Hur länge kan Billström förneka det uppenbara?

avatar

Återigen står arbetstillståndssystemet i fokus. Dagens Nyheter rapporterar idag om ett utbrett fusk, läs här och här. Och det är ju långt ifrån första gången oegentligheter, missbruk, fusk och utnytjande uppdagas. Hur länge ska det fortgå innan minister Billström kryper till korset och erkänner att hans reform från 2008 är ett fiasko.

Missförhållanden verkar mer varar regel än undantag. Och det är ju egentligen inte så konstigt eftersom inga kontroller görs i samband med tillståndens beviljande. Ingen provar arbetsgivarens eller arbetserbjudandets seriositet. Arbetstagarens beroende av arbetsgivaren är fullständigt, anställningen är grunden för vistelse i Sverige. Mister arbetstagaren den, mister arbetstagaren även rätten att vistas i landet.

Billström vägrar helt enkelt inse att problemens kärna är att hans beslut att ta bort myndighetsinblandningen i arbetstillståndsbeslutet.

Billström har gjort ett stor grej av att Migrationsverket i regleringsbrevet för 2011 fått instruktioner att ”motverka förekomsten av skenanställningar och missbruk av reglerna”. Jag har svårt att se vad en sådan skrivning har för praktisk betydelse. Hela idén med hans system är ju att arbetsgivaren själv förfogar över beslutet, Migrationsverkets uppgift är ju bara att expediera  arbetsgivarens beslut. Att i efterhand försöka lappa hålen genom att hänga på någon oklar skrivning om att motverka skenanställningar är väl mest en dimridå. Som syftar till att vinna tid och en syndabock. Utlänningsförordningen är ju tydlig. Arbetsgivaren fattar beslutet, och det gäller!

Dessutom har ju uppdraget att motverka skenanställningar alltid funnits där. I en Skrivelse till Billström från juli 2009 konstaterar Migrationsverket att:

”Det finns inget krav i lagstiftning eller förarbeten att Migrationsverket ska kontrollera att arbetsgivaren sköter skatter, avgifter och andra åligganden som ankommer på en arbetsgivare. Inte heller finns några krav på att kontrollera lönsamheten eller att företaget har tillräckliga ekonomiska resurser för att anställa ytterligare personal. Däremot ska Migrationsverket vara observant på att det inte handlar om skenanställningar (prop. 2007/08:147 s. 37). Det kan även uttryckas som att det ska vara en ”riktig” anställning. Varken i författning eller förarbeten anges närmare vad som avses eller på vilket sätt Migrationsverket ska kunna kontrollera eller bedöma om en anställning tillkommit för skens skull.”

Nej, arbetsgivaren ska inte kontrolleras, hans beslut ska inte granskas eller ifrågasättas. Om oegentligheter ändå upptäcks, klarnar inte rättsläget nämnvärt. Migrationsverket själva skriver i 2009 års årsredovisning:

”Det är emellertid oklart vilka sanktionsmöjligheter Migrationsverket verkligen har när oegentligheter av olika slag upptäcks. Det är också oklart vilket lagstöd som finns för att avslå en ansökan när oegentligheter upptäcks men anställningsförhållandena fortsättningsvis är tillräckliga för att bevilja arbetstillstånd. Det ligger inte heller alltid i arbetstagarens intresse att informera Migrationsverket om dåliga anställningsförhållanden och oseriösa arbetsgivare eftersom följden kan bli att personens tillstånd återkallas och personen utvisas.”

Nej det håller inte! Utlänningslagen måstet öppnas och skrivas om. Försvaret av dagens regler blir bara mer och mer ohållbart. Och detta är ändå bara början. Därför tror jag att innan Regeringen går på sommarledighet kommer utlänningsförordningen att ha öppnats och ändrats.

Etiketter: , ,

8 reaktion på “Hur länge kan Billström förneka det uppenbara?

