Arbetsmiljö 2012 – ingen överraskning att det är strejk

avatar

Det är ingen överraskning att Kommunals bussförare strejkar. Villkoren i arbetslivet har bara blivit värre för LO-förbundens medlemmar de senaste 20 åren. Det framgår tydligt i LOs rapport Arbetsmiljö 2012 – klass & kön. Förr eller senare måste löntagarna sätta en gräns och ett antal LO-förbund markerade detta i årets avtalsrörelse.

De fackliga organisationerna använder flera vägar för att medlemmarna ska få en bättre arbetsmiljö. Några av dessa vägar är:

1. Solidarisk lönepolitik där centralt avtalade lägsta löner rationaliserar bort lågproduktiva arbeten med dålig arbetsmiljö. LOs samordning 2013 kring ett påslag i kronor för dem under 25 000 kr i månadslön är ett exempel. Denna samordning strävar även till att höja kvinnors lön i relation till männen. Med en höjd lön följer ofta också bättre arbetsvillkor.

Ett annat exempel på solidarisk lönepolitik är LO-förbundens Bemanningsavtal som röjer undan avarter i bemanningsbranschen. I dagens hårt integrerade produktion behövs även andra lösningar. Byggnadsarbetareförbundet varslade under våren om konflikt, bland annat för att värna arbetsmiljön för anställda hos underentreprenörer.

2. Bättre arbetsmiljö och mer utvecklande arbeten har många gånger uppnåtts genom Samverkan mellan parterna. IF Metalls ”Det hållbara arbetet” förnyar nu ”Det goda arbetet” och genomförs med framgång i flera partsgemensamma projekt. Men en fruktsam samverkan kräver en ömsesidig respekt mellan parterna. I busskonflikten verkar arbetsgivarparten använda ökad otrygghet vid övergång till en ny entreprenör som en press för att försämra villkoren.

3. För att minska trycket på löntagare att ta lågproduktiva låglönejobb med sämre arbetsmiljö verkar LO för en bättre utbildning för både ungdom och vuxna, tryggare omställning vid arbetsbrist, en återställd arbetslöshets­försäkring och en sjukförsäkring som ger sjuka ekonomisk möjlighet att tillfriskna.

4. Under 1970-talet kom MBL och arbetsmiljölagen för att skydda löntagarna mot den ohämmade taylorism som blommade efter 2:a världskriget. Idag finns liknade trender med hård styrning, högt tempo, utarmade jobb och prekära anställningsvillkor. Arbetsmiljölagen behöver nu en paragraf om beställaransvar. För att arbetsmiljölagen ska ha sin förebyggande effekt behöver Arbetsmiljöverket mer resurser för inspektion av att lagen följs.

5. LO antog 2010 en ny facklig arbetsmiljöstrategi som bland annat prioriteras kollektivavtal om arbetsmiljöfrågor, att stärka skyddsombuden och att återupprätta ett nationellt oberoende centra för arbetslivsforskning.

Det krävs en bra arbetsmiljö för att kunna arbeta produktivt och säkert och få god inkomst under ett helt arbetsliv. Men LOs rapport visar arbetsmiljön försämrades snabbt under 1990-talet och sedan i ett långsammare tempo. LO-förbundens agerande i årets avtalsrörelse inger dock hopp om att trenden kan vändas så att anställda inom LO-sektor får en bättre arbetsmiljö.

LO-rapport Arbetsmiljö 2012 – Klass & Kön

Etiketter: , , , , , ,