”Fas 3 är lite som Shurgard, fast för människor istället…”

avatar

Så skrev Johannes Forssberg på Expressens opinionsblogg den 20 januari.

Fas 3 låser in människor på lågkvalitativa jobb och förbereder dem inte för de jobb som kommer med lågkonjunkturen. Det räcker alltså inte med att lappa och laga i regelsystemet. Det behövs en ny politik som bland innehåller arbetsmarknadsutbildningar riktade mot bristyrken.

Samtidigt fortsätter bloggare att berätta om hur de upplever fas 3:
Görans tankar och bagateller berättar om FAS 3 – Dröm eller helvete. Raggartufsen skriver om att nån gång ska väl även det sovandes folket vakna! Fasan skriver om Hillevis sköra människor.

Många har också skrivit om regeringens misslyckade politik när det gäller unga som förtidspensionerats utifrån artikeln i SvD: Röda Berget skriver att Reinfeldts hyckleri om unga förtidspensionerade kommer i dagen, Peter Andersson har valt rubriken ””Politisk katastrof” – I Reinfeldts Sverige förtidspensioneras rekordmånga unga”. Avslutningsvis skriver Martin Moberg om en alar(m)erande utveckling av unga förtidspensionärer….

Etiketter: ,

5 reaktion på “”Fas 3 är lite som Shurgard, fast för människor istället…”

 1. avatarFred Torssander

  Fas 3 av Jobb och utvecklingsgarantin innebär liksom den föregående Aktivitetsgarantin obligatoriskt arbete. Arbete som arbetslösa åläggs att utföra utan vare sig anställning eller kollektivavtal. Enligt den text som den socialdemokratiska regeringen skrev in i sin Socialtjänstlag 2001 skall dessa arbetande vilka kallas praktiserande (enligt LO inte utför ordinarie arbetsuppgifter) inte ens räknas som arbetstagare när de utför arbetsuppgifter som annars vanligen utförs av anställda.
  FN-organet ILO varnade för konsekvenserna redan 2001 i en rapport med titeln ”Workfare tendencies in Scandinavian welfare policies”.
  Till skillnad från LO styrs ILO inte av den svenska socialdemokratin utan av de internationella konventioner som bland annat förbjuder obligatoriskt arbete.
  Och har inga vare sig personliga politiska eller ekonomiska intressen av att det svenska företagsklimatet förbättras med hjälp av jämviktsarbetslöshet och workfare – som den USAmerikanska förlagan kallas.
  Den tidigare tyska varianten, från 1930-talet kallades Arbeitsdienstpflicht.

 2. avatarAnders Larsson Inläggsförfattare

  Tack för dina kommentarer, Fred.

  LO och Socialdemokraterna är olika grenar av arbetarrörelsen och delar samma värderingar.

  Det hindrar inte att de båda organisationerna tycker olika och när det gäller Socialdemokraternas politik så stämmer det inte att LO inte varit kritiska mot den. Det gäller såväl under 90-talet då rosornas krig rasade. Den tydligaste symbolen för det tycker jag att LO-kongressen 1996 är då dåvarande LO-ordförande, Bertil Jonsson, uttalade orden ”Vi står i vägen”.

  Så sent som på LO-kongressen 2004 så var nuvarande LO-ordförande, Wanja Lundby-Wedin, kritisk mot den Socialdemokratiska regeringen. Då sa hon i öppningstalet bland annat följande om hur arbetslösa behandlas ”Vad hjälper det att ställa krav på de arbetslösa om det inte finns tillräckligt
  bra möjligheter att utbilda sig och skaffa sig ny kunskap?” En kritik som LO upprepar i dag.

  Så även om rapporten du hänvisar till säger att utvecklingsgarantin varit framgångsrik så har LO kritiserat Socialdemokraternas politik. Rapporten nämner också att då som nu finns det en grupp unga som är långtidsarbetslösa och som antagligen har psykiska eller fysiska handikapp.

  Många av dem kan mycket väl fortfarande vara arbetslösa eller så finns de bland de förtidspensionerade som jag nämner i inlägget.

  Skall de också in i den borgerliga regeringens jobb och utvecklingsgaranti och sluta i fas 3 så är jag rädd att de fortfarande inte får det bättre.

