Skandal att regeringen inte granskas hårdare när det gäller Försäkringskassan!

avatar

En stor kvinnodominerad arbetsplats är Försäkringskassan. Detta är idag en myndighet i djup kris, vilket gör att många med ohälsa (varav en majoritet är kvinnor) drabbas av en växande otrygghet och rättsosäkerhet. På den internationella kvinnodagen, 8:e mars, borde detta problem lyftas högre upp på den politiska agendan. Vad vi ser när vi granskar sjukförsäkringen idag är ett system som i ökad grad behandlar en stor grupp människor, oftast kvinnor, på ett omänskligt och oförsvarbart sätt. Det saknas knappast kunskapsunderlag om detta idag.

Arbetsförmedlingens internrevision har exempelvis nyligen granskat hur den egna myndigheten och Försäkringskassan samverkar utifrån ändringen av sjukreglerna. Internrevisionens huvudslutsats är att det inte finns någon egentlig samverkan mellan Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF). Bland annat saknas rutiner för överlämningsmöten och avstämningsmöten. Mötena fokuserar inte heller på individerna. De tre månader som arbetslivsintroduktionen varar är för kort, enligt revisionen. Dessutom saknas Uppföljning och dokumentation. Tidbokningen fungerar inte alltid vilket leder till att beslut ibland kommer retroaktivt.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har dessutom olika syn på vad som är ”arbetsförmåga”, vilket riskerar leda till att enskilda ”hamnar mellan stolarna”. Internrevisonen anser att de försäkrade inte ska behöva hamna utanför trygghetssystemet och att det därför behövs mer samverkan mellan Försäkringskassan, kommuner och sociala enheter.

Också andra uppgifter, som presenterats nyligen, pekar på stora problem vid Försäkringskassan. Ny statistik från Försäkringskassan visar exempelvis att antalet sjukskrivningsdagar ökat kraftigt under det senaste året. I genomsnitt har de ökat med 17,4 dagar i hela landet, en ökning med närmare 20 procent. Mätningen är gjord mellan januari 2010 och januari i år. Ökningen förklaras med att en del av de människor som tidigare utförsäkrades och slussades vidare till arbetsförmedlingen nu återvänt till försäkringskassan.

En redan pressad försäkringskassepersonal som ska tolka ett otydligt och luddigt regelverk leder naturligtvis till en sämre rättssäkerhet. Förra året ökade antalet överklaganden som rörde Försäkringskassans beslut med 35 procent jämfört med 2009. 19 385 överklaganden inkom till landets förvaltningsrätter 2010, jämfört med 14 371 under 2009. Försäkringskassan själv kopplar ihop ökningen med regeländringarna i sjukförsäkringen. Sjukpenning och sjukersättning är de områden som har ökat kraftigast.

Tiden man får vänta på ett avgörande från förvaltningsrätten i ett socialförsäkringsärende har också ökat, från en mediantid på 6,5 månader 2009 till en mediantid på 9 månader 2010. I början av 2009 fanns det 2 187 oavgjorda överklaganden av sjukpenning vid förvaltningsrätterna, men vid utgången av 2010 hade balansen ökat till 5 010 mål. Det visar statistik från Domstolsverket. Samma utveckling har skett vad gäller sjuk- och aktivitetsersättning. I början av 2009 var den ingående balansen 1 333 mål. Vid utgången av 2010 hade antalet oavjorda mål ökat till 5 201.

Mot denna bakgrund är det knappast orimligt att påstå att Försäkringskassan och sjukförsäkringen just nu befinner sig i djup kris. Att i detta läge, så som regeringen och Ulf Kristersson nu planerar att göra, ytterligare strama åt när det gäller resurstilldelningen till Försäkringskassan är rent av katastrofalt. Man kan inte undgå att fråga sig om regeringen verkligen vill att krisen på Försäkringskassan ska bli ännu värre. Färre anställda vid Försäkringskassan gör att varje handläggare naturligtvis tvingas ta hand om ett ännu större antal sjuka. Rättssäkerheten riskerar därmed att försämras ytterligare. Regeringen kan knappast vara omeveten om detta enkla samband.

Det senaste beskedet från regeringen är dock ännu hårdare sparkrav. Denna gång på en halv miljard, vilket innebär att alla Försäkringskassans servicekontor och lokalkontor i landet måste stängas. Naturligtvis drabbas personer med funktionsnedsättning och äldre av detta orimliga beslut. Ser regeringen inte detta? Eller bryr man sig inte?

Det är snudd på skandal att Alliansregeringen inte granskats hårdare av media i denna fråga. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson är något av en mästare när det gäller att slingra sig ur svåra frågeställningar och antyda att problemet ligger hos någon annan, oftast hos Försäkringskassans anställda. Hur länge ska regeringen slippa undan med undanflykter av typen ”det uppstår alltid problem när man genomför stora förändringar”, ”vi kan inte kommentera enskilda ärenden” eller ”vi tittar just nu på frågan”?

***********************

Press: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6

Bloggat: Ett Hjärta RöttHögbergs tankar, Dragan Klaric, Kaj Raving, Ledarbloggen, Löntagarbloggen, Pellefantia, Martin Moberg, Netroots

Etiketter: , , , , ,

6 reaktion på “Skandal att regeringen inte granskas hårdare när det gäller Försäkringskassan!

 1. Pingback: Ingenting att skratta åt…. « Ett hjärta RÖTT

 2. Pingback: Mitt i Livets Skiftningar » Blog Archive » Trappelände :(

 3. Pingback: No Child Left Behind kommer inte att ge den påtagliga förbättring i amerikansk utbildning som alla hoppas ska ske menar en kritisk Diane Ravitch… « reflektioner och speglingar II…

 4. avatarannbw

  Det borde komma siffror på hur många som faktiskt tagit sina liv i följderna av denna katastrof och hur många som blivit sämre och mycket sämre sedan detta regelverk startade.
  Sedan ska de ansvariga ställas till svars.
  Min överklagan startade 2008 och snart kommer svaret. Ingen kan ana hur denna tortyr upplevs som inte själv är drabbad.
  Tack för att ni hjälper till att lyfta problemet.

 5. Pingback: I framtiden går vi alla sam och natur | Storstad

 6. avatardaniel håkansson

  LO ni sitter på makten. Ta den, använd den. Alla vet att det är meningslöst att tro att alliansen lyssnar på förnuft/argument/fakta. Dom är galna, helt enkelt.

  En timmes politisk strejk för att försäkringskassan ska fortsätta ha kontor. Hur svårt är det??

Kommentarer inaktiverade.