Varför har arbetsmiljön blivit sämre?

avatar

Efter publiceringen av LOs rapport Arbetsmiljön 2012 – klass & kön har många journalister frågat mig: varför har arbetsmiljön blivit sämre?

En bakgrund till att det snabbt blev sämre arbetsmiljö under 1990-talet är den nya produktionsordning som började växte fram på 1970-talet. Den sammanhållna fabriken började då omvandlas till en utlokaliserad fabrik genom ”downsizing, outsourcing och subcontracting”. Syftet var att sänka kostnader genom ökad konkurrens och genom att vara flexiblare gentemot kundens efterfrågan. Detta inträffade samtidigt som marknad globaliserades och flödet av kapital avreglerades.
Därmed ändrades också produktionens organisering. För att nå flexibilitet och högre effektivitet var många företag till en början intresserade av lagarbete och arbetsrotation. Och så länge arbetslösheten var låg i Sverige fanns en samsyn mellan parterna om att gemensamt utveckla verksamheten. Den ekonomiska krisen på 90-talet och den höga arbetslösheten som följde försämrade sedan parternas relationer i många företag. Men inte i alla företag.
I takt med de återkommande ekonomiska kriserna ökade företagets och även kommunernas behov av effektivitet och flexibilitet. Automatiseringen tilltog både inom industrin och av kognitiva arbetsuppgifter i tjänstesektorn. Tempot i outsourcing och användning av entreprenad ökade inom både privat och offentlig verksamhet. Lean production infördes i industrin under 1990-talet och senare även i andra sektorer på arbets-marknaden.
Likriktningen inom och mellan företagen ökade avseende arbetsprocesser, styrning och logistik. Nu kom även en IT-teknik som gjorde att arbetsledning kan automatiseras och arbete ledas och kontrolleras oberoende av var företagets ledning finns.
Mot denna bakgrund är det inte förvånande att löntagarna blev mer styrda och måste jobba hårade med mindre möjlighet till återhämtning. Villkoren hade blivit ännu sämre om det inte hade funnit motkrafter i form av en starkt organiserad fackföreningsrörelse.

 SVT, Fastighetsfolket, Byggnadsarbetaren, Arbetarklassens döttrar får ta smällen, TV4 Play,

Etiketter: , , , ,

6 reaktion på “Varför har arbetsmiljön blivit sämre?

 1. avatarGW

  Det du skriver är helt rätt. Men jag hade önskat att dom fackliga organisationerna hade gjort mer. Denna uppfattning grundar jag på 30 år som personalkonsulent varav 10 år inom FHV. När jag började fanns det en optimism och vilja att förbättra arbetsmiljöer från alla parter. Inte minst P-G Gyllenhammar var engagerad och ville förbättra för arbetarna. FHV byggdes ut, Arbetsmiljöverket fick resurser, det drevs projekt och man eftersträvade demokrati och delaktighet.
  Sedan 90-talet har det mesta rustats ner och människors värde devalverats. Nya arbetsplatser som call-centra och liknande är värre än den gamla tidens löpande band. Unga blir utnyttjade och slås ut från arbetsmarknaden innan dom fått en fast fot där.
  Hoppas facket i framtiden ska ta många fighter för en god arbetsmiljö!!!!!

  1. avatarSten Gellerstedt

   GW!
   Många önskar att facket gör mer. Vi gör så gott vi kan: Bemanningsavtal för att garantera inhyrdas villkor; LO-förbunden driver ett påslag i kronor för alla under 25 000 kr/månad, bl a för att lyfta kvinnors värde; IF Metall går vidare med Det Goda Arbetet – Hållbart arbete; Livsmedelsarbetareförbundet har ett utmärkt Arbetsmiljöavtal; Byggnads förhandlar om ordning o reda bland underentreprenörer genom ett beställaransvar; Elektrikerförbundet och Byggnads har kollektivavtal om begäran om åtgärd (6.6a);
   Kommunal strejkar för att bussförare ska slippa söka om sina tjänster när en entreprenad byter ägare. SEKO varslade om samma sak, och fick en överenskommelse med ALMEGA.
   Det kanske ska ses som detaljer, med det hjälper många anställda.
   Det stora greppet om mer makt över arbetet återstår. Vi behöver bl a fler medlemmar, bättre utbildade medlemmar o förtroendevalda, samsyn med TCO:s förbund och stöd från allmänheten samt en stat som inte motarbetar facket.

