Skolval för alla bidrar inte till minskad skolsegregation

avatar

Det fria skolvalet har aldrig varit fritt. Välja fritt kan man göra när man handlar och är garanterad att få det man valt i ett givet utbud (under förutsättning att man har betalningsförmåga). Skolval baserar sig på att det finns plats på den skola som man föredrar. Gör man inte det får man vända sig någon annanstans där det finns plats. Det är snarare så att föräldrar uttrycker önskemål, men det finns inga garantier för att få önskemålet tillgodosett. Önskemålen kan infrias beroende på hur utbudet av skolor ser ut, hur sökmönstret bland andra föräldrar ser ut och hur urvalet till skolan ser ut.

De allra flesta som deltar i den samhälls- och utbildningspolitiska debatten erkänner att vi har ett alltmer ojämlikt och segregerat samhälle med en till stora delar segregerad skola. Men sedan skiljer sig uppfattningarna åt. Borgerliga politiker vill gärna peka på bostadssegregationen som bakomliggande drivkraft för skolsegregationen. För att bryta det sambandet blir den enkla lösningen att om alla väljer skola kommer situationen förbättras. Fritt skolval för alla. Enkelt och bra.

För att valen ska ske på lika villkor blir slutsatsen att det behövs stödjande insatser i form av bättre information till föräldrarna om vilka skolor som är bra skolor. Vilken definition eller vilka kriterier som bestämmer om en skola är en bra skola är inte helt klarlagd i dessa tider av betygsinflation. Frågan är om inte en skolas socioekonomiska sammansättning av elever är en utgångspunkt för de som idag gör aktiva val. Välja bort blir starkare än att välja till.

Två doktorander i nationalekonomi vid Stockholms universitet har valt att fördjupa sig i den här typen av viktiga utbildningspolitiska frågeställningar. Deras forskningsarbete stöds av LO, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet genom det gemensamma projektet Ge alla elever samma chans

Slutsatserna från deras första forskningsrapport redovisas i Dagen samhälle. Budskapet är enkelt. Enbart ett skolval för alla leder inte till minskad segregation.

Om utbildningspolitiker menar allvar med att man vill bryta segregationen med hjälp av val, måste någon form av fördelningsmekanism utvecklas. En politisk ambition att bryta den segregerade skolan och ge alla elever samma chans behöver visas genom konkreta initiativ. Nu.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,