 3. avatarFred Torssander

  Wanja Lundby Wedin ljög helt öppet om workfarepolitiken – det obligatoriska arbetet – i en debatt i Dagens Arbete 2002. Hon påstod till och med i rubriken att ”Inga Amerikanska bidragsregler här”.
  Redan då hade dok socialdemokratin och dess lojala LO-ledning genomdrivit acceptans för socialtjänstlagens skrivning att som arbete räknas icke sådant arbete som av någon myndighetsperson betecknas som praktik. Samt att den som utför ålagt arbete åt annan för att få medlen till sin försörjning inom ramen för vad som kallas praktik är därmed icke skall räknas som arbetstagare. (Socialtjänstlagen 4. kap 6§.

  Den servilt lojalistiska slutsatsen att det inte kan förekomma något ”reguljärt” eller ”ordinarie” arbete inom ramen för åtgärdsprogrammen har sedan LO-ledningen hävdat i alla lägen och uppenbarligen mot bättre vetande.
  Dvs. så länge regeringen var socialdemokratisk.
  Den kritik som ni idag rent opportunistiskt riktar mot Fas 3 har varit minst lika berättigad så länge Aktivitetsgarantin funnits – och längre.
  Och det framgår klart och tydligt att ni (LO/Socialdemokratin) inte har för avsikt att hävda några principer som skulle kunna bli besvärande i framtiden. Till exempel förbudet mot obligatoriskt arbete. ILO-konvention 39.
  Fast för att denna skall kunna användas till kritik av Fas 3 duger inte den av LO publicerade versionen. Då måste man gå förbi er revidering och förflackning till ursprungstexten.
  Och jag förmodar att denna av Sverige ratificerade konventions orginaltext å den andra sidan inte erkänns som den gällande av LO/Socialdemokraterna?

 4. avatarFas 3-are Moment 22

  Ett enskilt fall som ingen vill ge svar på.
  Min handläggare på AF skriver :” det är kommunen som ska hitta din Fas3 plats”
  Min kommun hittade plats på en förskola, förskolan ligger på vischan långt från allmänna kommunikationer. Jag har ingen bil.
  Snart är jag också bostadslös och hänvisad till Härbärge i en annan kommun.
  Men ändå står jag inför kraven att ställa mig personligen imorgon för intervju för Fas3 ”praktik”.
  Ställde tre frågor till Arbetsförmedlingen
  1. Är det kommunens uppgift att hitta Fas3 plats eller min handläggares på AF?
  2. Finns begränsningar ex. dålig allmänna kommunikation för Fas3 plats.
  3. Vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella för Fas3 i en förskola som ska inte vara ordinarie arbetsuppgifter?
  Här är svar från AF:
  Hej
  Enskilda ärenden tar du upp tillsammans med din arbetsförmedlare som också är den som bäst har insyn i ditt ärende.
  Vänliga hälsningar
  Peter, arbetsförmedlare

 5. avatarFred Torssander

  ”Enskilda ärenden” handhar arbetsförmedlaren utan offentlig insyn. Detta genom att socialdemokraterna införde begreppet ”individuella handlingsplaner” – vilka sekretesskyddas. Detta enligt den socialdemokratiska motiveringen för att skydda den arbetssökandes integritet, men i praktiken för att skydda ”praktikverksamheten” från offentlig kontroll och kritik.
  Det finns ingen fungerande definition av vad som skall kunna räknas som icke reguljärt arbete och därmed skulle det inte finnas någon grund för kritik ens i fall sekretessen skulle kunna brytas.
  Icke-ordinarie eller icke-reguljärt arbete är socialdemokratins metod för att kringgå ILO-konventionen om att det är förbjudet med obligatoriskt arbete.
  Att ”praktik” i praktiken förekommer inom i stort sett alla typer av arbeten och med så gott som alla typer av arbetsuppgifter framgår av olycksfallsstatistiken. Men denna statistik är lika okänd för socialdemokratin som för den öppet borgerliga regeringen.

  Egentligen ett klart och tydligt bevis för att socialdemokratin idag är ett parti som är fientligt mot rätten till anställning för den som åläggs att utföra arbete för att få medlen till sin försörjning.

Kommentarer inaktiverade.