Framework of actions on youth employment.

avatar

I veckan genomfördes en ny förhandlingsomgång om ett ramverk mot ungas arbetslöshet i Europa. Det är 5,5 miljoner unga personer som är ofrivilligt arbetslösa i EU. Att förändra situationen och förhindra att alltfler drabbas av arbetslöshet är en viktig och svår uppgift. Ramverket ska förhandlas fram mellan parterna på arbetsmarknaden för att skynda på aktiviteter som förbättrar och förhindrar att ännu fler drabbas. Meningen är att det ska ska ske i samförstånd mellan parterna i den s.k. sociala dialogen. Därför har utgångspunkten varit att stärka övergången från utbildning till arbetsmarknaden.

Arbetsgivarnas syn på hur arbetsmarknaden ska bli tillgänglig för unga är förenklad men tyvärr inte förvånande. Utgångspunkten för arbetsgivare på europanivå är densamma som för dem i Sverige – arbetsmarknaden ska göras mer flexibel och dynamisk. Det ska ske genom sämre anställningstrygghet, sänkta löner och fler tillfälliga tidsbegränsade anställningar för unga personer.

Ökad otrygghet och sämre villkor är inte rätt sätt för att fler ska kunna hitta ett arbete. Istället krävs det insatser som gör det möjligt för fler att komma in och gå färdigt gymnasiet och förhindrar att unga lämnar skolan utan fullständiga betyg eller att de helt hoppar av sin utbildning. Unga utan utbildning eller begränsat kontaktnät har svårt att få sitt första jobb, därför behövs det praktik under ordnade former med handledare och tydligt innehåll. Möjligheten till feriearbeten och extra jobb under studietiden är viktigt, för att kunna få den erfarenhet som behövs. Arbetsförmedlingen måste fungera bättre med att stödja genom förmedling och med andra insatser för att unga ska komma in på arbetsmarknaden. Gemensamt för insatserna är att det ska stärka ungas position på arbetsmarknaden.

Ramverket som ska tecknas är viktigt för att förbättra för unga, det kommer inte att lösa problemen för de 5,5 miljoner arbetslös ungdomarna i Europa – det är en bit på väg. Det krävs aktiviteter som ser ungdomar som en tillgång och ger rätt förutsättningar för att få ett arbete och inte att unga arbetslösa ses som billig arbetskraft som kan exploateras av oseriösa arbetsgivare.

 

 

 

Etiketter: , , , ,

3 reaktion på “Framework of actions on youth employment.

 1. avatarErik Bonk

  LO SÄLJER UT UNGDOMEN!

  LO har tillsammans med regeringen gått med på en s.k. ”jobbpakt”. Denna jobbpakt innebär för oss ungdomar att man inför en ny form av anställning, där vi unga under 25 år ska kunna anställas heltid för bara 75% av lönen. 25% av arbetsdagen ska istället för ordniarie arbetesuppgifter utgöras av oavlönad praktik eller utbildning på arbetsplatsen. Vi ska alltså tvingas att vara 8 timmar på arbetsplatsen, men bara få betalt för 6 av dem!

  Förutom de extremt otydliga ramarna för vad skillnaden mellan det ordinarie arbetet och denna ”praktik”/”utbildning” är så innebär detta alltså att något som idag är avlönat, dvs. den tid det tar för en nyanställd att lära sig jobbet, ska vi ungdomar göra gratis i upp till 6 månader!

  Den enda garantin i jobbpakten för att praktiken/utbildningen inte ska innebära att vi jobbar för 75% av lönen och ändå utför ordinarie arbetsuppgifter är dessutom att LO själva ska kontrollera att det går rätt till. På arbetsplatser utan en fackklubb, eller där fackombudet är bästa vän med chefen och ser mellan fingarna på lag- och avtalsbrott (något vi nog alla har erfarenhet av), finns det alltså ingen som helst garanti för att avtalet ens fungerar som LO själva har tänkt sig.

  LO:s enda krav för att gå med på lönedumparpakten är att regeringen slopar de olika avgifterna för a-kassan. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger själv till Dagens Arena ”den differentierade arbetslöshetsavgiften är viktig att få bort inte minst för att den försvagat fackets ställning i och med att så många lämnat försäkringen”. LO är alltså beredda att rea ut oss ungdomar för att rädda sitt eget medlemsantal. Detta är inte särskilt konstigt då det är medlemsavgifterna som betalar Thorwaldsson och de andra pamparnas löner och håller dem feta.

