8:e mars – För alla kvinnor

avatar

Idag, den åttonde mars, infaller den internationella kvinnodagen. I över hundra år har kvinnor världen över använt denna dag för att samla kraft och styrka för att fortsätta strida för jämställdhet. Många menar, med rätta, att internationella kvinnodagen inte är en dag för att fira eller gratulera kvinnor. För att påminna oss om vilka möjligheter vi har är det dock viktigt att belysa vilka steg vi tagit och vilka strider vi har vunnit. I Sverige har vi kommit långt. Kvinnor i Sverige har rätt att arbeta och studera på samma villkor som män. Kvinnor har också sedan länge rösträtt och våra inkomster särbeskattas.

Kvinnors situation i Sverige idag kan i mångt och mycket beskrivas i termer av formella och individuella rättigheter. Vi har alltså uppnått jämställdhet när det kommer till rent officiella rättigheter. Tillgången till makt och resurser är dock ojämnt fördelat mellan könen. Detta kan härledas till mer eller mindre synliga strukturer som håller kvinnor tillbaka. Även inom gruppen kvinnor är tillgången till makt och möjligheter mycket ojämn. Framför allt finns det påtagliga skillnader i kvinnors liv som är kopplade till klasstillhörighet.

Den klass- och könsbaserade ojämlikheten skapas och upprätthålls på flera sätt. Ett av sätten sker rent kroppsligt, genom hur vår hälsa påverkas av våra arbets- och livsvillkor. Det är ett faktum att våra villkor i och på jobbet påverkar hur vi har det i livet i övrigt. Att ha en otrygg anställning, att arbeta obekväma tider eller att ha en obalans i kraven i arbetet är faktorer som är kopplade till att drabbas av ohälsa. Vi kan i årets jämställdhetsbarometer visa att bara fyra av tio arbetarkvinnor har en fast heltidsanställning, att så mycket som en av fyra arbetarkvinnor har en tidsbegränsad anställning och att hela sju av tio arbetarkvinnor saknar inflytande och kontroll över sitt arbete. Föga förvånande kan vi i jämställdhetsbarometern också visa att arbetarkvinnor är de som i störst utsträckning drabbas av värk, ångest och sömnproblem.

För att komma tillrätta med ojämställdheten i hälsa behöver vi börja i arbetet. Villkoren för en god hälsa är avhängiga villkoren i arbetslivet. Heltid måste därför bli till norm på Sveriges arbetsmarknad. Vidare måste anställningstryggheten stärkas och de allmänna visstiderna avskaffas. Att ha en trygg anställning på heltid är en grundsten i att ha tillräckligt med tid, makt och pengar för att kunna styra sitt liv mot en god hälsa. Arbetsmarknadens parter måste också ta ett betydligt större ansvar för jämställda löner – inte minst eftersom kopplingen mellan inkomst och hälsa är välbelagd. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste också förbättras och det behöver ske särskilda satsningar på små arbetsplatser och kvinnodominerade sektorer.

För att orka stå på barrikaderna varje år den åttonde mars underlättar det om sömnen varit god och att kroppen inte värker. För många kvinnor i LO-yrken är detta dock fortfarande en utopi. Vi som fackliga feminister menar att internationella kvinnodagen är en dag för att fortsätta ställa krav och flytta fram positionerna – för alla kvinnor.

Etiketter: , , , , ,

En reaktion på “8:e mars – För alla kvinnor

  1. avatarVahid

    Mycket bra inlägg, jag fick nya synsätt och information som jag kommer ta till mig

Kommentarer inaktiverade.