

 4. Pingback: Mitt i Livets Skiftningar » Blog Archive » Debatten om utförsäkringarna fortsätter

 5. avatarkyösti ylinen

  Egoismen lyser i egna led.
  Det måste finnas mångfalt flera arbetare än rika.
  Men vi såg ju i valet att arbetarna valde pengarna i stor utsträckning och ensam är stark breder ut sig bland arbetarklassen.
  Det behövs radikala förändringar för att få tillbaka de väljare som nu använder RUT och ROT avdragen till sina villor och fritidshus. När en familj i medelinkomstklassen får två tusen kronor mer i månaden
  och kan dra av halva arbetskostnaden för rusten är det nog väldigt lockande att rösta på pengarna.
  Men det finns en massa andra saker som borde vara viktiga för hela befolkningen i landet, vi måste höja rösten,blogga, tvittra, facebooka, skriiiika ut budskapet så landet inte säljs ut eller sänkas ner i dyn. Sjukreformen som kan göra en invalidiserad arbetare som har jobbat över fyrtio år helt ersättningslös och den arma människan måste låna pengar till hyran sen när bilen och tv.n är såld.Kan detta förfarande verkligen vara lagligt? Fredrik vill ha det så här för i Sverige finns det bara lata människor men inga sjuka alls. Kan det finnas någon hjälp att få från EU eller FN.

  Ett ps. till LOs. ledning.
  Nu läggs försäkringskassorna ner och ingen säger mot.
  Varför är ni så tysta, vi skriker ut vår vrede på lokala möten men ingen respons alls från HÖGRE ort.
  Det är för mig inget märkligt alls att medlemmarna sviker, det är vi som har svikit dom allt för länge.

  Kyösti Ylinen.
  Hofors.

 6. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

  Hej Kyösti!

  Tack för dina tänkvärda synpunkter. Jag plockar också med mig din uppmaning om att vi ska höja rösten när det gäller den hotande nedläggningen av Försäkringskassans lokal- och servicekontor. Visst såg du förresten att jag bloggade om just detta nyligen? Länk: http://212.247.9.120/loblog/?p=1455

  Visst håller jag med dig om att fler borde protestera mot den omänskliga sjukförsäkring som Alliansen sjösatte sommaren 2008. Den 15 mars håller vi därför ett seminarium här på LO om bland annat detta. Förhoppningsvis kommer vi då och senare att få ett bättre mediagenomslag för våra kritiska åsikter i sjukförsäkringsfrågan. De mänskliga och sociala tragedier, som just nu sker till följd av de nya sjukreglerna, kan inte accepteras!

  Vänliga hälsningar!
  Kjell Rautio

  1. avatarkyösti ylinen

   Hej Kjell.
   Media har så sror makt och vi använder den så lite, våra medlemmar
   undrar ibland om våra representanter är blyga eller rädda.
   Det har funnits materal för varje dag som tidningarna suktar efter
   men opositionens HÖJDARE tycks ha viktigare saker för sig för tillfället
   än att hjälpa sitt folk som knäar inför Fredriks fasoner.
   Varje dag får någon Metall medlem låna pengar till hyran och äta gröt
   till lunch för att grannen ska kunna utnytja RUT avdrag.
   Om ingen Metallare ta starkt till orda på Kongressen så kommer jag
   att rekommendera befatningsgyte

   kyösti ylinen
   Hofors

   Kyösti Ylinen
   Hofors

 7. Pingback: Jinge.se » Israeler bör vara oroliga

 8. Pingback: Så förnedras sjuka i alliansens Sverige « Ett hjärta RÖTT

 9. Pingback: Varningarna som ignorerades « De Tystas Röst

Kommentarer inaktiverade.