Våra skyddsombud ska inte skrämmas till tystnad

avatar

Idag ska arbetskamraterna bjuda sitt skyddsombud på tårta. Det är nämligen skyddsombudens dag. Den instiftades av LO år 2012 för att uppmärksamma alla skyddsombuds stora insatser.

De flesta skyddsombud tycker att uppdraget är roligt och spännande. Det betyder mycket för arbetskamraterna när de lyckas. Men uppdraget som skyddsombud kan vara tufft.

LO skickade i maj 2016 ut en enkät till ett urval av LO-förbundens skyddsombud med frågor om de hindrats, trakasserats och varit utsatta för hot eller våld. Enkätens resultat finns i rapporten Trakasserier av skyddsombud. Där framkommer att skrämmande många skyddsombud hotas eller är utsatta för våld (sex procent), trakasseras (12 procent) eller hindras i sitt uppdrag (32 procent). Störst andel trakasserade skyddsombud finns inom Hotell- och restaurangfacket med 19 procent.

Trakasserier av skyddsombud

Rädsla för att förlora jobbet
Den stora omfattning av hinder, trakasserier och hot av skyddsombud bekräftas av alla de fall som LOs förbund har skickat in och av samtal med regionala skyddsombud. De absolut flesta drabbade skyddsombud vill inte driva sitt fall vidare av rädsla för sämre villkor eller för att förlora jobbet.

Enda lösningen är att facket stärker sin närvaro på arbetsplatsen, sätter sig i respekt och fostrar okunniga och fientliga arbetsledningar. Det måste ske både på arbetsplatsen och genom samverkan med arbetsgivarnas centrala organisationer.

Gör rätt för att få rätt
När ett skyddsombudet är väl utbildad, konsekvent, har disciplin, tål hård kritik och inte backar för påtryckningar, då minskar arbetsgivarens möjlighet att hindra eller trakassera skyddsombudet. Det visar en genomgång av domar från Arbetsdomstolen.

Skyddsombudet behöver därför stöd från både arbetskamraterna och vara samspelt med det lokala facket. Det är svårt att driva saker själv. En lärdom är att arbeta strukturerat och att driva en sak i sänder och då ordentligt.

Gravt oansvarigt att ge sig på skyddsombudet
Det är gravt oansvarigt av en arbetsledning att ge sig på skyddsombudet. Skyddsombudets uppgift är att värna alla löntagares säkerhet och hälsa. I det finns knappast någon motsättning mellan löntagarnas och verksamhetens mål.

Det är tyvärr föga överraskande att skyddsombud hindras och trakasseras. Gamla militära och kyrkliga strukturer för att leda och fördela arbete frodas fortfarande.

När så många som 12 procent av skyddsombuden är trakasserade och hela sex procent råkat ut för hot eller våld de senaste 12 månaderna så rör det sig inte längre om arbetsledningens nonchalans eller okunskap. Då handlar det om att skrämma löntagaren till att stum stå med mössan i handen och be om arbete.

Nu tar vi fajten. Både på arbetsplatsen och i arbetsdomstolen. Våra skyddsombud ska inte skrämmas till tystnad.

Etiketter: , , ,

En reaktion på “Våra skyddsombud ska inte skrämmas till tystnad

  1. avataråKE sANDBERG

    Bra skrivet Sten. Tystnaden på arbetsplatsrna. Skydssombuden här. Därtill många med korta jobb, beroende av förlängning.EN STUDENT REDOVISADE SKRÄMMANDE INBLICAT EFTER INTERVJUER I HOTELL OCH RESTAURANG OCH HANDEL.

Kommentarer inaktiverade.