Är bostadsfrågan en valvinnare?

avatar

I en bostad kan man bo, man kan tjäna pengar på den, hyra ut den och bygga sig en. Men man kan också stå utan bostad, vilket inte minst många av LO-förbundens medlemmar hårdhänt fått erfara. Bostaden är en social rättighet och en handelsvara, en trygghet och en förutsättning för jobb, den är alla ungdomars hägring och mångas största frustration. Men frågan är om man kan vinna val på den?

Med bara några veckor kvar till valet så återstår det naturligtvis att se, men vid en snabb koll på partiernas hemsidor är det i alla fall lätt att se vari skillnaderna i politiken består.

Att något behöver göras verkar de flesta partier vara överens om, men sen skiljer både problembeskrivningarna och åtgärderna sig åt. Socialdemokraterna ser bostadsbyggandet som en jobbskapande åtgärd och så viktig att den bör göras till en nationell angelägenhet genom en s.k. byggpakt mellan kommunerna och branschen under ledning av regeringen, men också genom att stötta med viss statlig finansiering.

Moderaterna tror däremot inte att nybyggnation kan lösa bostadsbristen utan lägger fokus på förändring av regelverket, långsiktigt goda och förutsägbara villkor för att fler ska vilja investera i, äga och förvalta hyresbostäder men framförallt skriver de om hur nuvarande bestånd ska utnyttjas, något som även Centerpartiet resonerar kring. Därutöver har Centern valt att peka på vikten av att kunna ta mer hänsyn till hur mycket det kostade att bygga en lägenhet när man ska bestämma hur hög hyran ska vara – vilket de flesta andra allianspartierna verkar tala tämligen tyst om.

Folkpartiet å andra sidan har på sin hemsida valt att mest berätta vad de redan gjort men tillägger att fler bostäder kan byggas om konkurrensen i byggsvängen ökar, något som bland annat Kristdemokraterna och Miljöpartiet också tydligt betonar, även om just Miljöpartiet samtidigt pekar på hur viktigt det är att satsa på hyresrätten, något som ligger väl i linje med Vänsterpartiet som både vill bygga nya hyresrätter och samtidigt rusta upp miljonprogrammen.

De som allra tydligast skiljer ut sig är Sverigedemokraterna som skriver en hel del om nationalism, terrorism, dödsstraff, halalslakt, illegal migration och mångkultur men helt valt att på hemsidan utelämna bostaden som en viktig fråga för partiet.

Så är bostaden en valvinnare? Tja det återstår väl att se, men nog presenterar partierna väsentligt olika problemformuleringar och  förslag till lösningar –  så använd din röst klokt, jag vill påstå att det gör skillnad.