Imorgon får riksdagsledamöterna brev om sjukförsäkringen från Wanja…

avatar

Imorgon genomför LO seminariet ”Sjukförsäkringsreformens effekter” och inför det så skickar idag LOs ordförande, Wanja Lundby-Wedin, ett brev till samtliga riksdagsledamöter om sjukförsäkringen. I brevet som du kan ladda hem här står det följande:

Nu måste utförsäkringarna stoppas!

För varje dag som går växer kritiken mot regeringens så kallade rehabiliteringskedja. Efter en kraftig kritikstorm under flera års tid har regeringen sagt sig vara villig att genomföra förändringar i sjukförsäkringen. Detta är nu vårt tredje brev till dig som riksdagsledamot med en uppmaning om att ta ert förnuft tillfånga och stoppa utförsäkringarna.

Allt fler sällar sig till oss som ställt oss kritiska mot utförsäkringslinjen. Inte bara den samlade fackföreningsrörelsen. Även den kyrkliga rörelsen, anställda inom vården och de ansvariga myndigheterna har trätt fram och vittnat om de orimliga och omänskliga situationer som många långtidssjuka ställs inför.

För landets löntagare innebär de snäva tidsgränserna i sjukförsäkringen att de redan efter ett halv års sjukdom riskerar att utförsäkras och bli av med sin anställning.

I praktiken kan en oseriös arbetsgivare relativt enkelt runda anställningsskyddet för den som har blivit sjuk. LOs medlemsförbund och LO-TCO Rättsskydd AB märker idag av en kraftig ökning av ärenden som har tydlig koppling just till regeringens tidsgräns vid sex månader. Nya grupper i Sverige ställs utanför systemen, hamnar mellan stolarna och tvingas i många fall att söka sig till alternativ försörjning via kommunernas försörjningsstöd eller hos frivilligorganisationer.

Av dem som utförsäkrats räknade regeringen med att cirka 10 procent skulle återkomma till sjukförsäkringen. Försäkringskassan justerade senare prognosen till att gälla ungefär 33 procent. Idag vet vi hur det gick. Av dem som utförsäkrades vid årsskiftet 2009/2010 hade cirka 60 procent återvänt till sjukförsäkring i slutet av 2010.

Av detta är det inte särskilt svårt att dra slutsatsen att regeringen faktiskt grovt felbedömde hälsotillståndet hos gruppen långtidssjuka, när man sommaren 2008 sjösatte det nya regelverket. De långtidssjuka var och är betydligt sjukare än vad regeringen vill inse.

Det är nu på tiden att regeringen lyssnar till den växande skara som påtalar det orimliga och rättsosäkra i dagens regelverk. För att komma åt de allvarliga problemen krävs mer än småjusteringar. Vad som krävs är ett utförsäkringsstopp samtidigt som socialdepartementet, skyndsamt och i nära dialog med arbetsmarknadens parter, ser över hela det regelverk som utgör den så kallade rehabiliteringskedjan. I ett välfärdsland som Sverige måste människor ha rätt att känna ekonomisk trygghet vid sjukdom.

Med vänlig hälsning!
Landsorganisationen i Sverige
Wanja Lundby-Wedin
LOs ordförande

Bloggare om sjukförsäkringen: (S)ebastians tankar skriver om hur sjuka, fattiga och inte minst kyrkan skall veta hut? Martin Moberg skriver om den sjuka sjukförsäkringen – att vända om eller inte vända om. Ett hjärta rött skriver att det är dags att prioritera och opponera!

Etiketter:

9 reaktion på “Imorgon får riksdagsledamöterna brev om sjukförsäkringen från Wanja…

 1. avatarsiv

  inte förrän jag ser om min f d väninna får komma tillbaka till sjukförsäkringen efter 3 mån hos AF, kan jag ta ställning, hon säger att hon inte är arbetsför, men river upp buskar och grejar i trädgård, tvättar , städar, storhandlar och tar hand om dotterns hund när de jobbar, och sitter vid datorn hela dagarna på facebook mm,,,,säger att hon har ont i armar och axlar…..ja, som sagt jag tror vad jag vill

  1. avatarAnders Larsson Inläggsförfattare

   Jag förstår inte varför du inte kan ställning till om tycker att människor ska ha rätt att känna ekonomisk trygghet vid sjukdom. Jag vet inte vad din fd väninna har för besvär och det skall hon rimligtvis inte behöva redogöra för varken inför dig eller mig.

