Dödsolycka – igen!

avatar

Igår omkom två arbetare som var inhyrda från ett entreprenadföretag vid koksverket på SSAB i Luleå. De skulle tömma resterna i en cistern när något gick väldigt snett. Mängder med tjära vällde ut och begravde dem levande.

På samma område omkom en inhyrd arbetare i november 2011. Hans arbetskamrat skadades svårt när de båda gjorde ett jobb åt företaget Nordkalk. Men listan är längre än så.

Den 12 augusti omkom en asfaltarbetare då en timmerstock ramlade av ett timmerbord vid sågverket i Ramkvilla. I juni omkom en byggnadsarbetare vid arbeten på Citybanan i Stockholm. Det var den fjärde dödsolyckan i arbetet med Citybanan.

Ja, listan är längre än så. Varje vecka dör någon i en arbetsolycka. Listan är ännu längre när man räknar in alla som dör av arbetssjukdom och självmord orsakade av arbetet. Sammanlagt dör i Sverige minst 1400 per år där arbetet är den främsta orsaken.

Lagstifta om beställaransvar
Allt för många företag klarar inte av säkerhetsarbetet. Framför allt inte när entreprenörer tas in. Entreprenören har visserligen ansvaret för sina anställda, och ska också ha det. Men beställaren av ett arbete har också ett ansvar. Här behövs en skärpning i arbetsmiljölagen om att beställaren ska se till att det i kontrakten finns utrymme för en bra arbetsmiljö. Socialdemokraterna har i höst mycket förtjänstfullt motionerat om ett sådant beställaransvar.

Arbetsmiljöverket måste få tillbaka sina muskler
LO-förbundens regionala skyddsombud rapporterar att Arbetsmiljöverkets inspektioner har blivit kortare, färre och många gånger av lägre kvalité. Inspektörer på Arbetsmiljöverket håller med, men inte deras chefer. De vill lägga över ansvar på skyddsombuden.

I Alliansregeringens första budget år 2007 minskade anslagen till Arbetsmiljöverket med 50 miljoner kronor 2007, med 100 miljoner kronor 2008 och med 155 miljoner kronor 2009. Anslaget har sedan dess legat på denna låga nivå. Extra medel har dock anslagits, främst till information. Knappt hälften av tjänsterna vid huvudkontoret försvann och antalet inspektörer minskade från 360 till 250 stycken år 2012. Det innebär att antalet arbetstagare per inspektör ökade från 11 000 till knappt 17 000. Det är långt under ILO rekommendation om en inspektör per 10 000 arbetstagare.

Regeringen påbud att Arbetsmiljöverket ska informera mer och inspektera mindre bäddar för en sämre arbetsmiljö. Antalet arbetsolyckor ökar också, främst bland yngre män. Mycket oroande är också den ökande andelen unga kvinnor med psykisk ohälsa.

Arbetsmiljöverket måste få tillbaka sina muskler, sina uteblivna miljoner kronor. Då kan de åter inspektera, ställa krav och även komma tillbaka och se om kraven är uppfyllda. På SSAB hade de inte gjort något återbesök.

Etiketter: , , , ,

2 reaktion på “Dödsolycka – igen!

  1. Pingback: Arbetsmiljö och olyckor | PlusEtt Bloggen

Kommentarer inaktiverade.