Jag är kanske inte helt överraskad över dagens besked om järnvägsunderhållet

avatar

Att regeringens utredare Gunnar Alexandersson inte skulle föreslå ett förstatligande av järnvägsunderhållet är kanske ingen kioskvältare direkt, inte heller att Trafikverket skulle få kritik för bristande kontroll. Det hade jag nog anat.

Att utredaren däremot anser att Trafikverket själva kan avgöra om de vill utföra underhållet i egen regi eller inte, ja det var kanske lite oväntat med tanke på den kritik som samtidigt riktas mot bolaget. Kritiken är allvarlig och handlar bland annat om bristande kontroll och kunskap, om både hur spåren de ansvarar för ser ut, men också hur resurserna används. Egentligen är det väl inte så konstigt, släpper man allt fritt kommer det ta en tid att få kontroll. Därför kan jag hålla med SEKOs ordförande Janne Rudén om att det faktiskt vore olyckligt att mer eller mindre avpolitisera frågan genom att lägga så här viktiga beslut direkt i bolaget.

Järnvägens framtid är, och kommer under överskådlig tid att vara, en oerhört angelägen fråga för svenska folket och jag väntar med spänning på vad regeringen kommer att föreslå när det gäller järnvägsunderhållet givet det löfte man gav i valrörelsen.