Lean produktion – nää fy, eller?

avatar

Alliansregeringens arbetslinje med arbete till varje pris ställs i höstens riksdagsval mot Socialdemokraternas arbetslinje med fler och bättre jobb. Men en regering kan bara ge ramar för en arbetslinje, vad ett arbete innehåller avgörs på arbetsplatsen.

Lean Produktion ses av många arbetsgivare som idealet för en effektiv produktion. Lean sägs ge snabbare produktion och högre kvalité med mindre resurer, mindre lokalyta, mindre lager och färre leverantörer.

För de anställda ger dock Lean ofta ett mer standariserat och intensivt arbete under sträng kontroll. Lean tar bort tid för återhämtning och ger hälsobesvär. LOs förbund är därför tveksamma, men också kluvna till Lean.

Norge ett steg före

Fackföreningsrörelsen i Norge är däremot positiva till Lean. LO Norge bildade 2009 Lean Forum tillsammans med arbetsgivareföreningarna NHO och Abelia, två forskningsinstitut och ett industrikluster. Forumets mål är att utveckla ”den norska modellen” till en tydlig ledningsmodell baserad på Lean, kombinerat med den norska traditionen med företagsdemokrati  och de värdegrunder som finns i Norge.

Tillägg B i huvudavtalet mellan LO-Norge och Norska Arbetsgivareföreningen NHO om samverkan för värdeskapande är grunden för Lean Forum. I vågskålen låg också att det höga löneläget i Norge som kräver en hög effektivitet.

Fackföreningsrörelsen i Sverige och Norge har gått i samma spår när det gäller företagsdemokrati. Med Norge har legat steget före. Det Norska huvudavtalet slöts 1935, tre år före det svenska. Under 1960-talet gjordes omfattande försök med företagsdemokrati i Norge. Fackliga representation i bolagsstyrelser kom 1972 i Norge och lagkrav på de anställdas inflytande och meningsfyllt arbete kom några år senare.

Kan Utvecklingsavtalet tämja Lean?
Lokala erfarenheter i både Norge och Sverige visar att en kunnig fackföreningen kan anpassa Lean till att ge både ett effektivt och ett gott arbete. En fråga är om och hur parterna i Sverige kan generalisera sådana erfarenheter i avtal. Den 12 mars får vi besök av LO-Norge som ska redogöra för sina erfarenheter av samarbetet med NHO om Lean, medarbetadriven innovation och verktyg för partssamverkan på arbetsplatserna.

Vi kanske åter har något att lära av Norge, med målet att få både fler och bättre jobb.

Etiketter: , , , ,

7 reaktion på “Lean produktion – nää fy, eller?

 1. avatarLars Johnsson

  Mycket bra att LO tar upp Lean. Jag jobbar på ett större sjukhus där man Leanar. Patienten ska sättas i centrum och ”flöda” genom sjukhuset. Allt som inte skapar värde för patienten ska bort.
  Till en början gjorde vi värdesflödesanalyser och fick standardisera antal personal per patient. Samtidigt skulle vår avdelning spara. Men det blev alldeles för jobbigt och flera sjuksköterskor slutade, men inga undersköterskor. Men det var inte Lean som var felet, utan för lite pengar och allt rapporterande.

  Gruppmötena fick vi behålla och där påpekade vi ,och sedan också alla fack, att patienter inte kan standardiseras. En överviktig tar betydligt mer tid. Och när det kläms in patienter som borde vara på en annan avdelning blir det extra spring. Vi är inte utbildade att sköta om dem. Lösningen blev då teambaserad verksamhet och ständiga förbättringar. Att vi i teamet skulle lösa problemen, och rapportera. Så hade vi det ju tidigare, men med mer personal.
  Vi såg faktiskt en strimma hopp i Lean om att de skulle lyssna på oss. Men nu verkar allt ha stannat upp.

 2. avatarZara Leghissa

  En del kommuner tillämpar Lean i vård och omsorg. Min uppfattning bland de anställda är att ansvaret över arbetsmiljön tenderar att läggas på de anställda istället för arbetsgivaren. Någonstans på vägen glöms riskbedömningar och förutsättningar för att kunna utöva sina arbetsuppgifter på bästa sätt bort. Är det evidensbaserat att Lean fungerar inom vård och omsorg? Detta ”arbetssätt” är ju trots allt sprungen ur bilindustrin…

 3. avatarSten Gellerstedt

  Lean inom sjukvården kräver nog ett annat tänk än inom industrin. Det finns forskning kring detta, bl a ett avsnitt av Lotta Dellve m fl i den nya boken ”Lean i arbetslivet” (redaktör Per Sederblad). På LOs seminarium den 12 mars ”Vägar till ett gott arbete, effektivitet o kvalitet” kommer Professor Jörgen Eklund att jämföra projekten Produktionslyftet inom industrin med Verksamhetslyftet inom ofentlig sektor. Syftet med det seminariet är att diskutera vilka fackliga redskap som kan användas för att få ett humant Lean.

 4. avatarPensionär

  Ett intressant inlägg. Vilka ska gå på mötet med norska LO? Få ombudsmän kan dessa frågor idag. Det räcker inte att några akademiker på LO förstår att medbestämmande i produktionen ger facklig makt.

  Lean är utvecklad taylorism från USA, paketerat med lite Japansk filosofi. Nu sitter vi med Lean och måste göra något åt det. Mycket av det som predikas i Lean fanns redan innan i vår industri. Och dessutom hade vi ett riktigt inflytande genom våra starka fackklubbar och förbund som stöttade upp.

  Men under 1990-talet försvann mycket fackligt inflytande. Men principerna för det goda arbetet är kvar. Om dom tillämpas kan det bli både bra och effektiva jobb. Tyvärr har nästan all ombudsmän i förbunden som kan arbetsorganisation gått i pension. Vad jag vet har bara IF Metall skolning i arbetsorganisation idag.
  Jag hoppas att mötet på LO gör att även Kommunal och SEKO blir mer intresserade. Det är inte genom att jobba ihjäl oss som vi ska klara omsorg och infrastruktur. Det är genom att vara skickliga och använda både huvud och händer. Det du Ingela Edlund, även det är näringspolitik.

Kommentarer inaktiverade.