Förenklingsdag i uppochnedvända världen

avatar

Stoiber_651Det känns som uppochnedvända världen att EU-kommissionen på fullaste allvar driver ”förenklingsförslag” som avvisas av både den samlade europeiska fackföreningsrörelsen och företrädare för just de företag som kommissionen inbillar sig att de ska hjälpa. När seriösa arbetsgivare säger Nej tack! till sämre arbetsmiljöregler för små och medelstora företag – vilka företag är det då som skulle gynnas av de tilltänkta avregleringarna…?

”Vi stöder inte undantag som snedvrider konkurrensen på marknaden”. Så säger Gunilla Almgren, själv småföretagare och tillika ordförande i UEAPME som är samarbetsorganisationen för små och medelstora företag i Europa. I en intervju i samband med en regelförenklingskonferens i Danmark riktar hon stark kritik mot EU-kommissionens förslag att undanta företag med upp till 250 anställda från viktiga delar av lagstiftningen på arbetsmiljöområdet.

Nu stiger spänningen. Gunilla Almgren är en av huvudtalarna på Förenklingsdagen den 4 december i Stockholm. Kommer hon att vidhålla de tydliga uttalanden som hon gjorde för några veckor sedan i Danmark? Om att de små och medelstora företagen säger nej tack till sämre arbetsmiljöregler och att UEAPME på denna punkt intar samma hållning som Europafacket.

Inbjudna till konferensen är också EU-kommissionens favoritkonsult på området regelförenklingar, den pensionerade bayerske politikern Edmund Stoiber, och Elizabeth Golberg, chef för den avdelning på EU-kommissionens generalsekretariat som leder arbetet med ”regelförenklingar”.

Vad Stoiber tänker säga är lätt gissat med tanke på att han är huvudarkitekten bakom EU-kommissionens REFIT-program, alltså det som Golbergs enhet ska försöka verkställa. Sedan 2007 har den konsultgrupp som leds av Edmund Stoiber lagt fram ett otal rapporter med förslag, bland dem 61 punkter som gäller arbetsmiljöområdet.

Efter konferensen har media möjlighet att intervjua såväl näringsminister Annie Lööf som Edmund Stoiber och Elizabeth Golberg. Här får ni journalister som läser detta ett gratis tips: Varför inte fråga direktör Golberg hur mycket Europas skattebetalare egentligen fått betala för Stoiber och EU-kommissionens alla andra konsulter och deras förslag till avregleringar? Kraftiga försämringar av arbetsmiljölagstiftningen marknadsförs som ”besparingar”, men den redovisning som vi från fackligt håll vill ha av vilka kort- och långsiktiga effekter all avreglering får för arbetstagarnas hälsa, säkerhet och rättigheter lyser med sin frånvaro.

Jag har flera gånger (I regelförenklingens eller avregleringens tidevarv samt När skorna skymmer sikten) i denna blogg tagit upp problemet med det som EU-kommissionen envisas med att marknadsföra som ”smart reglering”, numera det så kallade REFIT programmet. Vi behöver trygga och säkra arbetsplatser i hela Europa oavsett hur många som finns på arbetsplatsen och det är orimligt att konkurrensmässigt straffa ut företag som vill ha kvar lagstöd för att agera seriöst i arbetsmiljöfrågor.

 

Etiketter: , , , , , , , , , ,

En reaktion på “Förenklingsdag i uppochnedvända världen

  1. avatarGöran Larssson

    Bra, kämpa på! Du har vårt stöd i kampen mot ”MAKTEN”. Ibland ångrar jag att jag röstade ja till detta mastodontprojekt av administration och lurendrejeri.
    Vi har lite att säga till om i förhållande till vad vi betalar.
    /Göran

Kommentarer inaktiverade.