 2. avatarGW

  Jag förstår att ni gör vad ni kan. Men ute på arbetsplatserna ”fintas” skyddsombud och arbetstagare upp på läktarplats. Mycket av det som skapar arbetsmiljöproblem idag, har att göra med införande av ny prematur teknik/dataprogram, omorganisationer på omorganisationer och personal som slängs hit o dit. Komplicerade problem och arbetsgivaren ser det som sina egna frågor. Det är väldigt svårt för ett skyddsombud att vara delaktiga i denna typ av arbetsmiljöarbete. Inte sällan blir dom väldigt illa åtgångna och straffas på olika sätt. När det gäller psykosocial skador, typ mobbning lever dom farligt. Jag har märkt en skillnad när regionala skyddsombud eller ombudsmän utan anknytning till arbetsplatsen kommit in i ärenden. Jag kan förstå att de centrala fackens resurser inte räcker till detta. Vad jag skulle vilja säga är att facken kanske skulle titta på om de har en ändamålenlig organisation, metod och kompetens, för dagens arbetsmiljöarbete. Kanske dags för revision?
  Jag förstår inte det du skriver om att Byggnads och Elektrikerförbundet har kollektivavtal på begäran av 6.6a. Är det Arbetsmiljölagen du syftar på? En lag behöver inte tas med i något avtal den ska efterlevas och går inte att förhandla om.
  För övrigt stöttar jag helhjärtat det arbete ni gör och önskar att facken ska få en mycket starkare roll i framtiden.

 3. avatarSten Gellerstedt

  GW!
  Ja, det är så att många skyddsombud finns på läktaren. Det stämmer väl med LOs rapport Skyddsombudens erfarenheter 2012. Det pågår också en dragkamp om skyddsombuden, där vissa arbetsgivare hävdar att det är deras skyddsombud. Skyddsombuden är dock enligt arbetsmiljölagen fackligt förtroendevalda och där det saknas fack valda av löntagarna direkt på arbetsplatsen.

  Byggnads och Elektrikernas kollektivavtal om arbetsmiljölagens 6 kap §6a är ett stöd för skyddsombuden att snabbt kunna ta upp frågor med arbetsgivaren. Det innebär att arbetsgivaren ska svara skyndsamt; om parterna inte är överens läggs en 6.6a (begär inspektion från Arbetsmiljöverket); vars utlåtande blir bindande för parterna.

  Skyddsombudens utbildning är en strategisk fråga för att de ska kunna delta i planering etc. LOs förbund kräver minst 40 timmars grundutbildning. Det är inte lätt att få till. Sedan krävs det vidareutbildning om sina egna branschfrågor, utbildning av huvudskyddsombud, etc. Hur den utbildningen ska finansieras i framtiden är mycket oklar idag. Avtalet med Svenskt näringsliv där AFA finansierar vidareutbildning av skyddsombud med 10 miljoner kr/år löper ut 2015.
  Problemen är många och LOs förbund har olika prioriteringar i sin strävan att stötta skyddsombuden. Ta kontakt med ditt förbund om du har idéer.

 4. avatarHSO

  Det börjar likna ett skämt när det gäller starkt organiserade fackföreningsrörelser…

  Det är inte bara skyddsorganisationerna på arbetsplatserna tillsammans med de lokala klubbarna som måste organisera sig. Det måste gå fort, det måste bli bra och det måste ske mer TVÄRFACKLIGT. Viktigast av allt är att vi måste få med oss våra MEDLEMMAR!
  Här motverkas vi fackklubbar å det grövsta från centralt håll genom att från centralt håll sälja vårt arbete till vrakpriser när hela Industrisverige är extremt inställda på att strejka.
  Kom ner till normala löner och börja förhandla nästa gång. Ställ er på ett löpande band i sju månader innan ni förhandlar nästa gång, så ni får lite perspektiv på tillvaron. 1,7%. Pft. 6,8% på tre år (1,7 + 1,7 + 1,9 + 0,6 = 6,8). Pft. Där vi dessutom säljer tillbaks vår FRITID! Snacka om att ha suttit på för höga hästar.
  Ombudsmannastyre när det är som sämst.

  Arbetsgivarna å sin sida är väldigt duktiga och snabba på att ta hjälp av Teknikarbetsgivarna, Almega eller motsvarande för att få igenom sina frågor. Teknikarbetsgivarna och Almega etc har naturligtvis experter på olika områden, varför arbetsgivarna får snabba och kraftfulla svar från AGorganisationerna. Ett ensamt skyddsombud eller en mindre lokal fackorganisation är i det närmaste chanslös mot Almega och Teknikarbetsgivarna. Arbetsgivare idag SER INTE PERSONER längre och det används alldeles för tydligt. Detta gäller naturligtvis främst större företag som har avkastningskrav som största drivkraft.

