LOV i marknadens tjänst eller kommunal demokrati

avatar

Genom 1956 års socialtjänstlag blev det samhällets uppgift att ge hjälp vid fattigdom, ålderdom och sjukdom. Välfärdstjänsterna skulle finansieras av alla efter förmåga, fördelas efter behov och utföras av kommunen. Tidigare hade familjens obetalda kvinnor ansvaret.

I början av 90-talet började välfärdssektorn att föras ut på marknaden. Först genom entreprenad och 2008 kom lagen om kundval (LOV). Skälet var den ideologiska synen att marknaden är effektivare än demokratin. I oktober 2013 hade 181 av landets 290 kommuner infört eller beslutat om att införa val inom hemtjänsten.

Utredningen Framtidens valfrihetssystem (SOU 2014:2) föreslår nu att alla kommuner ska ge brukarna av hemtjänsten  möjlighet att välja det företag de vill ha vård av. Valet kommer i många fall att stå mellan kommunen eller Carema Care, Attendo Care, Aleris eller Förenade Care. Den personal som kommer hem till vårdtagaren kan vara samma som tidigare, eftersom det vinnande företaget behöver det förlorande företagets personal. Som tillägg kan brukaren köpa ”annan lättåtkomlig service” t ex fönsterputs och gräsklippning – men bara av de privata alternativen. Kommunen får inte konkurrera om sådant. Kommunen kan inte heller välja bort vissa som behöver hemtjänst. Den regeln kringgås  ibland av privata företag.

I en studie av Socialstyrelsen 2012 framgår att de flesta brukare hellre vill välja den person som kommer hem till dem och inte vilket företag som utför tjänsten. Brukarna vill även hellre välja det man vill ha hjälp än att välja företag. Många äldre som är sjuka ser allra helst att det finns en väl fungerande vårdkedja mellan hemmet, vårdcentralen och sjukhuset. För att få en sammanhållen vårdkedja blir det privata vårdföretaget ytterligare en länk att hålla reda på.

Utredaren fann inte att marknaden är effektivare än demokratin
Utredningen har särskilt fokuserat på vilken effekt LOV haft för brukarna. Utredningens egen studie visar bl a att 85 procent av de tillfrågade är mycket nöjda eller nöjda med den vård de fick. Studien fann ingen statistisk säker skillnad i nöjdhet mellan privat eller kommunal utförare. Socialstyrelsen fann 2012 inte heller någon skillnad i andelen nöjda  brukare i kommuner med LOV och kommuner utan LOV. Utredningen använde även data från  Statskontorets nöjd-kund-index (NKI) och fann att brukarna var något nöjdare i kommuner som inte tillämpar LOV.

Lägre kostnader med LOV som personalen får betala
När det gäller kvalitet eller effektivitet fann utredningen inte heller någon skillnad mellan kommuner med och utan LOV. Utredningen konstaterar dock att kostnaderna var lägre i kommuner med LOV. Det är en mycket intressant iakttagelse.Kostnaderna i hemtjänsten kan sänkas genom att:

– de anställda jobbar fortare och tar sig snabbare mellan brukarna,
– anställa personal på deltid och visstid och ringa in vid behov (timanställning),
– ta bort all tid som inte är direkt värdeskapande, t ex personalmöten, handledning,
– få personalen att arbeta gratis med gamla sjuka människor som de bara inte kan lämna,
– utnyttja arbetsmarknadsprogram.

Forskaren Annette Törnquist har undersökt följderna av kundval (LOV)  i hemtjänsten.  Hon konstaterar att en verksamhet som är konkurrensutsatt genom LOV bygger in strukturella risker för dålig anställningstrygghet och dålig arbetsmiljö. Företagen använder flexibilitet i personaltimmar för att klara vinstkravet. Personalen riskerar långa stunder att känna sig otillräckliga och att de gör ett dåligt arbete. Samtidigt som hemtjänstarbete i allt högre utsträckning planeras, dokumenteras och kontrolleras, så blir arbetets gränser otydligare. Personalen ska göra det där ”lilla extra”, så att företaget får ett gott rykte.

Kräv i stället att kommunen utvecklar den kommunal hemtjänsten                                 

Hemtjänst är ett mycket betydelsefullt arbete med ett stort ansvar där man måste förstå vilket behov en människa har som inte alltid kan uttrycka sig. Idag väljer få ungdomar att arbeta i hemtjänsten. I städerna har privatiseringen medfört sämre arbetsvillkor. I stället behövs bättre arbetsvillkor. Det ökar både kvalitén i hemtjänsten, samtidigt som det blir lättare att rekrytera ny personal.

Val av vilket företag som sköter hemtjänsten löser inte de verkliga problemen. De flesta brukare vill hellre välja den person som kommer hem till dem, välja den vård de behöver och få en väl fungerande vårdkedja mellan hemmet, vårdcentralen och sjukhuset. Utveckla i stället den kommunal hemtjänsten, tillsammans med brukarna, deras anhöriga och personalen.  

Utredningens förslag att tvinga alla kommuner att skapa en marknad för hemtjänst handlar om ideologi och synen på demokratin. Ett alternativ till en privat marknad för hemtjänst är att utveckla den sociala demokratin. 

Etiketter: , , ,

2 reaktion på “LOV i marknadens tjänst eller kommunal demokrati

  1. avatarLars E

    Bra skriver! LO får se till att S sätter stopp för att alla kommuner måste ha kundval.
    Min 90-åriga svärmor har hemtjänst med ett privat företag. Men hon valde inte, alla i området som inte valde fick det där företaget. Personalen är underbar, men grät en gång vi var där. Det va ett himla bra jobb, sa hon, med goa gubbar o gummer. Men hon orkade inte längre, skulle redan vara hos nästa. Hon ville hellre vara anställd av kommunen igen.

  2. avatarKommunalare i norrort

    Hur stämmer detta blogginlägg överens med LOs linje att börja förhandla med Vårdföretagarna? Nu vill dom nog ännu mindre sätta sig ner med LO.

    Det med social demokrati kan bli bra. Om vi i Kommunal får tid att vara med och en kurs i planering av äldrevåd kan det bli riktigt bra. Politikerna måste satsa långsiktigt. Det tar år att styra om äldreomsorgen. När ännu sjukare äldre ska vara hemma behövs mer samarbete med vårdcentralen. Är den då privat vet man inte hur den ställer upp. Jag hoppas att LO följer sitt kongressbeslut. När det gäller gamla sjuka ska allt funka. De privata gör bara exakt enligt kontraktet. Det räcker med landstinget, är det fler inblandade blir det bara värre.

Kommentarer inaktiverade.