   Det viktiga är att varje fall prövas individuellt och att varje människa får den hjälp han eller hon behöver.

   Jag tror att det bästa sättet att stävja fusk oavsett om det är bland arbetsgivare eller arbetstagare är att vi tillsammans för ett samtal om hur vi vill att våra gemensamma medel skall användas.

   1. avatarteres

    Jag tycker det är katastrof att vi som är allvarligt sjuka och sängbundna ska behöva stå till svar för de som fuskar. Jag tror fusket är extremt litet och det egentliga problemet är att de som är sjuka inte får stöd av försäkringen.

    Om man ifrågasätter och misstänker andra människor är det mer ett problem hos personen som misstänker än den som är misstänkliggjord.

    1. avatarLudde

     Så Siv…för att du anser att din f d väninna är en fuskare så tycker du det är helt rätt att cancersjuka, trafikoffer, hjärtsjuka, psyksjuka mm kastas ut ur sjukförsäkringen. Du vill inte se någon förändring av detta förrän din f d väninna är i arbete eftersom du anser att hon ska klara det?

     Du samtycker alltså till att människor drivs till självmord för att komma åt de enstaka personer som utnyttjat systemet? Du samtycker till att sjuka människor hamnar på soc, blir hemlösa, blir skuldsatta, blir sjukare av den tortyr det numera innebär att vara sjuk i Sverige? Hur ekonomiskt tror du att detta kommer att bli för samhället på sikt? När barnen till de föräldrar som valt att ta sina liv växer upp? När alla de tusentals sjuka ska försöka bli friska av den hantering de numera utsätts för?

     Siv…känner du någon i din närhet som är sjuk och som drabbats av den här regeringens regelverk? Om du gjorde det skulle du inte skriva som du gör.

     Inte heller hade du skrivit så om du själv tillhörde denna grupp i nuläget. För du har kanske missat denna lilla detalj, att ALLA sjuka som varit sjuka längre än ett visst antal dagar nu systematiskt kastas ut ur försäkringen. De flesta med ekonomiskt haveri som följd. Ingen sjuk blir friskare för att de får sin ekonomi kapad! Inte heller är stress en bra metod att få sjuka att bli friska!

     1. avatarsiv

      om du läser vad det står i artikeln ovan skriver,så har regeringen missbedömt hur sjuka de sjuka egentligen var och ca 60% har återvänt till sjukförsäkringen i dec 2010, min fråga blir då varför vissa får återvända och t ex en svårt sjuk människa inte får göra det ….detta är väl ngt galet? för övrigt kan du läsa mitt tidigare inlägg som du inte kunde se när du skrev ditt arga inlägg!
      ha en fin dag!

   2. avatarsiv

    nu är det ju så olyckligt att allt hon berättat om vad hon gör på dagarna har hon själv lagt ut på facebook, det får hon stå för själv, jag har inte konfronterat henne utan gjort en reflektion.
    självklart ska alla som är sjuka och utan arbetsförmåga ha rätt till sin försäkring! min kommentar
    gällde om min f d väninnan skulle kunna ”fuska” sig till en fortsatt sjukersättning,¨så menade jag att det som tidningar skriver om inte är så farligt trots allt….? om en cancersjuk inte får fortsatt sjukpenning/sjukrersättning och min f d väninna skulle ”klara sig”,då är det ngt fel på systemet…eller vad tror du?

    1. avatarkjell-åke björnfot

     Du säger att din väninna kan sitta vid facebooken däri har du ditt mentala problem….regeringen säger att alla kan det…sant men hur länge ?
     och under vilka omständigheter….eller menar du att en sjuk inte längre ska ha rätt att leva ? jag sitter vid facebooken ibland trots smärta och ändå funderar jag ibland på självmord men facebooken hjälper mig med mitt tråkiga liv och jag kan sluta när smärtan blir för stor i mina axlar.. Men vem anställer en 5-minuters arbetsför människa ????????

     1. avatarsiv

      nu var det ju så att mitt inlägg inte handlade om att sitta vid facebook i 5-minuters intervaller, utan att hon sitter där och skriver om allt hon gör (trädgård, städ, tvätt, storhandling) och samtidigt vill hävda inför omgivningen att hon inte har någon ork i armar och axlar…så sitt du lugnt vid din dator!

 2. Pingback: Proteststorm mot utförsäkringarna « Ett hjärta RÖTT

Kommentarer inaktiverade.