Svenskt Näringsliv angriper fack och skyddsombud

avatar

Svenskt näringsliv presenterade den 6:e maj en ny strategi för en bättre arbetsmiljö. Budskapet är att arbetsmiljön är bra. På den privata sidan. Förutom att facket lägger sig i. Enligt Svenskt Näringsliv finns problemen i arbetsmiljön på den offentliga sidan och bland egenföretagare. När någon trots allt får en arbetsskada i ett privat företag så är det i trafiken eller orsakat av stress på fritiden. Att antalet arbetsskador ökar för fjärde året i rad beror på att det numera går att anmäla över internet. Om man ska tro Svenskt näringsliv.

Svenskt Näringsliv skriver att 33 personer förolyckades i arbetet 2013. De sju utländska löntagare som förolyckades på svenska arbetsplatser räknas inte med. Inte heller de minst 1000 personer som årligen avlider i sjukdom orsakat av arbetet. Inte heller de som tar sitt eget liv för att de blivit mobbade eller för hårt pressade på arbetet. Inte heller den halva miljon i arbetsför ålder som har svår värk i nacke och skuldra, eller de 2 miljoner förvärvsarbetande som varje vecka är uttröttade av arbetet.

Facket behövs inte när det gäller arbetsmiljö!

I Svenskt Näringslivs strategi för att nå en ännu bättre arbetsmiljö ingår att minska fackets roll. Budskapet är att facket inte längre behövs när det gäller arbetsmiljö. På sid 78 står: ”I takt med att allt fler arbetsgivare blir medvetna om arbetsmiljöns betydelse för organisationens utveckling ser vi att arbetsgivare och medarbetare i mångt och mycket har samma intressen när det gäller arbetsmiljöfrågorna.”

Visst har arbetsgivare och löntagare gemensamma intressen, så länge båda parter vinner på det. Men när det gäller sådant som otillräcklig bemanning, högt tempo, digital taylorism (total styrning och kontroll av arbetet), osäkra anställningar eller långsiktiga effekter av kemiska ämnen finns skilda intressen. Då gäller det att ha ett väl utbildat skyddsombud och en facklig organisation bakom sig.

Svenskt Näringsliv anser att skyddsombudens rätt att stoppa ett farligt arbete är kontroversiellt (sid 27). Faktum är att stopprätten har förhindrat många olyckor när oerfarna chefer inte insett allvaret i en situation. Svenskt Näringsliv borde i ställe vara tacksamma för att en framsynt riksdag stiftade denna lag.

Svenskt Näringsliv menar att facket måste ha en klubb för att ha rätt att utse skyddsombud. Det är något nytt. I 6 kap 2 § arbetsmiljölagen står: ”Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns inte en sådan organisation utses skyddsombudet av arbetstagarna”.

Eftersom skyddsombudet har befogenheter måste det finnas en viss ordning och reda. Råder tvekan på arbetsplatsen om hur valet går till är det bara att kontakta facket. LOs rekommendation är att facket skriftligen meddelar de anställda när de avser att inte utse ett skyddsombud.

Varför facket utser skyddsombud

Den fackliga organisationen fick 1938 laglig möjlighet att utse skyddsombud. År 1951 upphöjdes detta till en rättighet i ett avtal mellan LO och SAF. Den regeln fördes sedan in i arbetsmiljölagen. De främsta skälen till att facket utser skyddsombud är följande:

Den fackliga organisationen:
1. ser till att valet går rätt till, att skyddsombudet representerar löntagarna och inte arbetsgivaren,
2. skyddar skyddsombudet mot eventuella trakasserier,
3. utbildar skyddsombudet, gärna tillsammans med arbetsgivaren,
4. bevakar att beslut i arbetsmiljöfrågor respekterades,
5. genom åren är bärare av kunskaper och erfarenheter i arbetsmiljöfrågor,
6. förmår utse skyddsombud.

Det är en myt att det är svårare att få någon att ställa upp som skyddsombud idag än tidigare. Inom LO-sektorn finns cirka 66 000 skyddsombud, det är cirka 26 anställda per skyddsombud. Så har det varit de senaste 10 åren.

Inom Fastighetsanställdas förbund och Transportarbetareförbundet har det tidvis varit svårt att få skyddsombud. Men på senare år har det gått bra. Fastighetsanställdas förbund passerade nyss 1100 skyddsombud. Transportarbetareförbundet finns i branscher med extremt hård konkurrens och med flest fall av hindrande av skyddsombud och arbetsgivare som vägrar att samverka. Trots det är deras antal av skyddsombud oförändrat.

Stor social innovation att erkände motstående intressen

Det var en stor social innovation när parterna på arbetsmarknaden 1938 erkände varandras motstående intressen och slöt ett avtal om hur motsättningar ska hanteras. Denna mycket praktiska insikt saknas på många håll i världen. Svenskt Näringslivs utspel om att minska fackets inflytande kommer i en tid då motsättningarna ökar på arbetsmarknaden. I stället för att elda på dessa motsättningar borde Svenskt Näringsliv i stället lyssna till den tradition som söker god samverkan mellan parterna. Arbetsmiljöfrågor är och har alltid varit synnerligen lämpade för företagsdemokrati.

Etiketter: , , ,

2 reaktion på “Svenskt Näringsliv angriper fack och skyddsombud

 1. avatarJörgen Persson

  Ännu ett bevis för ett kraftfullt utvecklat fackföreningshat, påeldat av alliansen, I förlängningen när svenskt näringsliv ett väl dokumenterat arbetarhat.
  Frågan är hur länge vi ska acceptera det, eller vi skall hata tillbaka, det räcker näppeligen med ett skyddsombudsstopp på nåt så verklighetsfrämmande som svenskt näringslivs kapitalistlakejer

 2. avatarSten Gellerstedt Inläggsförfattare

  Hata och att göra arbetsgivare till onda demoner leder ingenstans. Vi värnar våra intressen, de sina. Vårt vapen är politisk, social och ekonomisk demokrati samt strejk. Idag är alla tre formerna av demokratin på tillbakagång.
  Privatisering ersätter politiska beslut. Vård, skola och omsorg efter behov kantrar över till efter plånbok. Den ekonomiska demokratin (löntagarfonder, medbestämmande) tynar.
  Organisera, organisera och organisera. Bara med starka fack kan vi få makt.

Kommentarer inaktiverade.