Bra tänkt Alliansen, men är det tillräckligt?

avatar

Idag presenterade Alliansen det s.k. Sverigebygget i ett gemensamt utspel i Almedalen, en satsning de själva beskriver som historisk. Den innehåller bland annat en plan fram till 2035 med satsningar på vägar, järnvägar, ökat bostadsbyggande, stambanor för höghastighetståg, för jobb och tillväxt i hela landet. Detta ska finansieras såväl från stat, kommun och landsting, med brukaravgifter, en ny skatt och utav privata investerare, och för att få detta att komma till stånd ser man behovet av en förhandlingsperson som kan tillförsäkra samordning och finansiering.

Bra tänkt av alliansen på de flesta områden. Vi behöver satsa mer på precis dessa områden, absolut ska vi ha höghastighetståg och rejäla satsningar på bostadsbyggandet. Det är miljösmart att satsa på tågtrafik, och jätteklokt att betona att satsningarna måste gälla hela Sverige, inte bara storstäderna. Att ha en förhandlingsperson som ges möjlighet att agera för att få saker och ting att verkligen hända låter också som en klok tanke och inte långt ifrån det förslag om en statlig samordnare LO tidigare föreslagit.

Men, och det blir ett men här från min sida, så kan jag inte annat än känna att detta låter som valfläsk i elfte timmen. Efter snart åtta år av regerande där Alliansen tänkte att marknaden skulle lösa alla eventuella situationer har man nu äntligen förstått att något ytterligare behövs. Bostadsbristen i framförallt Stockholm är skriande, underhållet på våra järnvägar under all kritik och rent allmänt har rejäla politiska initiativ på dessa områden lyst med sin frånvaro. Men förslagen om finansiering i det s.k. Sverigebygget är ytterst vaga och ser ut att bygga på att kommuner och landsting tar en stor del av kostnaderna och därmed alla risker. Om statens insatser sträcker sig längre än till förhandlaren, att initiera samtal och eventuellt göra lagändringar för att förändra planprocessen verkar synnerligen oklart. Goda tankar och viljeinriktningar räcker inte på långa vägar, man måste våga göra också.

Så tillsvidare säger jag – väldigt bra tänkt Alliansen, men ni tänkte inte hela vägen fram.

 

Etiketter: