Arbetskraftsinvandring migrationsministern slår ifrån sig!

avatar

Migrationsminister Billström slår än en gång helt ifrån sig kritik som riktas mot hans systemskifte för arbetskraftsinvandring som genomfördes i december 2008. Vi som minns vet att regelverket kom till på initiativ av Svenskt Näringsliv. En beställning, som det brukar heta i politiska sammanhang. Tidigare var Svenskt Näringsliv väldigt aktiva i debatten. Framgångsrika var dom dessutom. Bästa lobbykampanj 2003 enligt Tidningen Resumé. Nu ligger dom lägre än en tax i kvicksand.

Regeringen kan i alla fall aldrig säga att de nu uppdagade och framtida missförhållanden var oväntade. Vi har under hela lagstiftningssprocessen pekat på det orimliga att låta arbetsgivare, utan myndighetsinblandning, förfoga över utländsk arbetskraft.

När dagens regler gick på remiss 2007 skrev LO bland annat:

”Det är viktigt att inse att arbetsvillkoren för dem som arbetskraftsinvandrar till Sverige i första hand avgörs av regleringars utformning och inte av bevakning och kontroll i efterhand. Vill man att den migrerande arbetskraften ska ha likvärdiga villkor måste man skapa ett system som garanterar detta redan vid den svenska gränsen. Med dagens regler är en fundamental förutsättning för att likvärdiga villkor ska gälla på arbetsmarknaden att arbetstillstånden är klara innan inresa i landet.

Genom krav på arbetstillstånd innan inresa signalerar staten att man är mån om arbetskraftens rättsliga ställning och om arbetsmarknadens effektiva funktionssätt.

Genom att låta människor konkurrera om arbetstillfällen utan föregående arbetsmarknadsprövning riskeras ett ökat tryck nedåt på löner och andra anställningsvillkor uppstå.

Ett enkelt men likväl viktigt medel i syfte att garantera villkor enligt svensk praxis vore att göra arbetserbjudanden till juridiskt bindande anställningsavtal. På så sätt minskar risken för att beslut om arbets- och uppehållstillstånd tas på felaktiga grunder och att de verkliga arbetsvillkoren är sämre än vad som angavs i erbjudandet. Det är viktigt att de grundläggande villkoren, exempelvis lön och andra ersättningar, framgår direkt av avtalet så att arbetstagaren känner till villkoren.

Regeringens förslag att låta arbetsgivaren avgöra om en brist på arbetskraft förekommer, är därmed oacceptabelt. LO avstyrker kraftfullt detta förslag”

Vi har gång på gång påtalat att ett system som dagens kommer att leda till pressade arbetsvillkor och en direkt olämplig beroendeställning för arbetstagaren till arbetsgivarens fördel. Regeringen framhärdade dock i sitt systemskifte. Och nu menar Regeringen att det fulla ansvaret för misslyckandet ligger på facket.

Vi vill att en offentlig utredning tillsätts för att utvärdera utfallet av den nya arbetskraftsinvandringsreglerna. Men det tycker tydligen Regeringen är ett dåligt förslag. Konstigt eftersom de tycks vara övertygade över reglernas förträfflighet och att allt dåligt är fackets fel.

En utredning ligger nog dessvärre långt bort. Regeringens strategi har ju alltid varit att inte utreda sina egna reformer. Men sanning brukar ju alltid komma fram till slut.

Etiketter:

4 reaktion på “Arbetskraftsinvandring migrationsministern slår ifrån sig!

 1. avatarEric Karlsson

  Mycket konstigt att ingen reagerar förrän nu! Slavhandeln gäller inte bara bärplockare, städ- och byggbranschen, utan säkerligen även många andra branscher.
  Inom ingenjörsyrken är det lika illa. Volvo, IKEA, Ericson, Cap Gemini mfl är de som utnyttjar ”slavarna” Läs och begrunda följande artikel i Ingenjören från Mars 2010.
  http://www.ingenjoren.se/2010/03/lonedumpning-i-it-branschen/

  ”…. I Sverige är det migrationsverket som granskar ansökningar för arbetstillstånd. Deras uppdrag är att underlätta för arbetsgivarna när de behöver ta in arbetstagare från länder utanför EU.

