En skrämmande och patriarkal syn blottlades igår på bästa sändningstid!

avatar

Jag hoppas att du såg Dokument Inifrån igår. Missade du det kan du se det i repris eller på SVT Play. Programmet synliggjorde med önskvärd tydlighet en skrämmande och nedsättande myndighetssyn på landets arbetande kvinnor. Denna bild bekräftas också av de berättelser som fackförbundet Kommunals medlemmar och förtroendevalda ständigt lyfter fram. Kvinnligt förvärvsarbete ses fortfarande allt för ofta som en ”bisyssla”, medan mannens inkomst räknas som den ”familjeförsörjande”. Fortfarande lever denna envisa patriarkala tankefigur kvar.

Extra tydligt blir detta när man studerar arbetsskadeförsäkringen eller sjukförsäkringen. Två tredjedelar av de långtidssjuka är kvinnor. Från mitten av 90-talet, när sjuktalen ökade kraftigt, var det många som på olika sätt misstänkliggjorde dem som drabbats av ohälsa. Vissa ledande socialdemokrater pratade om att ökningen berodde på förändrade attityder och att vi nog i högre utsträckning ”börjat uppsöka våra sjuka jag”. Andra menande att det var läkarnas attityder som var det verkliga problemet. Alf Svensson startade 2002 den s.k. fuskdebatten, när han menade att fusket i sjukförsäkringen var en fråga som vi inte vågade prata om och antydde att detta var ett stort samhällsproblem. De som på olika sätt misstänkliggjordes var oftast arbetarklassens hårt arbetande kvinnor.

Den politiska elitens syn på de försäkrade gav naturligtvis också tydliga avtryck i lagstiftningen och Försäkringskassans praxis både vad gäller sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. När den borgerliga regeringen sommaren 2008 genomför sin s.k. rehabiliteringskedjan leder denna syn i praktiken till att sjukförsäkringen omvandlas till en omänsklig kravförsäkring som på administrativ väg, genom hårdare regler och snäva tidsgränser, friskförklarar människor som drabbats av ohälsa.

Nu i efterhand kan vi konstatera att den politik som låg bakom den omänskligt hårda och könsdiskriminerande bedömningen i såväl sjuk- som arbetsskadeförsäkringen inte var särskilt väl underbyggd. När forskarna exempelvis gjorde statistiska analyser visade det sig att ca 85 procent av ökningen av sjuktalen, från mitten av 90-talet till början av 2000-talet, handlade om att den genomsnittliga sjukfrånvaron blivit längre. Det var alltså inte särskilt många fler som sjukskrev sig. Vi hade ingen ”sjukskrivningsepidemi”, så som vissa högerdebattörer hävdade. Orsakerna till ökningen av sjuktalen var istället en kombination av att rehabiliteringsverksamheten mer eller mindre kraschande, samtidigt som arbetslivet slimmades och allt fler (som inte kunde ”prestera till 100 procent”) selekterades bort. Det handlade alltså om djupgående strukturella orsaker.

Allt för få ansvariga politiker, i synnerhet inte Cristina Husmark Pehrson eller Ulf Kristersson, inser att många med partiellt nedsatt arbetsförmåga faktiskt mot sin vilja låstes in i sjukförsäkringen. Samma grupp som nu utförsäkras, fattiggörs och låses in i olika lågkvalitativa program hos arbetsförmedlingen. Ser man inte detta finns en risk att man börjar individualisera det som i grunden är strukturella problem. Och den som individualiserar ett strukturellt problem glider sedan lätt över i ett moraliserande och skuldbeläggande av den som drabbats. Det är inte konstigt att många långtidssjuka idag känner sig ”jagade”. Det är hög tid att det officiella Sverige, inte bara något enstaka TV-program, ger denna grupp upprättelse.

Vi behöver en rimligare och mer rättssäker bedömning och ett fungerande försäkringsskydd när vi råkar ut för en arbetsskada eller drabbas av långvarig ohälsa. Gårdagens Dokument Inifrån var ett viktigt steg på vägen mot denna insikt. Låt oss nu tillsammans sprida detta budskap vidare! Börja gärna med att gå in här och skriva under denna namninsamlig!

****************************

Press: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, AB1, AB2

Bloggat: Ett Hjärta Rött om Fas3, Martin Moberg om Löfven och opinionsvindarna, Tord Oscarsson om Demoskops mätning, Johan Westerholm om att hänga kvar, Peter Andersson om en hårdnande kamp mellan S och M, Karlssons retningar om övertron på sociala medier,  Alliansfritt om Borg och jobbskatteavdraget,  Martin Moberg om samhällsförändringar, Olas tankar om dödskjutningarna i Malmö, HBT-sossen om KD, Svensson om demokrati, Motvallsbloggen om Apoteket AB, Nemokrati om IMF-lånen, Varghjäta om Filippa Reinfeldt

8 reaktion på “En skrämmande och patriarkal syn blottlades igår på bästa sändningstid!

 1. Pingback: Én dag i Näringsminister Annie Lööfs liv « Röda Berget

 2. avatarLisa

  Och var är LO:s demonstrationer mot regeringen som genomfört försämringar i sjukförsäkringssystemet? Kan det vara så att man inte vill stöta sig med S, då företrädare för S sedan länge i debattartiklar krävde samma sak som M nu genomför?

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Hej Lisa,

   LO har säkert anledning att, liksom många andra, idka självkritik när det gäller sjukförsäkringen. Men i denna fråga har LO ändå alltid varit tydlig med att man inte bör individualisera strukturella problem och att ohälsoutvecklingen har en tydlig koppling till hur det ser ut i arbetslivet.

