Att stärka besöksnäringen – en alldeles förträfflig idé

avatar

Lyssnade härförledens på regeringens presskonferens om näringspolitiken och en satsning för stärkt konkurrenskraft och ökad export. Förträffliga besked i största allmänhet, det är viktigt att vi satsar på näringspolitiken om målet att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU senast 2020 ska kunna bli verklighet.

Men det som fångade mitt intresse allra mest var det som betonades lite tyst, det som stod allra längst ned i underlaget, det där som handlade om att stärka svensk besöksnäring. En nog så stor och viktig fråga tycker jag, för precis som Stefan Löfven sa på presskonferensen så kan, och ska, inte Sverige tävla genom att vara billigast, utan vi måste helt enkelt vara bäst. Och visst kan vi vara bäst på att tillverka saker och vi kan vara bäst på att sälja dem, men vi kan också vara bäst på det som är vi – d.v.s. Sverige och det svenska folket.

Den svenska besöksnäringen ökar stadigt och skapar jobb åt många, i vissa fall är det ingångsjobb för de som ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden vilket diskuteras flitigt i media. Det man pratar mindre om, att branschen också behöver yrkeserfarenhet och gedigna yrkeskunskaper för att kunna starta, men också behålla framgångsrika företag, ja det borde vi prata mer om tycker jag.

För visst är det bra att regeringen satsar på marknadsföring av Sverige som resmål för att bidra till en långsiktigt hållbar turist- och besöksnäring. Men låt oss gärna prata mer om hur branschen ska utvecklas och växa. Hur staten tillsammans med arbetsmarknadens parter kan arbeta för att utveckla branschen och besöksnäringen på ett sådant sätt att den viktigaste resursen förutom naturen, det vill säga de anställda, tas tillvara för att hjälpa till att stärka Sverige. För jobben och för framtiden.

Så gärna mer marknadsföring, men också mer forskning och utveckling om just besöksnäringen, helst ur ett arbetstagarperspektiv eftersom det är just människorna som är resursen i denna bransch. Det tror jag att vi alla skulle tjäna på i både det korta och det långa loppet.