Bygg nya Arbetsförmedlingen klokt

avatar

Personliga möten spelar roll. Att jag som arbetslös faktiskt träffar min arbetsförmedlare ökar mina chanser till jobb. Det visar forskning. De danska forskarna Jonas Maibom Pedersen, Michael Rosholm och Michael Svarer har visat på en påfallande effekt av tidiga och frekventa möten mellan den som blivit arbetslös och dennes arbetsförmedlare; en skillnad i sysselsättning på omkring 10 procent. De individuella träffarna fungerar bättre än gruppträffar.

Arbetsförmedlingen har också egna erfarenheter som visar på betydelsen av personliga möten. En uppföljning av ett arbete med tätare personliga möten för öppet arbetslösa visade följande: Den som hade sådana med sin förmedlare la mer tid på sitt jobbsökande och var mer benägen att söka jobb på annan ort, jämfört med den som inte hade täta möten.

Förklaringarna till att möten gör skillnad är sannolikt flera. Bakom resultaten ligger troligen både en effekt av stärkande möten och av att rent ut sagt vilja slippa dessa. Oavsett vilket har det betydelse att arbetslösa och förmedlare ses för att gemensamt se över jobbmöjligheter, behov och tillgång till stöd och insatser samt för att klarlägga individens eget ansvar och skyldigheter.

Med detta i åtanke framstår beskedet från Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg om att lägga ner en tredjedel av myndighetens alla förmedlingskontor som ett felslut, vilket vi från LO påpekat på DN debatt. Lägg här till de mjukare värden som också är av vikt när det handlar om Arbetsförmedlingens fysiska tillgänglighet. Att gå in i arbetslöshet är för de allra, allra flesta förknippat med kris. Att i en tid av stress och ängslan få ett mänskligt bemötande ska inte underskattas.

LO vill se en klok och varsam reformering av Arbetsförmedlingen. Myndigheten måste göras till nav för matchning och omställning på arbetsmarknaden. Det är den tyvärr inte idag. Mikael Sjöbergs besked om att lägga om kursen för att också börja jobba med arbetslösa som bedöms ha relativt goda chanser till jobb är extremt viktigt och välkommet. Det är helt nödvändigt att Arbetsförmedlingen gör sig relevant för fler arbetstagare och arbetsgivare. Bara om myndigheten blir bra på den enklare matchningen kan den också bli bra på att öppna dörrar in på arbetsmarknaden för arbetslösa med sämre jobbchanser.

Att Arbetsförmedlingen blir bättre på arbetsgivarkontakter är viktigt. Men det får inte ske på bekostnad av kontakter med arbetslösa. Även dessa brister idag. Många har tur om de alls träffar sin förmedlare. Så kan vi inte ha det.

Etiketter: , , , , , ,

En reaktion på “Bygg nya Arbetsförmedlingen klokt

  1. avatarBo Jonsson

    Jag träffade Sofia härom dagen, en ung dam som blivit av med jobbet. Hon sa till mig rätt ut att ”aldrig jag går till Af, där sitter unga människor som jag inte vill lämna ut mig till. Dom har ingen kunskap som hjälper mig till ett annat jobb och inte vill jag tvingas in i en sökprocedur som inte ger mig något, bara för att få akassan. Söker hellre jobb själv.”
    Som svar till henne förde jag fram två saker, att även om, som du, Linda, påvisar är personliga kontakter bra, därför vad som är viktigast är att den som söker jobb hos AF kan ha förtroende för arbetsförmedlarens kompetens. Liksom förr borde LO, TCO och SACO se till att fackligt aktiva söker jobb som arbetsförmedlare. Kontoren måste bemannas med folk som kan de många olika jobben, villkoren, avtalen, hela arbestlivet och dessutom ser framåt med viss optimism, dvs är personligen intresserade i lösningar av andras problem, en typisk facklig merit. Med den fackliga bakgrunden så har du kunskap om företagen, arbetsplatserna, yrkeskraven, snabb kontakt med blivande arbetskamrater, tips och råd och hjälpmedel att ta sig in i jobben tex om du har något handikapp. Uppgradera det jobbet, NU.
    För det andra. AF måste återställa anpassningsgruppverksamheten. När jag var med om att införa den för ett halvsekel sedan, men defunkt de senaste 20 åren, enligt Björn Johnson, så var den kontakten AF hade med företagen en mycket viktig bit för att få in en arbetssökande i rätt jobb. I anpassningsgruppen kunde arbetsförmedlaren också föreslå en omplacering av en som hade jobb och skapa en vakans för någon utifrån.
    Bo Jonsson med stöd från Björn Pettersson

Kommentarer inaktiverade.