När skorna skymmer sikten

avatar

”Det är inte vår sak att bestämma vilken typ av skor som frisörer ska ha” skriver EU-kommissionens ordförande Manuel Barroso på Aftonbladets debattsida idag den 25 oktober. Resten av artikeln är ett försvarstal för EUs olika avregleringsåtgärder som nu kommer slag i slag och som handlar om så oändligt mycket mer än vad Europas frisörer har på fötterna.

För ett par veckor sedan skrev LO, TCO och Saco tillsammans ett brev till Fredrik Reinfeldt och den svenska regeringen om EUs olika ”smart reglering”-initiativ som riskerar att kraftigt försämra arbetstagarnas rättigheter och arbetsmiljö i hela Europa.

Även i andra EU-medlemsländer protesterar de fackliga organisationerna mot att ingrepp i regelverken för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen marknadsförs som ”regelförenklingar”.

Kommissionsordförande Barroso framhärdar i att motivera avskaffande eller kraftig uttunning av arbetsmiljöregler med att ”onödig byråkrati” och ”onödig och oproportionell lagstiftning” måste bort. Beträffande frisörerna – vars kemikaliefyllda arbetsmiljö Europas samlade fackföreningsrörelse genom Europafacket krävt lagstiftning för – skriver Barroso att ”det finns områden som inte behöver regleras på EU-nivå” och använder ”säkerhetsnormer för frisörer” som exempel.

Jaså?

Yrkesgruppen frisörer ska inte ha rätt till en bra arbetsmiljö? (Och det handlar inte i första hand om skor, utan om frisörernas dagliga exponering för ett stort antal kemiska ämnen med kända eller ännu inte helt kända hälsokonsekvenser på kort och lång sikt.) Vilka yrkesgrupper står på tur att undantas från arbetsmiljölagstiftning eller bara få rätt till en lägre skyddsnivå?

Redan nu finns EU-förslag om att skapa svagare regelkrav för små och medelstora företag (vilket inom EU definieras som upp till 250 anställda) på arbetsmiljöns område. De fackliga organisationerna kan aldrig acceptera att skyddet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ska nivågraderas beroende på om antalet arbetskamrater är 249 eller 251.

Som jag skrev i mitt förra blogginlägg så är vi från fackföreningsrörelsens sida inte emot regelförenklingar. Men det måste finnas en balans i allt. Vi kan aldrig ställa upp på ”förenklingar” som går ut över arbetstagarnas självklara rätt till goda arbetsförhållanden.

Etiketter: , , , , ,