Kvinnor 10 procent högre lön än män

avatar

Kvinnor skulle ha haft 10 procent högre lön än män om det inte fanns diskriminering. Det framgår av en arbetsvärdering i ILOs globala lönejämförelsen 2014 (sid 45 ff).

Kvinnor i Sverige är enligt ILO, till skillnad många länder, bättre utbildade och mer erfarna än män och därmed produktivare. Arbetsvärderingen omfattar erfarenhet, utbildning, kvalifikationskrav, bransch, storstad/landsort och arbetade timmar. Data är från lönestatistik och SCBs undersökningar av levnadsförhållandena, där 11 000 personer får representera förvärvsarbetande i Sverige.

Jobbar kvinnor hårdare? Även SCBs arbetsmiljöundersökning indikerar att kvinnor borde ha mer lön än män. Kvinnor tar färre pauser och anstränger sig också hårdare. Men andra frågor i SCBs undersökning visar det motsatta.

I Sverige, som i de flesta länder, är jobben socialt och kulturellt sorterade efter kön. Dels i en horisontell sortering i olika branscher, olika yrken och i olika arbetsuppgifter inom samma yrke. Dels i en vertikal sortering där kvinnor är underordnade män på jobbet, och en annan vertikal sortering där ”tärande” kvinnobranscher är underordnade ”närande” mansbranscher.

Vinnande kvinnor. Denna dubbla underordning och kvinnors ansvar för familjen ger lägre lön. Men kvinnliga högre tjänstemän är faktiskt på god väg att få de riktigt bra jobben. De har fått bättre villkor på arbetsmarknaden under se senaste 20 åren. Men kvinnliga arbetare och kvinnliga lägre tjänstemän har i stället fått det betydligt sämre. Visserligen har reallönerna ökat, men till priset av hårdare villkor.

Det syns också i statistiken. Fler kvinnor börjar åter få ont i skuldror, nacke och axlar. Andelen med psykiska besvär ökar också, bl a orsakat av osäkra anställningar. Fler kvinnor än män har tidsbegränsade anställningar. Det botas bäst genom en riktig anställning.

Andra arbetsorsakade besvär botas bäst genom en bättre fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Här kan Arbetsmiljöverkets kvinnoprojekt få betydelse. Men då behöver verket betydligt mer resurser.

Mansrollen sabbar. Det kanske inte är helt säkert att fler kvinnor än män har psykiska besvär. Kvinnor söker vård och berättar om sina ledsamheter. De blir sjukskrivna och de flesta tillfrisknar. Män går i stället till systemet och sväljer sin aggression. Betydligt fler män har alkoholrelaterade sjukdomar70 procent av självmorden begås av män och 42 procent av männen har övervikt (kvinnor 29 %).

Kanske blir Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö till mer nytta för män än för kvinnor. Med stöd av den föreskriften blir helt enkelt lättare att tala om sociala problem på jobbet.

Jag har länge gått på Friskis & Svettis och där är det mest kvinnor. Männen är väl på gymmet. Men även på gymmet blir det fler kvinnor. Utöver utbildning och erfarenhet har kvinnor snart även bättre hälsa än män. Fortsätter det så här har kvinnor snart sina 10 procent mer i lön.