Förs ”stupstocken” till slaktbänken denna vecka?

avatar

Bristerna är ”så allvarliga att sjukförsäkringen i realiteten blev alliansregeringens ‘stupstock’ i valet 2010. Detta ger anledning till allvarlig politisk eftertanke. Sjukförsäkringsfrågan måste nu högprioriteras av alliansregeringens nye socialförsäkringsminister, Ulf Kristersson. Han måste med hast se till att vidta åtgärder som minimerar riskerna för att enskilda människor kommer i kläm och behandlas på ett omänskligt sätt. Detta om något är ett mått på den svenska välfärdsstatens trovärdighet. ”

Så skrev statsvetaren Nils-Eric Hallström strax efter senaste riksdagsvalet, i ett nummer av Världen idag. Jag delar i huvudsak Hallströms analys och slutsatser.

Nyligen har också socialförsäkringsminister Kristersson levererat sin sjukförsäkringsöversyn, som sägs syfta till att rätta till de påtalade bristerna. Men när man närmare granskar de förslag som läggs fram måste man tyvärr konstatera att det inte blev särskilt mycket. Man väljer, från översynsgruppens sida, att fortsätta med kosmetiska småjusteringar och att skrapa lite på ytan (läs LO:s remissvar i frågan här).

Det är därför lätt att förstå motivet till de rödgrönas utskottsinitiativ i sjukförsäkringsfrågan. Ska man rätta till bisterna i sjukförsäkringen måste man våga se de allvarliga systemfelen. Det förslag som de rödgröna lägger är temporära, i avvaktan på att socialförsäkringsutredningen kommer med ett mer heltäckande förslag år 2013. Men inte desto mindre är det viktigt att redan idag se till:

Att de s.k. nollklassade, som blivit av med sin tidsbegränsade sjukersättning, skyddas på ett betydligt bättre sätt än vad översynsgruppen föreslår (d.v.s. 160 kr/dag). De rödgröna föreslår att gruppen ska återförsäkras och få samma ersättning som de tidigare fick i sjukförsäkringen.

Att få ett slut på bollandet med svårt sjuka människor mellan Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF), något Kristerssons översynsgrupp inte gör något åt. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bör kunna ges av AF utan att de sjuka går miste om sin ersättning från sjukförsäkringen.

Att, när det gäller arbetsförmågeprövningen, återgå till hur det var innan Alliansens införde en prövning mot en fiktiv (reguljär) arbetsmarknad. När arbetsförmågan prövas är det rimligt att detta sker mot ”normalt förekommande arbeten” på arbetsmarknaden och inte som idag mot ”teoretiskt tänkbara jobb”.

Dessa förslag till förändringar kommer denna vecka upp till debatt och beslut i riksdagen. De på allianssidan som vill återvinna lite av den förlorade trovärdigheten i de välfärdspolitiska frågorna gör då klokt i att lyssna in folkopinionen, inte minst bland läkare, socialarbetare, kyrkornas diakoner och biskopar, fackligt aktiva och handikapprörelsen osv.

Om riksdagsledamöterna i alliansens småpartier ställer sig bakom de rödgrönas utskottsinitiativ skulle detta stärka sjukförsäkringens framtida legitimitet betydligt mer än de marknadsförningsmiljoner, som översynsgruppen föreslår, någonsin kan åstadkomma. Bättre än att satsa miljoner på att marknadsföra en ihålig försäkring är naturligtvis att faktiskt reparera den!

I morgon är det debatt i riksdagen och på onsdag fattas beslut i frågan. Då först vet vi hur det gick.

***************

Press: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, AB1, AB2, AB3

Bloggat: Martin Moberg om en otryggare arbetsmarknad, Löntagarbloggen om hur fp-ledaren vandrat vilse i Laval-frågan, Alliansfritt Sverige om de växande klyftorna och Svenskt Näringsliv, Lena Sommestad om Grekland och en tänkbar eurokris, Björn Andersson om sjukförsäkringens ”kostnader”.

14 reaktion på “Förs ”stupstocken” till slaktbänken denna vecka?

 1. avatarannbw

  Jag tror inte en sekund på att regeringen kommer att ändra någonting i sjukförsäkringen frivilligt. Så frågan är om och vilka som kommer hjälpa oss sjuka och drabbade att tvinga dem till det och helst backa helt och göra om på ett bättre sätt?

