Vadå kunskapssamhälle!

avatar

I Sverige idag blir det fler enkla jobb och knappast någon tillväxt alls av högt kvalificerade jobb. Samtidigt blir villkoren sämre i de enkla jobben. Det framgår av LOs rapport Arbetsmiljö 2012 – klass & kön.

I ett samhälle finns alltid behov av enkla jobb, sådana som inte kräver lång utbildning och erfarenhet. Andelen enkla jobb på svensk arbetsmarknad hade år 2000 fallit till cirka 25 procent Sedan dess har de blivit fler, se Åberg.

Ett enkelt jobb kan vara bra, men många har utarmats på sitt innehåll. Det innebär att samma person enbart gör några få enkla arbetsmoment. Löntagaren blir då lättare att byta ut, vilket innebär fler tillfälliga anställningar och fler inhyrda. Arbetsinnehållet vid det löpande bandet är åter nere på 60 – 120 sekunder, som på 60-talet. Men det är inte i industrin som det blivit flest utarmade jobb.

Av LOs rapport Arbetsmiljö 2012 framgår att utarmat arbete äv vanligast bland kvinnliga arbetare inom den privata tjänstesektorn. Nästan 80 procent av dem anger att de ständigt upprepar samma arbetsmoment flera gånger per timme.

Samtidigt som innehållet i arbetet blir magrare så ökar tempot. Många hinner knappt ta en kort paus att för att hämta andan. Det är lönsamt för arbetsgivaren, men inte för den anställde och inte för samhället. Många orkar bara arbeta deltid, få når 65 år innan värken säger stopp.

I LOs rapport Framtidens sjukförsäkring finns förslag på hur vi ska ta hand om de sjuka. Men fräsmt behövs en solidarisk politik som höjer värdet på det som kallas enkelt arbete, samtidigt som innehållet i dessa arbeten utvecklas. Här krävs ett fackligt politiskt samarbete. Arbete för alla, men inte till lägsta pris.

Etiketter: , , , , ,

En reaktion på “Vadå kunskapssamhälle!

  1. avatarOve

    Utmärkta analyser och bra att LO prioriterar dessa frågor.

    Frågor som huvudsakligen borde betraktas som arbetslivsproblem men som fått en tendens att hamna utanför, som allmänna välfärdsfrågor. Förtidspensionering, arbetslöshet, kortutbildning, sjukdomar, m.m, har i de flesta fall en tydlig koppling till arbetslivet. Ett uthålligt arbetsliv är en av de viktigaste välfärdsfrågorna och har fördelen att det minskar samhällets och näringslivets kostnader om det fungerar.

Kommentarer inaktiverade.