Ett bra besked för oss alla

avatar

Idag presenterade den nya regeringen ett bra och välkommet besked för LOs alla medlemmar, nämligen att man beslutat om nya utredningsdirektiv om offentlig upphandling. Och varför är det så viktigt? Jo för idag använder stat, landsting och kommun allas våra skattepengar till att köpa varor och tjänster för ungefär 500-700 miljarder årligen, hisnade siffror eller hur?

Det handlar ju inte bara om bostadsbyggandet om nu någon trott det, utan om färdtjänst och sjukvård, mat till våra skolbarn, kontorsmaterial, konsulttjänster och städning, ja offentlig upphandling sker inom i princip alla svenska branscher och sektorer på alla nivåer. Och det är ju gott så, men idag är Sverige tyvärr ett av de länder inom EU som är riktigt usla när det gäller att skydda arbetstagarnas sociala villkor vid upphandling (dvs att garantera de anställda schyssta villkor helt enkelt). Och anmärkningsvärt nog är det med hjälp av våra skattemedel inom just offentlig upphandling vi hittar en stor del av svartarbetet och därmed den sociala dumpningen. Och så blir det förstås om man i princip bara tar hänsyn till lägsta pris och inte mycket annat.

Den borgerliga regeringen visade tyvärr med all önskvärd tydlighet att de helt saknade en genomtänkt politik för hur dessa inköp och upphandlingar ska användas strategiskt. Inte bara för att skydda arbetsvillkoren hos de anställda utan också för att få bort svartarbetet och därigenom uteblivna skattemedel. Att inte bry sig om detta är rent oansvarigt och dessutom rätt anmärkningsvärt av några som alltid pratade om att Sverige skulle vara ett modernt föregångsland och hur viktigt det var att våra skattemedel skulle användas rätt.

Så att den nya regeringen visar att de vill ändra på detta gör mig därför väldigt glad idag. För LOs medlemmar förtjänar att slippa jobba för arbetsgivare som vunnit upphandlingar på att personalen ska springa fortare, på kortare tid och med sämre arbetsmiljö och lägre löner som följd. Och svenska folket som helhet tjänar på att svartarbetet minskar och skatteintäkterna ökar och att utnyttjandet av utsatta människor minskar.