  1. avatarKjell Rautio

   annbw, det är möjligt att du har rätt. Hur alliansens ledamöter kommer att rösta är svårt att utröna. En del av Kd-politiskerna, folkpartisterna och centerpartisterna har ju öppet kritiserat de nya sjukreglerna som genomdrevs sommaren 2008.

   Man kan bara hoppas att det finns ledamöter i alliansens småpartier som nu tar sitt förnuft till fånga och följer sin ”inre övertygelse” och inte låter sig skrämmas av Reinfeldts, och andra ”inpiskares”, partipiska.

 2. avatarChrister Karlsson

  Ja, om ni Sossar fortsätter att samregera och fjäska för SD så blir det säkert stupstocken för regeringen. Men är ni sedan beredda att ta ansvar för er flört med fascisterna?

  1. avatarKjell Rautio

   Christer Karlsson, det vore väl orimligt att oppositionen upphörde att driva politik i riksdagen för att SD kommit in. Detta hade i så fall varit att knäböja inför SD. De rödgröna kan inte lastas för att SD då och då stödjer deras förslag.

   I 70-90 procent av fallen stöder dock SD Alliansens förslag. Christer, anser du att detta faktum innebär att alliansen och Reinfedlt flörtar med fascisterna?

 3. avatarGun

  Jag förväntar mig att en o annan kristdemokrat visar vad dom menar med ett mänskligare samhälle. Jag tror att detta är KD:s möjlighet att komma över 4% i nästa val.
  Det måste ske förändringar nu!

  Som du säger Systemfelen måste rättas till. Det är inte de enskilda som ska ta konsekvener av dessa. Sjuka sa inte heller betala skatteavdrar för de som har det bra.

  Tänk på oppinionssiffrorna Reinfeldt om du nu inte vill tänka humanistiskt.

  1. avatarKjell Rautio

   Jag håller med dig helt och hållet. I morgon, onsdag, då det hålls omröstning i riksdagen har ledamöter från alliansens småpartier som tidigare kritiserat sjukförsäkringen möjlighet att förbättra en ihålig sjukförsäkring. Jag hoppas de tar chansen.

 4. avatarNemokrati

  Demokratin är ju avskaffad med Lissabonfördraget (som både LO och S sa ja till) så risken är liten att regeringen lyssnar på vad riksdagen har att säga i frågan. Demokratin är nu reducerad till att Reinfeldt och Borg i EU-nämnden meddelar riksdagsledamöter vad EU beslutat och (eventuellt) meddelar vad man tänker föra fram i EU (även om det sen inte är det man verkligen för fram, vad som sker i Coreeper vet ingen, där sker allt i slutna rum). Trichet har redan erkänt att han ljuger och Borg påstår att vi inte ska bidra med ett öre till euro-räddningen varpå man sen ändå beslutar att bidra med miljarder via IMF. Summan är officiellt uppe 41 miljarder, men sen är det AP-fonder som högriskspekulerar i grekiska statsobligationer och bankerna vet vi inte hur mycket grekiska statsobligationer man stödköpt av tyska banker som vill bli av med dem. Sverige är det enda land som har något att ta av, så där gäller det att suga ut varenda krona som går till EU (Tyskland och tyska banker så de kan fortsätta domdera versaillesfördragslikt mot PIIGS-länderna, kort minne uppenbarligen). Det förvånar också att facken sagt ja till lagstiftningspaketet om sex förslag. Att lita på några ”garantier” från EU, hur huvudlöst är det på en skala 1-10?

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Nemokrati, även om olika EU-regler begränsar vårt nationella handlingsutrymme håller jag inte med dig om att ”demokratin är avskaffad”.

   Som reformist anser jag att vi har en skyldighet att utnyttja det handlingsutrymme som står oss till buds för att skydda de av oss som är mest utsatta. Sjukförsäkringsfrågan är för många som utförsäkrats, och i framtiden kommer att utförsäkras, en fråga som rör grunden i tillvaron.

   Vi får därför inte vika ned oss och hänge oss till ett pessimistiskt navelskåderi och sprida uppgivenhet. Detta tjänar i så fall bara högerns och kapitalets intressen.

