Arbetsledning, ohälsa och Expressen

avatar

Arbetsmiljöverket vill genom föreskrifterna Organisatorisk och Social arbetsmiljö komma tillrätta med dålig arbetsledning som skapar ohälsa.  De fackliga organisationerna säger ja, men Arbetsgivarnas organisationer är tveksamma. Men hårt pressade företagare, underställda chefer och löntagare i alla sektorer ser äntligen ett stöd.

Nu införs, förhoppningsvis, regler om påfrestande arbete, långa arbetspass, kränkande behandling och kunskap i arbetsledning. Det tvingar oseriösa och okunniga arbetsgivare att bättra sig. Känsliga frågor på arbetet blir legitima att ta upp.

Men Expressens ledare den 17 februari spyr galla över föreskriften. Expressens besynnerliga resonemang blottar en okunnighet om både arbetslivet och forskningens landvinningar.

Arbetslivets har förändrats dramatiskt de senaste 20 åren. Idag är det betydligt vanligare att ha ett intensivt arbete under stark tidspress. Anställningarna är otryggare, vilket personal på Expressen fått känna av. Arbete på udda tider och ensamarbete breder ut sig. Skillnaderna ökar på arbetsmarknaden. För en del är arbetet mycket hårt styrt, för andra är arbetet gränslöst. Men det ska levereras i tid.

Detta gäller alla sektorer på arbetsmarknaden. En större andel av arbetskraften än för 20 år sedan är också uttröttade efter en arbetsvecka.  Många känner sig håglösa.

Det rör sig inte om några enkla hälsoproblem som Expressen tror. Dålig arbetsledning kan ge död i hjärtsjukdom, slaganfall och självmord. Dålig organiserat arbete kan också leda till sjukdom i muskler och leder, diabetes, depression och utmattning.

De flesta arbetsgivare försöker skapa en god arbetsmiljö. Men det kan vara svårt när produktion sker i långa kedjor av leverantörer. På hårt konkurrerande marknader behövs regler som gäller alla för att stävja illojal konkurrens. En nationell auktoritet kan behövas för att förmå en internationell koncern att bättra sig.

Arbetsmiljöverket har länge observerat förändringarna i arbetslivet, ställt samman kunskaper, anlitat forskare och genomfört samråd med parteren. Det har skett en stor uppbyggnad av kunskap. Det mesta pekar på win-win för arbetsgivare och löntagare. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och Social arbetsmiljö blir ett redskap för att omsättas dessa kunskaper i praktiken. Då kanske även arbetsmiljön på Expressen medger saklig journalistik.

En reaktion på “Arbetsledning, ohälsa och Expressen

  1. avatarSilvio

    jag har aldrig upplevt att stora kunder som Scania köper service arbete från entreprenörerna på deltid, delade turer idag, jag har tänkt mycket på det för att öka min sysselsättning måste jag tacka ja till den dåliga arbetsfördelning.
    hur kan man organisera på bra sätt en heltids jobb utan att försämra arbetsmiljö som företaget är också ansvar på det.
    det nya arbetslivet är mycket strängare idag vi kan väl inte påverka så mycket, vi behöver ett gemensamma organisation som kan säga nej på det, LO kollektivet ska vara offensiva i sin kamp,
    vi måste driva att deltids arbete ska inte tillämpas på den moderna arbetsmarknaden, så kan vi bättre se över det otrygga anställningar inte sprider sig som företaget gillar.

Kommentarer inaktiverade.