Redan de gamla grekerna osv…..

avatar

Idag presenterade LO ekonomerna sin årliga rapport Ekonomiska utsikter en prognos över svensk ekonomi som vid hand visar på en något dystrare utveckling de kommande två åren än vad både regeringen och Riksbanken förutspår. För att vända riktning föreslås i rapporten bland annat att regeringen bör satsa på att bygga fler och mer vägar, järnvägar och bostäder, ja att satsa sig ur detta ganska dåliga utgångsläge helt enkelt. Framförallt för att det skapar jobb – inte bara för vägarbetare, järnvägare, byggarbetare, målare och snickare, utan för alla de jobb inom service och omsorg som också kommer av att ett land har en bra och välfungerande infrastruktur.

Men jag tänker att det är lite mer än så, att det också handlar om att ta ansvar för landet som vi tillsammans förvaltar. För om man kan lita på att tågen går i tid, att godset kommer fram med sjöfarten och att vägarna håller, och om man vet att det kommer att finnas någonstans att bo till ett rimligt pris där man vill plugga och jobba – ja då vet man att landet i grunden fungerar och att vi tillsammans tar ansvar för framtiden. Och visst ska vi ha ned arbetslösheten, det måste utan tvekan vara etta på listan, men om vi på köpet kan rusta upp miljonprogrammen, underhålla järnvägen och få trafiksäkrare vägar så går vi väl dubbelt plus tänker jag?

Så visst borde det vara en klok idé att satsa sig ur ett dåligt ingångsläge, det visste redan de gamla grekerna. När Perikles blev ledare för det demokratiska partiet runt år 450 f.k. hotades Athen av stor arbetslöshet vilket gjorde att han beslutade sig för att sätta fart på ekonomin genom att påbörja ett gigantiskt byggprogram. Enligt den grekiske historikern Plutarchos förklarade Perikles för den lagstiftande folkförsamlingen i Athen att ”Välståndet kommer att sprida sig till alla medborgare, oavsett ålder eller yrke”. Visserligen satsade Perikles främst på storstilade tempel, men om de haft järnväg i det antika Grekland är jag ganska säker på att han velat att tågen gick i tid han med.