Tävling: Sveriges bästa arbetsteam

avatar

Idag går tävlingen om Sveriges bästa arbetsteam igång. Kul med tävling – det är bara att önska alla deltagare lycka till. Egentligen är det inte så viktigt vem som vinner, för alla som nominerar sitt arbetsteam måste ju rimligtvis tycka att det är bra på just den arbetsplatsen.

Problemet är alla andra, de som säkert skulle få en bitter smak i munnen om de fick höra talas om den här tävlingen. Tyvärr är det fortfarande alltför många som slits ut i sitt arbete och som blir sjuka av jobbet eller skadas för livet i en olycka.

Vi som jobbar med arbetsmiljöfrågor ser och hör om dåliga arbetsmiljöer varje dag.

Och då ligger det nära till hands att fråga sig: Vad tycker regeringen? Har regeringen några idéer om hur alla arbetsplatser ska kunna bli friska arbetsplatser.

Jag tvivlar på att dessa frågor diskuteras alltför ofta i Rosenbad. Istället verkar det vara ”arbetslinjen modell industrialismens barndom” som gäller. Jobba hårt, jobba länge (gärna till långt efter 65), jobba utan inflytande, jobba tidsbegränsat/inhyrt/inlånat – jobba, jobba, jobba…

Men arbetet ska ju inte bara vara ett ställe som man går till av nödtvång för att överleva. Inom fackföreningsrörelsen tänker vi längre och vill så mycket mer med jobbet.

Inflytande, utveckling i arbetet, förebyggande insatser och ett bra ledarskap är delar i vad som skapar en bra arbetsmiljö. Då kan fler få plats i arbetslivet och alla kunna jobba kvar till pensioneringen med bibehållen hälsa.

Bakom tävlingen står parterna på det privata avtalsområdet och det är Prevent som organiserar tävlingen. Tävlingen är också ett led i EUs kampanj för friskare arbetsplatser.