Räknas kvinnors innovationer?

avatar

Ibland får jag känslan av att kvinnors kreativitet i arbetslivet inte riktigt syns, eller i värsta fall inte ens finns, och att det uteslutande är män som uppfinner och skapar innovationer i arbetslivet. Så är det förstås inte i verkligheten, men varför hör vi så sällan om kvinnors innovationsarbete?  Ja först kan man fundera över vad innovationer i arbetslivet egentligen är? Kanske man kort kan säga att det är människor som får och förverkligar idéer som oftast uppstår ur ett behov. Helt enkelt när någon eller några upptäcker ett problem och försöker göra någonting åt det. Och det behöver inte alls handla om en teknisk uppfinning som någon ska ta patent på, utan det kan precis lika gärna handla om att förändra arbetsorganisationen eller att enkelt uttryckt hitta smartare sätt att göra saker och ting på.

Och tänker man på innovationer på det sättet blir det nog mer uppenbart att det är viktigt att också lyfta fram alla de ofta osynliga innovationer som görs till exempel inom många kvinnodominerade yrken. Innovationer som ökar produktivitet och tillväxt, ger jobb och bättre arbetsmiljö. Som till exempel inom vården, handeln eller service- och upplevelsenäringen.

Det finns förstås olika teorier om varför det ser ut som det gör, en utav dem är att i branscher där det mest jobbar kvinnor så är det inte helt okej att sticka ut från gruppen, att utmärka sig så att andra tror att man förhäver sig. Oavsett om det är sant eller inte att arbetskamraterna faktiskt skulle reagera negativt, så räcker själva misstanken om att bli sämre bemött av sina kompisar för att stoppa kvinnor för att gå vidare med smarta idéer. Tror vissa. Och så kan det förstås vara, eftersom starka män i arbetslivet ofta ses som tydliga, kompetenta och självständiga medan starka kvinnor ses som besvärliga, aggressiva och dominanta. Gamla fördomar dör minsann inte så lätt. Sen tror jag personligen att det beror minst lika mycket på att många kvinnodominerade yrken tyvärr har låg status och att personalen inte uppmuntras att tänka utanför den berömda boxen utan istället förväntas göra som de blir tillsagda.

En annan vanlig tanke är förstås att vissa innovationer ses som mer betydelsefulla än andra. Ofta är det de högteknologiska, dyra och avancerade innovationerna och uppfinningarna som anses mest viktiga. Sådana innovationer som främst sker i tekniktunga och generellt mansdominerade företag.  Medan de innovationer som främst tjänar till att göra arbetslivet drägligare eller att göra kunder och brukares vardag enklare, ja de är helt enkelt inte lika spännande att satsa tid och pengar på.

Så är kvinnors innovationer annorlunda jämfört med mäns? Nej antagligen inte, men om en innovation definieras som något man upptäckt ett problem med och vill förändra, så kommer män att upptäcka problem och vilja lösa dem i sin vardag. Medan kvinnor kommer att se problem på områden inom arbetslivet där kvinnor traditionellt finns. Och tyvärr har vi ju fortfarande en rejält könsuppdelad arbetsmarknad. Män inom byggsvängen och kvinnor inom vården. Män inom transportsektorn och kvinnor i barnomsorgen. Ja du vet ungefär hur det ser ut.

Sen gissar jag förstås att det till mångt och mycket är en klassfråga. Att arbetare – såväl kvinnor som män – helt enkelt inte förväntas varken kunna uppfinna eller möjliggöra innovationer. Surt sa räven, för tänk om alla arbetsgivare förstod vilken guldgruva de sitter på när det gäller kunskapen om den egna verksamheten och hur den kan utvecklas.

Då kanske de skulle prata mindre om enkla okvalificerade jobb (som om såna egentligen ens finns) där man kan sänka lönen, och mer om att tillvarata kompetens och kreativitet hos den personal man har.