  Detta avtal (som alla LO-förbund utom Transport har röstat för) är inte bara angeläget för oss ungdomar utan även för de äldre generationerna. Så fort lönerna sänks för en grupp arbetare kan företagen använda denna grupp som ett slagträ mot andra. Om äldre arbetare kräver högre lön kan företagen hota med att istället ta in ungdomar till 75% av lönen, precis som bemanningsföretag idag används för att hålla nere krav på bättre löner, arbetsmiljö och andra arbetsvillkor. Paralleller kan dras till de särskilda kvinnolöner som fanns på 1900-talet första hälft och då sågs som lösningen på den höga kvinnoarbetslösheten, som lade grunden för de skillnader som än idag gör sig påminda i arbetarkvinnors plånböcker varje månadsslut. Ett slag mot en grupp arbetare är ett slag mot oss alla!

  Vi i Syndikalistiska Ungdomsförbundet tänker inte acceptera ett avtal där vi ungdomar behandlas som andrahandsmedborgare! Vi är trötta på de pampstyrda fackföreningarna och deras ständiga svansande inför företagen, och vi uppmanar därför alla unga att inte deppa ihop och acceptera detta utan att organisera sig!

  Lösningen på den höga ungdomsarbetslösheten är inte att rea ut oss ungdomar. Lösningen är organisering och klasskamp!

  En Facebooksida har även skapats för ungdomar missnöjda med förslaget. Där kan ni bli uppdaterade på vad som händer med pakten. Den hittar ni här:

  https://www.facebook.com/UngdomarTillExtraprisNejTack

 2. avatarAnders Larsson

  Erik , du har fel.

  LO håller på att förhandla om jobbpakten men ingenting är färdigt än.

  I de diskussioner som förts hitintills så är det inte heller LO själva som skall följa upp att avtalen följs. Man har diskuterat utifrån att det är respektive förbund som skall sluta avtal med sin motsvarighet på arbetsgivarsidan.

  På arbetsplatser utan fackklubb kan det som du skriver vara svårare att följa upp så att kollektivavtal och överenskommelser följs. Här gäller alltid att om man upplever att något inte fungerar på arbetsplatsen så skall man omedelbart kontakta förbundsavdelningen så fort som möjligt.

  Fackombud som inte sköter sina uppdrag har medlemmarna alla möjligheter att byta ut. Laddar man hem stadgarna från respektive förbunds hemsida så kan man läsa allt om årsmöten och val.

  Inledningsvis tycker jag att du kommer rätt när du beskriver att man diskuterat att man skall arbeta 75% av tiden och får 75% av inkomsten och till detta kommer 25% av tiden till utbildning. Längre ner skriver du sedan företagen skulle kunna ta in ungdomar på 75% av lönen. det stämmer inte. När man arbetar 75% och har 75% av inkomsten så blir timkostnaden för arbetsgivaren inte lägre. Dessutom tillkommer kostnad för arbetsgivaren i form av att denna skall tillhandahålla en handledare. Så långt i diskussionerna om jobbpakten än så länge.

  Sen har jag varit inne på både Syndikalistiska ungdomsförbundets hemsida och Syndikalisternas hemsida men jag hittar inga förslag på hur man tycker att arbetslösheten och framför allt ungdomsarbetslösheten skall kunna sänkas…

  1. avatarHans von Gerber

   Du, Anders Larsson, borde gå ner och jobba 75% och studera (obetalt!) 25% läskunnighet, för du förstår inte Erik Bonk alls.

   Istället för att bestämma över ungdomarnas huvuden borde ni involvera dem i de politiska samtalen. Helt omöjligt med era aktuella strukturer.

   Ni borde aktivera ungdomarna på allvar ute i arbetsplatserna. Utmana makt och ägarförhållandena, vem får företagets vinster? Men det är ju som att prata kinesiska med er. Det är en helt annan logik än den ni utgår ifrån. Ni vill ha klass samarbete, sträcka ut handen över de ideologiska gränserna, när ni i själva verket drar ner byxorna för de. Men snart kommer de feta åren vara förbi.

Kommentarer inaktiverade.