Den avgörande pusselbiten

avatar

Den 30 nov–4 dec samlas ungdomar från hela Europa i Göteborg för att tävla om EM-titeln i yrkesskicklighet i hela 35 olika yrken. WorldSkills Sweden (WSS) är en av organisatörerna bakom Sveriges första Yrkes-EM. Det blir kronan på verket under det år som regeringen tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv utropat till Yrkesutbildningens år. En satsning som fortsatt kommer att bäras av WSS, parterna och förhoppningsvis också regeringen. Ambitionen att fler ungdomar ska upptäcka fördelarna med en bra och attraktiv yrkesutbildning som leder till jobb behöver bygga på uthållighet.

I det korta och medellånga perspektivet behövs dock ytterligare insatser. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden inte minst vad gäller LO yrken har blivit ett alltmer påträngande problem. Behovet av att satsa på utvecklingen av svensk yrkesutbildning har understrukits av det sedan länge minskade intresset för yrkesprogrammen på gymnasiet. Regeringen har insett stundens allvar och satsar nu på ett brett Kunskapslyft med utökade volymer inom bland annat yrkesvux och yrkeshögskoleutbildningar, där även arbetsmarknadsutbildningen behöver utvecklas. Det är rätt politik, inte minst med tanke på det väntade inflödet på arbetsmarknaden från asylsökande och behovet av omställning bland breda grupper på arbetsmarknaden. Men, det krävs också rätt insatser. De utbildningar som erbjuds måste vara relevanta och kvalitetssäkrade av branschens parter så de verkligen leder till arbete och varaktig etablering på arbetsmarknaden.

Branschinflytande kan bidra till att de utbildningspolitiska insatserna verkligen ger effekt oavsett om det gäller gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Med inflytande följer också ansvar, och det behöver bli på riktigt. Skolverkets samverkan med de nationella programråden har stor utvecklingspotential för utvecklingen av både gymnasieskola och yrkesvux. Den viktiga samverkan mellan Arbetsförmedling, kommuner och branscher båda vad gäller behov och utförande av angelägna yrkesutbildningar inom yrkesvux och arbetsmarknadsutbildning har också stora utvecklingsbehov. Ökade volymer är bra men ett kvalitetssäkrat innehåll och genomförande är ändå den avgörande pusselbiten.

Den fortsatta satsningen på svensk yrkesutbildning behöver ha en bred ansats för att kunna möta olika gruppers behov. Den kommande utmaningen består då bland annat i hur utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken kan samverka och förstärka individens förutsättningar till arbete eller fortsatta studier.

Men för tillfället får vi glädjas åt att följa alla tävlande ungdomar på EuroSkills som stolta får visa sin yrkesskicklighet, och förhoppningsvis inspirera andra ungdomar att välja en yrkesutbildning.

Läs mer: Europas bästa tävlar i yrkesskicklighet

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,