Kommission om kvinnors arbetsmiljö

avatar

Det är ingen nyhet att kvinnliga arbetare fått betydligt sämre villkor i arbetet de senaste 20 åren. Det vet alla partier i riksdagen. Men regeringen har inte ansträngt sig för att vända den trenden. Tvärt om bidrar regeringen till en fortsatt försämring för LO-förbundens kvinnliga medlemmar.

Arbetare och i synnerhet kvinnor drabbas hårdast av att A-kassan är satt ur spel, en punkterad sjukförsäkring, allmän visstidsanställning, otrygghet vid upphandling och vinstjakt i vård, skola och omsorg, samt nedskurna medel till Arbetsmiljöverket och nedläggning av Arbetslivsinstitutet.

Flera källor visar att arbetsmiljön blivit sämre

LO publicerar idag rapporten Arbetsmiljö – klass & kön 2014, grunda på SCBs arbetsmiljöundersökningar. Där framgår tydligt att kvinnliga arbetare åter har fått det sämre. Några resultat för kvinnliga arbetare:

  • Nästa 70 % kan inte bestämma när olika arbetsuppgifter ska utföras.
  • Bara en tredjedel  jobbar enbart dagtid under vardagar.
  • 68 % är uttröttade varje vecka.
  • 45 % har ont i axlar eller armar varje vecka.

Vid midsommar rapporterade Arbetsmiljöverket att unga kvinnor fått en ännu sämre arbetsmiljö. I augusti meddelade Försäkringskassan att sjuktalen ökar bland kvinnor. I början på 2014 rapporterade Arbetsmiljöverket att frekvensen av arbetssjukdom och olyckor ökar bland kvinnor för fjärde året i rad.

Den senaste statliga granskningen av arbetsmiljön finns i pensionsåldersutredningen. Utredningen fick hård kritik av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Forskarna anger att arbetsmiljö och hälsa bland kvinnliga arbetare är betydligt sämre än vad utredaren påstår. Utredaren blundar också för alla de påfrestande arbetsuppgifter som måste göras i ett samhälle och som måste organiseras om för att de anställda ska kunna bibehålla en god hälsa.

Kvinnliga fattigpensionärer

När regeringen river landet och sätter den produktiva välfärdsstaten ur spel drabbas äldre kvinnliga arbetare allra hårdast. Svenska dagbladet har med Pensionsmyndighetens hjälp ställt samman en pensionsprognos för alla individer i årskull 1954.

Nästan hälften av de kvinnor som är födda 1954 (fyller 60 i år)  får mindre än 10 800 kr per månad före skatt när de går i pension. Det är kvinnor som är slitna av vård, omsorg, städning, tvätteri, industri med mera som blir dömda till fattigdom. Många av dem har idag deltid, andra har redan lämnat arebtslivet. En del är tvungna att ta hand om sina gamla föräldrar när äldreomsorgen inte fungerade. Alla har de gemensamt att lönen är låg.

Arbetsmiljökommission

Nu behövs en arbetsmiljökommission med uppgift att utarbeta skarpa förslag som verkligen ger kvinnor en bättre arbetsmiljö. Kommissionen behöver ett brett mandat och engagemang från flera departement och myndigheter, arbetsmarknadens parter och forskning.

Förutom själva arbetsmiljön ska kommissionen ta tag i otillräcklig bemanning, det allt för utbredda arbetet på udda tider, ofrivillig deltid, delade arbetspass och otrygga anställningsvillkor. Även brist på omsorg av barn och gamla bör ingå i kommissinen arbete.

Regeringen lösning på kvinnors dåliga arbetsmiljö är att ge Arbetsmiljöverket medel för att  informera bort problemet. Det räcker inte. Snarast behövs:

  • Ett centrum för arbetslivsforskning, bland annat med uppgift att överblicka och samordna forskning och utveckling av arbetsmiljöer där det främst arbetar kvinnor.
  • Kraftigt ökade medel för forskning och utveckling av kvinnors arbetsmiljö.
  • 100 miljoner kr för att återställa Arbetsmiljöverket så att de både kan utveckla metoder, informera och framför allt inspektera att arbetsmiljölagen följs.
  • Statliga medel för att skapa en branschanpassad och regionalt närvarande företagshälsovård.

Vad kan facket göra?

De fackliga organisationerna använder ett antal vägar för att medlemmarna ska få bra arbetsmiljö och utvecklande arbeten. Några av dessa vägar är:

1. Solidarisk lönepolitik där centralt avtalade lägsta löner tvingar fram utveckling av eller rationaliserar bort lågproduktiva arbeten som ofta har dålig arbetsmiljö. Ett exempel är LOs samordning 2013 kring ett påslag i kronor för dem under 25 000 kr i månadslön, vilket gynnar kvinnor.

2. Samverkan mellan parterna på arbetspaltsen för utveckling av ett gott arbete. IF Metalls Hållbarat arbete förnyar nu Det goda arbetet och genomförs med framgång i partsgemensamma projekt. LO, PTK, Svenskt Näringsliv och parterna på den offentliga sidan kan behöva vitalisera sina utvecklings- och samverkansavtal, som bland annat syftar till att utveckla en jämställd arbetsorganisation.

3. Arbetsmiljölagen behöver en regel om beställaransvar och regler om emotionellt påfrestande arbetsuppgifter, sådana som kvinnor ofta arbetar med.

4. LO antog 2010 en facklig arbetsmiljöstrategi. Där prioriteras kollektivavtal i arbetsmiljöfrågor (till exempel om företagshälsovård), att stärka skyddsombuden, utbildning av medlemmar och fackliga representanter i arbetsmiljö och genusfrågor samt ett tvärfackligt samarbete kring arbetsorganisation.

Läs mer: Dagens Nyheter

 

Etiketter: , ,

En reaktion på “Kommission om kvinnors arbetsmiljö

Kommentarer inaktiverade.