  Det formella kravet här är att arbetet ska ske under vad som kallas kollektivavtalsliknande former. Sveriges Ingenjörer bad ett indiskt företag om att få se de faktiska kontrakten för två indiska IT-specialister som ska jobba en tid i Sverige. Enligt kontrakten motsvarar deras löner 24 000 respektive 32 000 svenska kronor i månaden. I kontrakten står också att de anställda under inga omständigheter får berätta för utomstående vad de har i lön.

  Men när Ingenjören tidigare har frågat indiska ingenjörer vad de tjänar när de är i Sverige, säger de att de får ungefär som sina indiska löner plus traktamente. En typisk lön för en indisk ingenjör som har jobbat i fem år ligger på motsvarande cirka 8 000 svenska kronor i månaden.

  Alejandro Lindström Firpo, jurist och beslutsfattare på enheten för arbetskraftsinvandring, har inte sett några fall av fusk bland ingenjörer eller IT-konsulter i Sverige. Samtidigt betonar han att migrationsverket inte gör några extra kontroller om bara ansökningarna uppfyller kraven och om fackförbundet har sagt att alla papper ser okej ut.

  – Lagstiftaren har inte gett oss det uppdraget, säger han.

  Det är först om det kommer en förlängningsansökan och allt inte verkar stå rätt till som migrationsverket granskar arbetsgivarintyg och utdrag från skattekontot. Det förekommer ett visst fusk, särskilt i restaurang- och städbranschen, men det är mer enstaka fall, enligt Alejandro Lindström Firpo….”

  Någon måste göra något åt detta!

  1. avatarThord Pettersson Inläggsförfattare

   Vi har länge kritiserat avregleringen av arbetstillståndssystemet. Men ibland är det svårt att få kritiken att bita när förslagen ännu ligger på ritbordet. Det blir lite som torrsim. Nu är verkligheten här och den är lättare att beskriva och svårare att förneka. Vi har nu växlat upp vårt arbete kring utländsk arbetskrafts situation och arbetsvillkor. För att vår kritik ska bita kommer vi att söka partners. Länken i din kommentar är ett bra exempel på att fler utanför LO-familjen ser vad vi ser. Du kan räkna med att fråga inte kommer att försvinna från den politiska dagordningen.

 2. avatarrobert pettersson

  Jag har jobbat som skogsarbetare i många år. Men nu jobbar nästan inga svenskar med skogsvård. Det har utlandsfödda tagit över. Inte för att dom gör ett bätre jobb utan för att dom axepterar löner och anstälningsvillkår som vi som bor i det här landet trodde att vi lämnat bakom oss. Och från sosialdemokraterna hör man inte ett knyst. Vem ska man rösta på? Dom enda som säger saningen att det handlar om lönedumpning är ju sd.

  1. avatarThord Pettersson Inläggsförfattare

   Hela den politiska debatten kring arbetskraftsinvandringen har varit allt för tyst. Vi har varnat, men få har lyssnat. Nu är dock saker i ett annat läge. Arbetsvillkoren är här, slavkontrakten finns att se och det är många som är villiga att träda fram och berätta om utsatthet och utnyttjande. Den stora politiska delningen handlar om synen på anställda vs företag, lönearbete vs kapital. Arbetskraftsinvandringen är ett direkt resultat av att företag och deras organisationer kan sätta den politiska dagordningen. En regering som består av fyra partier som alla tillber företagandets gud kommer oundvikligen att skapa lidande för anställda i Sverige, oavsett nationalitet. Om SD får chansen kommer dom att hjälpa till att bära fram offer när gudarna så kräver. SD är ett borgerligt parti och har, likt den nuvarande regeringen, en tydlig företagarprofil. På bekostnad av anställdas trygghet. SD vill ju tex ytterliga urholka anställningstryggheten. Letar du efter ett politisk parti som står på de anställdas sida, bör du följa ett mer än hundra år gammalt grundtips – leta till vänster om mitten. Lycka till

Kommentarer inaktiverade.