   LO var tidigt, redan under remissomgången, mycket kritisk till den s.k. rehabiliteringskedja som den borgerliga regeringen införde 2008. I praktiken bestraffar ju rehabiliteringskedjan dem som har otur att drabbas av ohälsa på ett orimligt och omänskligt sätt. LO och LO-distrikten har vid olika manifestationer (ex.vis vid det s.k. Påskuppropet mot utförsäkringarna och 1:a majdemonstrationerna) fört fram kravet om att den s.k. rehabiliteringskedjan måste avskaffas och att en rimligare, mänskligare och mer rättssäker sjukförsäkring behövs.

   När det gäller arbetsskadeförsäkringen drev LO faktiskt på för att få till stånd ett rimligare regelverk före 2002. Detta ledde också fram till en lagstiftningsförändring. Men tyvärr påverkade detta inte Försäkringskassans praxis särskilt mycket, vilket framgår av reportaget i Dokument Inifrån. LO har därefter fortsatt att föra fram och uppmärksamma bristerna i arbetsskadeförsäkringen, inte minst det faktum att denna diskriminerar kvinnor.

   Mvh
   Kjell

 3. Pingback: Nonprofit utesluter inte valfrihet « Ett hjärta RÖTT

 4. avatarGun

  I ca 30 år har jag arbetat med arbetsrelaterad rehabilitering och därmed också med arbetsskadade. Det har varit lärorikt och trevligt fram tills för ca 5-6 år sedan. Innan dess såg jag möjligheter och utveckling i mitt arbete. För 5 – 6 år sedan fick jag veta att jag ägnat mitt liv åt simulanter, lata gnälliga människor som skulle svältas till förbättring. Jag hade i min yrkesgärnig egentligen bara gjort skada. Dessa år har varit så jävla förnedrande och kränkande mot såväl patiener som personal.

  När jag såg detta program om arbetsskador ville jag skrka. Läkaren/man som med ett hånflin berättar om hur man ställer integritetskränkande frågor och sedan avänder svaren på ett vidrigt ovetenskapligt sätt. FK_tjänstemannen/kvinna som försvarar kassans vantolkning av lagen och hur könsfötryckande dom tillämpar den. Jag förstår inte hur sådaa människor är skapta och det skrämmer mig att dom har makt över andra människors liv.

  Programmet bekräftar fullständigt dom erfarenheter jag har och de slutsatser jag dragit. Tjänstemännen har order uppifrån att fabricera avslag, inte att utreda. Jag har också erfarenhet av hur man undanhålller viktiga dokument för att kunna ge avslag.

 5. avatarMCP

  Den svenska familjepolitiken är främst till för att stödja karriärkvinnors och ensamstående mammors behov och alla vi andra får snällt ställa oss in i ledet. Vanliga familjer räknas inte, för hur mycket samhället än diskriminerar vanligt folk så vet våra politiker att de på något sätt kommer att klara sig. Tanken bakom denna politik är främst att barn till vanligt folk inte skall få en bättre uppväxt än barn till de prioriterade grupperna. Jag vill naturligtvis inte göra det svårare för ensamstående eller karriärister. Det jag är ute efter är mera flexibilitet i samhället. Idag väljer en del kvinnor att bli egenföretagare eftersom detta ger dem möjlighet att vara mera med barnen än de skulle kunna vara som anställda. De kan ju exempelvis låta vinst stå inne i företaget för att sedan ta ut den som lön när barnen är små. Med tanke på att många förstföderskor numera är ganska gamla så kan det ha samlats ganska mycket i firman och detta kan betalas ut som lön under småbarnsåren. Varför kan inte samma möjlighet finnas för vanliga anställda?
  En annan grupp som brukar klara av att få vara med sina barn under småbarnsåren är lärare som genom att först inte ta ut föräldrapenning under sin inledande föräldraledighet, sedan gå i och ur tjänst i samband med lov och slutligen avsluta med att ta ut föräldrapenning. Då har de möjlighet att stanna hemma med sina barn medan de är små, för trixandet ger ganska många dagars extra ledighet. Varför kan inte alla småbarnsföräldrar få denna möjlighet?
  Så är verkligheten och den är inte rättvis! Detta känner våra politiker till, men de bryr sig inte. Om samhället inser vad dess prioriterade och myglande grupper ställer till för samhället på lång sikt innan allt gått över styr, då finns det kanske en chans. Men om vi skall fortsätta att låta dessa grupper styra hur vi bygger vårt samhälle då kommer vi att utvecklas till ett U-land.

 6. avatarHåkan

  Varför måste det vara en journalist från Svt som tar reda på att försäkringskassan inte följer lagen? Ska inte facket kontrollera när lagen ändras?
  När lagen ändras så måste facket kontrollera.Varför ska jag betala mina 500 kronor /månad till facket? När facket inte gör sitt arbete?

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Håkan,
   Som du såg av programmet var LO/TCO-Rättskydd och förbundsjuristen Olov Östensson den som analyserade och teckande bilden av hur arbetsskadeförsäkringen fungerar i praktiken. Är du med i facket så går en del av den avgift du betalar just till LO/TCO-rättskydd när ditt förbund anlitar dem att driva exempelvis arbetskadeärenden.
   Man kan alltså säga att du genom din fackavgift bidragit till att denna fråga blev uppmärksammad på ett bra sätt, inte minst beroende på de erfarenhetsbaserade och kloka synpunkter som Olov östensson förde fram i programmet.
   Mvh
   Kjell

Kommentarer inaktiverade.