En budget på rätt väg

avatar

Utifrån ett näringspolitiskt perspektiv må jag säga att denna budget var ett rejält kliv i rätt riktning, även om jag naturligtvis önskat att regeringen skulle vågat ta ut svängarna än mer. Det önskar man sig väl i och för sig alltid tänker jag. Men med en satsning på 5,5 miljard för fler bostäder och upprustning av miljonprogrammen, bättre järnvägar, vägar och kollektivtrafik för nästan 1,5 miljard och över 700 miljoner i satsningar på landsbygd, export och innovation så tror jag att Sverige kan ta ett bra kliv framåt. Att skapa jobb genom att samtidigt förbättra människors situation med billigare och bättre bostäder och bättre infrastruktur är på det hela mycket klokt skull jag säga.

Så visst var detta en budget på rätt väg, om den räcker för att ge Sverige den skjuts framåt vi så väl behöver – ja det återstår förstås att se.