 1. Pingback: Utnyttjande av arbetskraft « Görans tankar och bagateller

  1. avatarThord Pettersson Inläggsförfattare

   Det där var ju fyndigt av dig. Men det stämmer inte riktigt. Vi vill ju återinföra arbetsmarknadsprövningen. Och då kopplas arbetskraftsinvandringen ”automatiskt” till äkta bristsituationer på den svenska och europeiska arbetsmarknaden. Sen är ju själva begreppet ”arbetskraftsbrist” lite knepigt. En brist uppstår när efterfrågan överstiger utbudet. Många arbetsgivare vill köpa arbete för ett pris som understiger kollektivavtalets. Är det då en brist som arbetskraftsinvandrare ska lindra? Inte enligt oss i alla fall.

 2. avatarPingu

  Det finns en majoritet i riksdagen som inte vill ha myndighetsprövning av anställningar. LO tillhör den politiska minoriteten.

  1. avatarThord Pettersson Inläggsförfattare

   Du har rätt, men jag betraktar denna majoritet som tillfällig. Det var ju en enig Riskdag som införde den 1968. Dessutom, skälen som angavs när Riksdagen tog bort den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen i december 2008 kommer att underkännas. Vi är ju redan på väg. Och det går snabbt nu. Lyssna på Åsa Romson (mp) i Ekots lördagsintervju, den är ju endast timmar gammal – http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3071
   Är du riktigt nyfiken så kan du även lyssna på Gustav Fridolin (mp) också från Ekots lördagsintervju men några veckor gammal – 22 januari. Dessa kan mycket väl snart vara språkrör. Och båda tar alltså tydligt ställning för en större myndighetsprövning.

  1. avatarThord Pettersson Inläggsförfattare

   De må vara överens om att inte återinföra arbetsmarknadsprövningen, just nu. Och det är ju tråkigt. Men saker kan ändras, 2004 ville Reinfeldt införa övergångsregler för arbetskraften från EUs nya medlemmar i samband med EUs utvidgning 1 maj 2004. Detta motionerade han om i Riksdagen. I min spåkula ser jag att utlänningsförordningen kommer att öppnas innan regeringens sommaruppehåll. Min glädje över Ekots lördagsintervju med Åsa Romson låg i att hon visar att mp vill gott men samtidigt missuppfattat flera centrala punkter. Hon trodde bland annat att avskaffandet av arbetsmarknadsprövningen handlade om att avskaffa ett fackligt veto. Arbetsmarknadsprövningen är ju något annat – ett fackligt veto har aldrig funnits. Aldrig! För det andra uttryckte hon glädje över att ha skapat ett system där människor kan komma till Sverige för att bygga sig en framtid. Gott så, men det är inte arbetsgivarna intresserade av. 20 procent av arbetstillstånden är 12 månader eller längre, kanske 10 procent är på maxlängden 24 månader. Arbetskraft med lång vistelse/länga tillstånd är svårare att få billig. Därför är vi (LO) för att arbetstillstånd ska vara så långa som möjligt. Vi vill ju inte heller att dom ska vara knutna till viss arbetsgivare. Det finns ytterligare fyra centrala missuppfattningar. Men dom spar jag till senare tillfälle…

 3. avatarsiv

  återigen ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden, ni som i likhet med Janne Josefsson rör om i grytan med välmenande syfte, utan att tänka på konsekvenserna för resp individ, när de ”svarta” städjobben på hamburgerrestaurangerna försvann så blev de ”svarta” ( läs här mörkhyade invandrare som aldrig får chansen till ett jobb!) också utan jobb! exvis på Max införde man Samhall-jobb (för just denna speciella grupp), de som städat innan fick snällt gå utan en chans till att få ett ”vitt” jobb, övriga hamburgerjobb till unga med särskilt anställningsstöd, ni som vill ha ordning och reda börja i rätt ända, prata med dem som vill ha något att leva på och vad alternativet är!
  innan ni får som ni vill , och kan luta er tillbaka och vara nöjda med ännu en åtgärd i ordningens Sverige!

Kommentarer inaktiverade.