Arbetslösa ska kontrolleras oftare

avatar

Idag presenterade Arbetsförmedlingen sitt nya uppdrag – att kontrollera de arbetslösa oftare. Från den 1 september gäller nya regler för arbetslösa som uppbär a-kassa. För att a-kassan ska kunna vara generös och fungera väl behövs en bra kontroll för att motverka fusk och överutnyttjande, det är något LO står upp för.

Men regeringen väljer fel – att öka kontrollen av de arbetslösa istället för att motverka arbetslösheten – det är en allvarlig felprioritering. De arbetslösa sviks återigen av regeringen och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. I Sverige är arbetslösheten över åtta procent, regeringens politik mot minskad arbetslöshet fungerar inte, den raserade a-kassan, den försämrade arbetsmarknadspolitiken och den ökade kontrollen av arbetslösa har inte givit minskad arbetslöshet, tvärtemot.

Att drabbas av arbetslöshet är för de allra flesta människor oerhört påfrestande. Att leva i ständig oro för sin privatekonomi samtidigt som man ständigt söker arbeten är nedbrytande. Kraven och kontrollen på dem som söker arbete måste därför vara transparanta och lätta att rätta sig efter. Kraven måste vara rimligt utformade och inte upplevas som kränkande.

Förtroendet för a-kassan bygger på att ersättningsnivån är tillräckligt hög så att den som är arbetslös klarar sin ekonomi. Idag kan endast ca tio procent av löntagarna räkna med att kunna försäkra sin lön till 80 procent om de blir arbetslösa, det förtroendet är därför satt ur spel.

Förtroendet bygger likaså på att ersättningen betalas ut i tid med kortast möjliga handläggningstider. Regeringens sammantagna politik på a-kasseområdet har kraftigt skadat förtroendet för försäkringen. Trots det har a-kassorna alltjämt hög legitimitet i återkommande mätningar. Nu väljer regeringen att införa regler som återigen äventyrar det goda förtroendet.

A-kassorna riskerar att få en ökning av antal ärenden med uppemot 160 000 per år. Det riskerar att bli en gigantisk administrativ börda. Det kan innebära att tiderna att få vänta på ersättning för de arbetslösa kan öka.

Kontrollen av att trygghetssystemen inte utnyttjas felaktigt är en grundpelare i det svenska välfärdsbygget. En förutsättning för att ersättningarna ska kunna vara på en rimlig nivå är att försäkringarna har högt förtroende bland allmänheten och de som betalar till den. Då krävs det en rigid kontroll av att de medel som betalas ut går till dem som har uppfyllt regelverket och att försäkringen inte utnyttjas felaktigt.

Regeringens misskötsel av arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen fortsätter, det leder till att förtroendet skadas. Det krävs politiskt mod och ansvar att åter säkerställa en a-kassa med fullgott inkomstbortfallsskydd och en Arbetsförmedling som kan ägna sig åt att förmedla arbeten. Det politiska modet saknar dagens borgerliga regering.

 

 

 

Etiketter: , , , ,

6 reaktion på “Arbetslösa ska kontrolleras oftare

 1. avatarJonnie Svensson

  Det är under all kritik hur regeringen har misslyckat att stärka Af.s roll som förmedlare av jobb och utbildning. Speciellt med tanke på att dom snart haft 8 år på sig! Matchning är deras främsta uppgift går det att läsa på Af:s hemsida. När blev långtidsarbetslösa matchad sist av sin handläggare? Det är inte ovanligt att kontakten emellan långtidsarbetslös och handläggare sträcker sig i bästa fall 2 gånger per år, då det är dax att byta sysselsättningsanordnare eller att delge viktig information angående ändringar i regelverket som nu t.ex med ökad kontroll. Ett utbrett missnöje finns hos Af.S handläggare att inte kunna genomföra sitt arbete på ett acceptabelt sätt gentemot arbetssökande p.g.a.. av personalbrist. Att ansvarig motiverar en ökad kontrollverksamhet med att det i slutändan underlättar för arbetssökande är rent svammel, då det förutsätter större personalinsatser och effektivare kontakter med arbetsgivare än nu. Börja i rätt ände, stärk personalresurserna istället för ökad kontroll.

 2. avatarstevO

  Varför ställer man inte samma krav på politiker när deras uppdrag tar slut och dom ska söka jobb?

 3. avatarLars Keskitalo

  Hej

  Arbetsförmedlingen är ingen arbetsförmedling ,jag har jobbat 25 år i entreprenadbranchen och jag har inte träffat en enda människa som har fått jobb genom den sk arbetsförmedlingen , det enda dom gör är att förnedra dom arbetslösa ,genom att tvinga dom att uppsöka arbetsförmedlingen annars blir dom avstängda från a-kassan .
  Om man bor 8 mil och längre från arbetsförmedlingen och har nog dålig ekonomi när man är arbetslös ,varför skall man vara tvungen att uppsöka denna värdelösa anläggning , varför kan dom inte ringa upp eller skicka ett mejl när dom hittat ett jobb . Det är bara å det viset att ingen arbetsgivare vill ha någon från arbetsförmedlingen ,dom anställer folk som blir rekommenderade av andra anställda .
  Arbetsförmedlingen och deras anställda för mina tankar till fd Östtyskland och Stasi , dom ser som sin enda uppgift att avstänga så många som möjligt från a.kassa om dom inte inställer sig med mössan i handen på denna värdelösa anläggning .
  Att facket stödjer arbetsförmedlingen i jakten på arbetslösa får mej att må illa .

 4. avatarGW

  Dom kan anställa arbetslösa för att kontrollera arbetslösa:)
  Fortfarande ser man arbetslösa som moraliskt defekta och lata, istället för att erkänna att det är ett systemfel. Tänk så många sådana människor det finns i Europa – är det 18 miljoner?

  1. avatartb

   A-kassorna har anställt 150 nya handläggare just för att möta denna enorma tillströmning av fall för bedömning efter AFs granskning! Jag blev inte en av dessa nya handläggare…

   Det intressanta är att man utgår från att av 450.000 arbetslösa är det hela 160.000 som missköter/kommer att missköta sitt jobbsökande för det är bara vid misskötsel som rapporten går till a-kassa. Men det är ingen som säkerställer att a-kassorna tillämpar samma regler i sin bedömning…

 5. avatartb

  Deltog i den chat som AF ordnat med anledning av de nya reglerna. Många av frågorna handlade om hur många jobb man ska söka för att ”bli godkänd” som en av frågeställarna uttryckte det. Vi som söker jobb, söker frenetiskt, och ändå är vi rädda för att inte vara tillräckliga! Det är tragiskt men så blir det när man upplever att det enda intressanta hos en är att bli kontrollerad och ifrågasatt. Som en insekt är för en forskare.

  Samtidigt med denna nya redovisningsskyldighet införs en annan förändring, nämligen att kronofogden kan begära uppgifter från AF om en arbetssökande. Kunde inte låta bli att tänka att det hela kanske i själva verket handlar om jakten på s.k. bidragsfuskare.

  I vart fall kommer inte rapporteringen att förkorta tiden i arbetslösheten; för det skulle det behövts ett helt annat driv och engagemang hos arbetsförmedlingen. Och det kan du aldrig få genom att ösa pengar över dem!

Kommentarer inaktiverade.