Och i Bryssel skrockar regelförenklingsivrarna förnöjt…

avatar

Från ett fackligt perspektiv är det självklart att arbetsmiljö är en smart investering för alla: arbetstagarna, arbetsgivarna och samhället. Även ett oräkneligt antal arbetsgivare både i Sverige och i resten av världen har för länge sedan begripit att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa och säkerhet. Men så uppenbarligen varken den svenska regeringen eller regelförenklingsivrarna i EU-kommissionen.

Vid gårdagens (11/3) interpellationsdebatt i riksdagen fick näringsminister Annie Lööf (C) besvara en fråga från Raimo Pärssinen (S) om hur regeringen ställer sig till EU-kommissionens REFIT-program, som kommer att försämra svensk arbetsmiljölagstiftning. Nu blev det ju inte så mycket mer till svar mer än standardsvaret att regelbördan för småföretagen måste minska.

Annie Lööfs svar var inte oväntat. Vi vet att regeringen står bakom REFIT-programmet. Det sorgliga är att näringsministern inte verkar förstå att säger man ja till REFIT så säger man samtidigt ja till försämringar på arbetsmiljöområdet. Sedan 2009 finns redan ett 60-punktsprogram med förslag på att avreglera delar i den EU-gemensamma arbetsmiljölagstiftningen (ramdirektivet med särdirektiv). REFIT och en del andra åtgärder lägger ytterligare försämringar till raden av dem som redan är på gång.

Att undanta företag med färre än 250 anställda från väsentliga delar av arbetsmiljölagstiftningen är tydligt en sådan försämring. I Sverige innebär det 99 procent av alla företag. Det blir så illa, eftersom EUs definition av små och medelstora företag ligger just på max 249 anställda.

Att inte stå upp för att kommissionen ska presentera ett belastningsskadedirektiv är en annan försämring i REFITs spår. Bland LOs medlemmar är belastningsskador ett av de största arbetsmiljöproblemen, och 600 miljoner sjukdagar årligen bland Europas arbetatagare beror på belastningsskador.

En tredje konsekvens av att säga ja till REFIT är att det inte blir någon översyn av direktivet om carcinogener. Varje år dör 100 000 europeiska arbetstagare av arbetsrelaterade cancersjukdomar.

En fjärde konsekvens inte bara av REFIT utan av hela det blinda förenklingsraseriet (som till råga på allt inte ens är korrekt konsekvensberäknat från kommissionens sida) är att frisörbranschen nekas lagstiftning för en bättre arbetsmiljö. De europeiska arbetsmarknadsparterna har förhandlat fram ett avtal som de tillsammans begärt att kommissionen ska lägga fram för EU-gemensam lagstiftning. Kommissionen säger nej. Detta trots att kommissionen enligt EUs regelverk egentligen är skyldig att verkställa en sådan begäran från den så kallade sociala dialogen mellan den europeiska arbetsmarknadens parter.

Näringsministern försvarade även den nya bestämmelsen om att medlemsländer som har en högre nivå av skydd via sin arbetsmiljölagstiftning måste motivera varför till kommissionen, med att vi inte skulle drabbas då vi var skyddade av EUs grundlag. Detta förfarande, som kallas Gold plating (”förgyllning”), strider mot EUs grundlagar men finns ändå med på kommissionens agenda. Varför?

Nu när både ministerrådet och en borgerlig majoritet i Europaparlamentet gett klartecken till kommissionen att arbeta vidare med REFIT programmet – vilka garantier har vi för att nästa steg inte blir ett förslag om att ändra grundlagarna (EU-fördragen)?

Och i EU-kommissionens olika arbetsgrupper, bland annat REFIT-programmets så kallade Stoiber-grupp, kan man skrocka förnöjt. Sverige är inget problem. Om förslagen bara paketeras rätt och med tillräckligt tryck bakom så kan den svenska borgerliga regeringen förväntas stå bakom även sådant som strider mot EUs grundlagar.

Etiketter: , , , , , , , , ,

En reaktion på “Och i Bryssel skrockar regelförenklingsivrarna förnöjt…

  1. Pingback: Därför finns vi på Tillväxtmässan idag | #SFramtidHalland

Kommentarer inaktiverade.