Säker kontanthantering i handeln

avatar

Riksdagen uppmanade i mars 2011 regeringen att i samarbete med parterna på arbetsmarknaden ta fram lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandel.  Bakgrunden är att två till tre butiker rånas varje dag. Vare sig Handels programm ”Skydd mot rån i handeln” eller Arbetsmiljöverkets ingripanden har minskat antalet rån i handeln. Därför krävs effektivare åtgärder.

Efter beslutet i riksdagen drog Svensk Handel igång en kampanj där de framför att system för sluten kontanthantering kostar mer än de skador rånen ställer till med. Det är främst små butiker som drabbas och bytet är oftast relativt litet. Handelsanställdas förbund beskriver de drabbades situation på Svd Brännpunkt den 19 december 2011. För den som drabbas är rån är en mycket otäck upplevelse. Butiksägare har dödats vid butiksrån, men ännu ingen anställd. Efter ett rån finns oro och ångest länge kvar hos dem som drabbas. En del måste byta jobb på grund av oron för att bli rånad igen. I en replik i Svd hävdar Företagarna att sluten kontanthantering enbart driver rånarna till att stjäla värdefulla varor och till att råna kunderna. Arbetsmarknadsministerns inställning att inte följa riksdagens uppmaning är också märklig.

För att komma ur detta dödläge i frågan om säkrare kontanthantering begär LOs ordförande Wanja Lunby Wedin och vice ordförande Ulla Lindqvist att det tillsätts en arbetsgrupp med representanter för staten och parterna på arbetsmarknaden för att tillsammans utformar en lösning.

Problemet med rån är stort och måste lösas. Svensk handel och Företagarna har hittills inte lyckats stötta de små butiksägarna genom att få fram kostnadseffektiva system för säkrare kontanthantering. En tvingande regel ser ut att vara det enda sättet att få fart på denna utveckling.