Ett mycket välkommet löfte

avatar

Idag presenterade socialdemokraterna ett i mitt tycke väldigt efterlängat löfte, och det handlade om hela Sveriges tågtrafik. Det är naturligtvis klokt och viktigt att de lovar tillföra ytterligare resurser till underhållet av järnvägen , närmare bestämt 10 miljarder, men minst lika viktigt är  löftet om att förstatliga underhållet av järnvägen. Ett löfte som jag förövrigt gissar att borgerliga ledarskribenter och twittrare kommer att gå fullständigt i spinn på och högst troligt hävda att marknadskrafterna sköter det där bättre och att konkurrens alltid pressar priserna.

Tja, om man tycker att det fungerar toppen nu så kan det ju finnas en poäng där, annars tror jag det är klokt att tänka om. Avregleringen har i allt för hög grad ökat kostnaderna för administration, väsentligt försvårat möjligheterna att överblicka eventuella brister, lagt ansvaret på enskilda entreprenörer och gjort det mycket svårare att planera var och hur viktiga insatser behöver göras, vilket i sin tur lett till att vi ser dessa stora och omfattande brister i järnvägsunderhållet.

Och med brister i underhållet kommer olyckor och förseningar, vilket innebär enorma kostnader för den svenska ekonomin för att inte tala om all den frustration det innebär för både luttrade resenärer och utsatta företag som direkt eller indirekt drabbas av att aldrig riktigt kunna lita på den svenska järnvägen.

Enligt Trafikverket kostar alla dessa tågförseningar, som oftast är ett resultat av dåligt underhåll, samhället cirka 5 miljarder kronor. Årligen. Och det är ju inte småpotatis någonstans.

Om man ser det på det sättet borde 10 miljarder kronor i investeringar ses som ett synnerligen rimligt vallöfte, att det dessutom kommer att skapa fler arbetstillfällen, förbättra punktligheten och förhoppningsvis minska antalet olyckor gör att jag tycker att socialdemokraterna idag lagt fram ett mycket välkommet vallöfte. För hela Sverige.