Bra på alla sätt, men jag kan inte låta bli att undra..

avatar

Häromdagen gick bostadsminister Mehmet Kaplan ut i en debattartikel med det synnerligen välkomna beskedet att staten måste ta ekonomiskt ansvar för bostadsbyggandet eftersom alliansregeringens politik där marknaden skulle lösa allt, misslyckats kapitalt. Marknaden löste inte bostadsproblemen utan idag råder det närmast akut bostadsbrist i storstäderna som ju ändå måste anses vara den plats där den s.k. marknaden haft alla möjligheter att operera på, för det är ju där man hittar jobben, infrastrukturen, volymerna och byggföretagen – men samtidigt är det där bostadsbristen är som allra värst.

 

Så vad vill denna regering då göra? På vilket sätt ska staten nu kliva in och ta ansvar? På många sätt är förslagen helt i enlighet med vad vi på LO föreslår, satsningar på hyresrätter, förenkla byggprocesserna, se över konkurrenssituationen, planera bostadsbyggandet i samklang med övrig infrastruktur osv. Som sagt, många bra och kloka förslag som visar att regeringen tar ett större ansvar för det akuta läget, men också flera förslag som är vettiga på längre sikt. Till exempel nämns energieffektivisering av speciellt miljonprogrammen vilket i och för sig inte ger fler bostäder men däremot bättre, och man vill även se över möjligheten att öka tryggheten för de som bor i andra hand, införa stadsmiljöavtal för kollektivtrafiken m.m.

 

Men jag kan ändå inte låta bli att undra, vari består statens ekonomiska ansvar för bostadsbyggandet? Var tänker man pytsa in pengarna? LO-ekonomerna har i rapporten Ekonomiska utsikter under en längre tid föreslagit ett tidsbegränsat investeringsstöd till hyresrätter och studentlägenheter på ca 10 miljarder. Det skulle skapa både nya jobb och nya bostäder vilket i sig också skulle öka skatteintäkterna. Så egentligen undrar jag helt kort; med hur mycket tänker regeringen öka det ekonomiska stödet till bostadsbyggandet, och på vilket sätt?

 

Jag hoppas och tror att vi snart får veta, för regeringens besked idag var mycket välkommet och det skapar stora förväntningar. Så jag kan ändå inte låta bli att undra, var är pengarna?