LO-ja till avtal om försäkringar

avatar

[uppdaterad]  LO:s styrelse godkände på måndagen ett förslag till avtal med Svenskt Näringsliv om försäkringsfrågor. Med detta kan en miljon löntagare få bättre villkor vid arbetsskada och sjukskrivning. Därtill blir det en förbättring för gravida när det gäller vad som är pensionsgrundande. Det senare är en förbättring som kan handla om 1000-tals kronor mer i månaden som avsätts till den kommande pensionen.

*  Idag får den som skadar sig på jobbet och sjukskrivs kortare tid än 15 dagar, bara 80 procent av lönen de två första veckorna. Med det nya avtalet ersätts den anställde från första sjukdagen, oavsett sjukskrivningstidens längd.

*  En arbetare som tidigare har haft en årslön över 321.000 kr, som inte längre kan jobba utan beviljas sjukersättning, får i framtiden också en ersättning även för den del av lönen som överstiger taget.

Vid sidan av de frågor som gäller försäkringar har LO och Svenskt Näringsliv tecknat en avsiktsförklaring för att tillsammans försöka finna former för en mer dynamisk arbetsmarknad. LO:s utgångspunkter är att de enskilda arbetstagarnas kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden i detta måste förstärkas. Motparten Svenskt Näringsliv önskar där finna lösningar som ger arbetsgivarna tillgång till den, som det heter, ”bäst lämpade personalen”. I en kommentar säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh:

– För att ha en stark ställning och efterfrågas på arbetsmarknaden är det viktigt att arbetstagare kan vidareutvecklas i jobbet eller erbjudas utbildning inom områden som är mera efterfrågade. Den som skadas på arbetet måste dessutom erbjudas jobb snabbt och relevant rehabilitering. Det hoppas jag kunna uppnå i det arbete som vi nu ska inleda med Svenskt Näringsliv. 

Mer att läsa: LO-tidningen, LO:s hemsida, Affärsvärlden, DN, Dagens Industri, SvD,

Etiketter: ,

4 reaktion på “LO-ja till avtal om försäkringar

 1. avatarJarl Barkenfelt

  Hur kan LO ens överväga att diskutera turordningsreglerna? Det vore att svika de medlemmar som är i störst behov av stöd!Ska de svagaste av oss sparkas ut med ett osäkert omställningsstöd till tröst? Nej, tänk om, gör rätt!

  1. avatarPeter Andersson

   Jarl. Ursäkta sen kommentar. Att vi skulle ”svika medlemmarna” i frågan om trygghetslagstiftningen på arbetsmarknaden är inte vad det här handlar om. Snarare har arbetsmarknaden idag alltför många inslag av osäkerhet, otrygga anställningar och annat.

   Det motiverar snarare en förstärkning av tryggheten än försvagning. Det du har reagerat på är et inslag i överenskommelsen om försäkringar där det sägs:

   I avtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv ingår också en avsiktsförklaring att tillsammans försöka finna former för en mer dynamisk arbetsmarknad. LO vill se lösningar som förstärker de enskilda arbetstagarnas kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv vill försöka finna lösningar som ger arbetsgivarna tillgång till den bäst lämpade personalen”.

   Inför dessa samtal för respektive organisation fram vad man önskar tala om. Det är således Svenskt Näringslivs önskan att få upp det på dagordningen som har rapporterats i medierna, inte någon inställning från LOs sida

 2. avatarHans Edström

  Hej.LO bloggen,heller skall man kalla er låtsas bry oss bloggen.Det enda ni bryr er om det är er själva.En samling halv moderater,som tror att fack meddlemarna är till för att betala in fackavgiften.Så att ni kan sno åt er höga löner och pensioner.Åka runt på tjänsteresor och spela viktiga,sitta i sk viktiga möten.Som aldrig leder till något bra för oss meddlemar.

  1. avatarPeter Andersson

   Hans: Din ganska trista kommentar skriver du till ett inlägg där nyheten är ett nytt avtal om försäkring som bland annat handlar om en miljon löntagares försäkringsvillkor. Där finns bland annat bättre villkor vid arbetsskada och sjukskrivning, en förbättring för gravida när det gäller vad som är pensionsgrundande och en del annat. Det är möjligt att det är resultat av en del möten. Men oavsett det ett litet kvitto på att starka fackliga organisationer behöver för medlemmarnas villkor i arbetslivet.

Kommentarer inaktiverade.