  Vi måste kunna få hjälp från centralt håll igen.
  Drar fackklubben eller skyddsombudet då en fråga centralt eller via arbetsmiljöverket kan svaret bli att ”det är för lite pengar för att vi ska driva det”, alternativt ”Vi ringer och frågar arbetsgivaren och verkar svaret bra stänger vi ärendet”.
  Det ger ju rejält kalla kårar när det från centralt fackligt håll räknas pengaresultat framför att individen ska få rätt mot ett företag. Tittar fackliga sidan också bara på pengar numer? Snacka om att kasta sten i glashus då.
  Ombudsmannastyre när det är som sämst.
  Kom tillbaks till verkligheten. Kom ut på arbetsplatserna och titta igen. Tamejfan allt är värdelöst nu.

  Toyota Production system (TPS) och alla dess lokala arter håller sakta på att döda den moderna arbetaren. Tyvärr går ju TPS att räkna på, men en människa är ju inte förutsägbar och alltså utbytbar eftersom TPS simplifierar allt till dess att ”en apa ska kunna göra arbetet”.

  Notera bara utbildningarna som folk går nu; en sådan enkel sak som ”ergonomi” definieras ofta numer som ”Ett sätt att få människan att arbeta mer effektivt och öka produktiviteten, dessutom kan god ergonomi minska risken för belastningsskador”. Läs igenom föregående mening och titta vad vi ofta oemotsagt får lära oss idag. Produktion före allt.

  Så vill vi hålla på med ”Hållbart arbete” när vi vet att det ändå bara är kortare ledtider, kortare arbetsmoment, mindre produktionspersonal, mindre lager som räknas. Att slutresultatet ändå blir EXAKT SAMMA spelar ingen roll, så länge som någon kan visa på att det minsann körs LEAN här på arbetsplatsen…. Det värsta är att LO tror att företagen driver hållbart arbete TILLSAMMANS med facken. Skitsnack! Företagen utnyttjar Hållbart arbete till att få in lite extrapengar för att driva igenom sin variant av LEAN, och naturligtvis med fackens goda vilja då fackklubbarna kämpar med en massa annat också. Tittar man på LEAN bit för bit så ser det fantastiskt ut, men slår man ihop allt så blir det en helt annan tavla… Dessutom införs detta över lång tid sakta sakta, så inte alla hinner märka vad som egentligen händer. Gamla eller sjuka och utförsäkrade får till slut gå, sjukfrånvaron minskar och man hyllar LEAN som frälsaren, när sjukfrånvarofrälsaren egentligen heter TREO comp eller Tradolan.

  Nästa avtalsperiod får ni (det gäller ALLA LO-förbund, även om någon skulle ge upp för tidigt) fan inte sälja er så lätt. Vi måste ta tillbaka makten till arbetarna igen. Det enda sättet är att mobilisera medlemmarna. Det enda sättet att väcka intresset nationellt är att strejka. Det är inte pengarna det handlar om heller, det handlar om vårt liv utanför arbetsplatsen; ett liv som vi ska orka med UTAN Tradolan och TREO comp.

  Tack för mig.

 5. avatarSten Gellerstedt

  HSO!
  Visst gör det ont när fackets fördämningar mot arbetsgivaren läcker. Visst gör det ont när arbetslöshet, låg a-kassa och usel sjukförsäkring gör att kollektivavtalen läcker. Visst gör det ont när Lean blir Mean och de som redan har får mer.

  Det är uppror i Brasilien, Bulgarien, Chile, Egypten, Hongkong, Italien, Indien, Portugal, Spanien, Sverige, Sydafrika, Turkiet, ….. Orsakerna är många, men ett har du gemensamt med alla som protesterar: Vantrivsel med den etablerade makten.

  Starka demokratiska fackföreningar har visat sig vara den enda garanten för frihet och demokrati i ett land. En erfarenhet är också att fackets medlemmar ibland måste återta sina fackföreningar. Jag tror inte vi är riktigt så illa ute i Sverige. Men vi behöver en rejäl debatt. Därför ska du ha ett stort tack för ditt inlägg.

Kommentarer inaktiverade.