Kapitalism med en global skapande förstörelse

avatar

Människans historia är historien om ekologiska kollapser. Tidigare var de regionala. Nu finns en global kapitalism med en global skapande förstörelse. Om vi inte klarar miljön kanske Homo Sapiens ersätts av något annat. Trist om vi själva klantar bort vår art.

Under de senaste 100 åren har produktionen av varor ökat enormt på vår planet. Miljarder människor har gjort sociala framsteg. Baksidan är miljöförstöring. Hur ska en fortsatt förbättring av människors villkor gå till?

Efter II världskriget användes i tur och ordning inflation, offentlig skuldsättning och privat skuldsättning för att öka eller bibehålla flertalets levnadsstandard. Därmed sköts en akut ekonomisk kris upp för kapitalismen, men inte den ekologiska. Idag ser vi emellertid en åtstramningsstat dirigerad från EU-nivå och internationella finansiella organ där marknadens väl kommer före medborgarnas väl. Det hotar både demokratin, välfärd och miljö.

Kan dagens oreglerade kapitalism tyglas? Går det att fördela om resurser så vi får jämlika villkor, utan krig, global uppvärmning och utarmning av land och hav? Ger t ex överenskommelsen i Paris någon effekt på klimatet? Nyckeln till framgång ligger i att finna ett hållbart arbete.

Hållbart samhälle definieras i FNs Brundtlandrapport 1987 som den ekologiska, sociala och ekonomiska tillämpning som fyller dagens behov, utan att äventyra kommande generationers behov. I Agenda 2030 ger FN 17 globala mål. Dessa innebär att bygga ett samhälle för våra grundläggande behov, som hushåller med resurser och där ekonomisk tillväxt bidrar till jämlikhet och god miljö. Hur ska världens länder att verkställa dessa mål?

Liberala ekonomer menar att hållbarhet skapas genom konkurrens på en fri marknad. Men kapitalet har hittills i historien inte kunnat hantera motsättningar mellan vinst och andra intressen. Företagaren sitter i en sax att vara lönsam eller försvinna. Därför behövs internationella konkurrensneutrala regler för marknaden.

Utöver arbetet på marknaden skapas välstånd av frisk natur, obetalt arbete och offentliga nyttigheter. Nästan alla gör varje dag ett produktivt arbete: förvärvsarbete, hemarbete eller studier. Obetalt hemarbete tog 46 procent av kvinnornas  och 36 procent av männens totala arbetstid  2010. Fritiden var 5 timmar per dygn. För 100 år sedan hade enbart överklassen fritid.

Den främsta förutsättningen för att nå ett hållbart arbete är en mer utbildad och friskare arbetskraft. För individen bör hållbart arbete innebära hälsa, utveckling och meningsfullhet. Hållbart arbete förutsätter därför investering i humankapitalet, i utbildning, hälsa och social tillit. BNP behövs därför även beakta human- och naturkapital.

Energi + information = sant Enligt fysikens lagar är arbete en skapande förstörelse. Arbete skapar nytta men samtidigt blir den använda energin på sikt oanvändbar = kaos. Biologiskt liv har under miljontals år anpassat sig till denna skapande förstörelse och strävar efter att maximera arbetets nytta. En stor mängd livsformer höjer tillsammans nyttan i ett gemensamt arbete. Arbetet sker med ett ökande innehåll av information, risker fördelas och ordningen i systemet ökar. Lärdomen är att allt effektivare kombinera energi och information.

Demokratin bits från två håll Vårt samhälle måste likt andra biologiska system prova olika idéer och ta risker för att utvecklas, men inte vilka risker som helst. De risker som tas ska fördelas solidariskt. Störst risk ska tas av dem som klarar en förlust. För att nå dit behöver vi en politisk, social och ekonomisk demokrati som kan utveckla och bevaka de lagar och avtal som behövs.

Den politiska högern och teknokratin inom EU (och globalt)  ser som enda väg att sänka priset på arbete och miljö för att klara konkurrensen. Ett äldre och fattigare Europa anses inte ha råd med välfärd. Till alla! Demokrati och fackliga organisationer ses som hinder. Arbetaren ska bli billigare genom arbetslöshet, osäker anställning, sämre arbetsmiljö och ett sämre socialt skydd. Miljön ska bli billigare via handelsavtal typ TTIP och TISA. Samtidigt har de rika blivit enormt rika.

Denna politik har sänkt medborgarnas tilltro till stat, politik, fack och en välfärd för arbetarklassen. Det gynnar högerpopulism som inte heller gillar demokrati. Demokratin bits från två håll.

Det rationella är i stället att stärka demokratin, utveckla arbetet och värna miljön. Demokrati bygger på att majoriteten tillsammans bygger ett samhälle, där valda församlingar avväger mellan oförenliga intressen och där medborgarna kan utkräva ansvar av makthavarna. På EU- och global nivå finns idag blott indirekta sätt utkräva ansvar och det är genom folkligt motstånd. Den hittills bästa garanten för demokrati har varit starka demokratiska fackföreningar som kunnat utmana kapitalet i själva produktionen.

Vad ska vi ha dynamit till? Den industriella revolutionen gav oss massproduktionen av varor och infrastruktur för transporter. IT automatiserade information och gav oss infrastruktur för informationsflöden. Nästa tekniska revolution sker när IT smälter ihop med produktionen av varor och vi får en infrastruktur för lokal tillverkning. När din 3D-skrivare tillverkar mat, kläder och dynamit har vi fått en demokratisering av produktionen.   

Om vi inte klarar av att bygga ett hållbart samhälle får vi med tiden brist på resurser, och kan behöva dynamit. Då kanske ett artificiellt liv anser sig bättre anpassade för överlevnad på jorden. Då gör väl vi människor som vi brukar göra!

Etiketter: , , ,

3 reaktion på “Kapitalism med en global skapande förstörelse

 1. avatarFredrik Persson

  Hej Sten
  Makthavarna i LO som avslöjas som skojare bör provas i tingsrätt. Jag tycker det ska kunna klassas som stöld eller förskingring.
  Makthavare ska inte kunna begå brott och komma undan med en uppsägning bara för att de är makthavare – då missbrukar de sin makt ännu mer och de makthavare som står runtomkring och ej åkt dit hjälper den avslöjade makthavaren att komma undan med en uppsägning – det gör dem till medhjälpare.
  Du är själv utredare och bör ha god insyn i deras smutsiga affärer kan inte du utreda saken lite närmare.
  Hälsar

Kommentarer inaktiverade.