 5. avatarLinnéa Johansson

  Vad händer egentligen när den tidsbegränsade ersättningen tar slut och man inte får stadigvarande? Jag har ännu inte fått något bra svar på denna fråga. Får jag behålla min SGI eller är den helt borta? Kan jag skydda den om de nya förslagen går igenom? Enligt flertalet läkare är jag icke arbetsför, men jag vet att FKassan tänker i andra banor, främst för att jag klarar av att sitta vid datorn lite nu och då samt att jag kan läsa även lite svårare facklitteratur om jag får lägga det på mina egna tider. Min handläggare talade pga detta om begränsad arbetsförmåga, men jag kan inte arbeta utanför hemmet…

  Jag hoppas av hela mitt hjärta att de föreslagna förändringarna genomförs såsom en ”akutåtgärd” för att sedan hela sjukförsäkrngs- och socialförsäkringssystemet görs om från grunden så att det blir ett människorvärdigt system.
  Personligen känner jag ingen som har fuskat och ingen som inte skulle arbeta om de överhuvudtaget hade ne rimlig chans att klara av ett arbete. Alla sjuka jag har träffat under åren som frisk medarbetare inom företagshälsovården säger mig att många sjuka hellre går till jobbet tills dess de stupar än att de stannar hemma och är sjuka (magsjuka och hög feber undantaget samt slutenvård)Inte en enda person har jag träffat som har velat fuska sig till en sjukskrivning. Men många som har behövt vara hemma men som ändå arbetat och tom utgjort en fara för både sig själva och andra i arbetet. Var kommer detta fram i debatten om sjukskrivningar?

  Återigen: Stå på er,ni som har en praktisk möjlighet att driva igenom en politisk förändring av socialförsäkringssystemet. Låt detta bli till ett system som tar till vara på människor i stället för som idag; Ett system som systematiskt slår sönder människor.
  Mvh Linnéa

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Tack för de uppmuntrande orden, Linnéa!

   När det gäller din fråga, om vad som händer när den tidsbegränsade sjukersättningen tar slut och man inte får permantent sjukersättning, kan jag bara svara generellt. Allt har att göra med vilka beslut som fattas i riksdagen den närmaste tiden. Har du en SGI så ska du, även så som jag förstått i det förslag som ligger i socialförsdäkringsminister Kristerssons översyn, få behålla SGI:n.

   Om du däremot inte har någon SGI överförs du, om Kristerssons översynsgrupp får som den vill, till det nya ärendeslaget ”sjukpenning i särskilda fall” och får då 160 kr/dag + möjlighet till ett behovsprövat bostadstillägg.

   De nya reglerna som översynsgruppen föreslår beslutas det om, enligt översynsgruppens och regeringens planer, i samband med höstbudgeten och de införs i så fall tidigast från och med 1 januari nästa år.

   Här har oppositionen ett annat förslag, som innebär att de som blir av med sin tidsbegränsade sjukersättning återförsäkras och får samma ersättning som de haft från den tidsbegränsade sjukersättningen.

   Denna veckas fredag fattar riksdagen beslut i frågan. Hur det blir i denna fråga är därför i skrivande stund osäkert. Allt handlar om vilket beslut riksdagen tar och hur regeringen sedan väljer att hantera detta beslut.

   1. avatarLinnéa Johansson

    Tack för ditt svar.
    Jag kan nu konstatera att FKassan valde att följa läkarens förslag att ge mig stadigvarande sjukersättning. Både glädjane och vemodigt. Jag vill ju egentligen arbeta, men får inse att min kropp inte klarar detta. Tack vare kommunens hemtjänst klarar jag mig i eget boeende.

    Men jag önskar ingen den oro och den nervositet och press som det innebär att gå och vänta på ett beslut som man inte har en chans att ens förutsäga riktningen på. detta måste ändras för nuvarande system slår sönder människor.

    Det ska inte krävas att man ska behöva ha universitetsutbildning för att kunna skriva en hållbar ansökan om sjukersättning. Själv använde jag mig av den kunskap om rapportskrivande jag tillägnat mig både genom arbete och utbildning när jag skrev ansökan och min läkare skrev sitt intyg utifrån min ansökan.

    Så ska det inte behöva vara.
    Som sagt, förtsätt ert arbete. Kämpa vidare och ett tack för det ni hittills åstadkommit med sjukförsäkringen.
    Nu är det bara resten kvar 😉
    Mvh Linnéa

 6. Pingback: Från noll till 2,7 miljarder på några dagar – en viktig rättssäkerhetsfråga? | LO Bloggen

 7. Pingback: Kristdemokraterna lider mest av Alliansens hjärtlösa sjukförsäkringspolitik | LO Bloggen

Kommentarer inaktiverade.