Goda som dåliga exempel

avatar

Ja, då var jag som bloggare igång för första gången, min premiär. Vad ska jag börja med? Det gäller ju att hålla tungan rätt i mun och fundera ut var det hela ska börja. Jo, jag tror att vi börjar nationellt.

Såg att SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering) undersökt sambandet mellan arbetsmiljö och sömnstörningar via 8 000 olika vetenskapliga artiklar som sammanställts i en rapport som du hittar här.

Att en god arbetsmiljö bidrar till en god sömn och omvänt – stress, höga krav, dålig lön och orättvisor – orsakar störd sömn är väl egentligen ingen hemlighet för varken dig eller mig.

Många tidigare undersökningar både som LO och andra forskare framlagt är att investeringar i arbetsmiljö är en vinst inte bara för individen och företagen utan för hela samhället.

Men varför är det då så svårt att få till det – beror det på att man inte ser vinsterna förrän i efterskott? Lever vi i ett samhälle där vinstutdelning även i insatser för att förebygga skador och sjukdom ska ske med vändande post eller med ett sms? Eller beror det på att det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna har blivit mer komplext?

Dessa frågor och mycket mer kommer jag att återkomma till i mitt bloggande.

Etiketter: , , , , , ,