Ojämlikheten och otryggheten är EUs största problem

EU-kommissionen har ett pågående samråd om en ”europeisk pelare för sociala rättigheter”. Det handlar om idéer för att förbättra det vardagliga livet för EU-medborgare. Kommissionen har inte färdiga förslag om hur detta ska göras, men inbjuder organisationer och enskilda att komma med sina synpunkter. Samrådet pågår till årsskiftet. LO har skickat in sitt svar. Den […]

Likabehandling; en utopi?

Ska principen om likabehandling gälla för arbete när företag levererar tjänster över landsgränser på den inre marknaden som EU utgör? Det skulle man kunna tro var en självklarhet, eftersom EU bygger sin grund på idén om likabehandling. Men inte alla tycker att det är bra. Det har blivit tydligt i arbetet med att ta fram […]

EESK om mänskliga rättigheter

Vid EESKs plenarsession i oktober antogs några yttranden som handlar om grundläggande rättigheter, det vill säga mänskliga rättigheter. För att bli verkliga behöver de stora orden omsättas i praktiken och det behövs även kontrollfunktioner för uppföljning av att principerna om grundläggande rättigheter efterlevs. SOC/536 om europeiska kontrollmekanismen för rättsstaten och grundläggande rättigheter tar upp att […]

Europafacket om EU efter Brexit

Måndag den 11 juli samlades fackliga ledare från Europafackets medlemsorganisationer för att diskutera den gemensamma framtiden i EU och Europa efter Storbritanniens omröstning om att lämna EU. Då antogs ett uttalande, som börjar med att uttrycka en allvarlig oro över möjliga negativa konsekvenser vad gäller jobb och arbetsvillkor för såväl brittiska som övriga europeiska arbetare […]

EESK om anständiga arbetsvillkor

EESKs plenarmöte för maj månad håller just på att avslutas. Två yttranden som gäller arbetslivets villkor har debatterats och antagits. REX/462 om Arbete på skäliga villkor inom globala leveranskedjor; EESKs yttrande kommer vara ett bidrag till den allmänna debatten på temat vid ILOs internationella arbetskonferens i juni, och därtill bidra till debatten som förs i EU […]

Mottagande av flyktingar – ett gemensamt ansvar för hela Europa

EESK antog i veckan vid sitt marsplenum en rapport om flyktingsituationen i Europa. Rapporten är tämligen unik i sitt slag, vågar jag påstå. Den baseras nämligen på erfarenheter som EESK-ledamöter har från besök i elva EU-länder plus Turkiet. 36 av EESKs ledamöter har i grupper om tre besökt flyktingläger och tagit del av hur flyktingar […]

EESK försvarar Schengen och den fria rörligheten

Vid EESKs plenarmöte 17 – 18 februari fördes en debatt om att försvara Schengensamarbetets landvinningar. EESK antog en deklaration om detta. I debatten sades bland annat att Schengen är en symbol för det Europa vi vill leva i. Vi behöver skydda de yttre gränserna och satsa på integration på arbetsmarknaden. De problem som finns beror […]

EESK om flyktingmottagning

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, hade sitt andra plenarmöte för mandatperioden den 9 – 10 december. Kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans deltog i en debatt om flyktingmottagning och näraliggande frågor. EESK antog med bred majoritet en resolution, som tar upp att EESK helhjärtat uppskattar det viktiga arbete som det civila samhället spelar när […]

Ny mandatperiod i EESK inledd

Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén, förkortat EESK, har just nu sitt första plenarmöte för den nya femårsperioden. Jag är en av de svenska ledamöterna, nominerad av LO. EESK består av företrädare för arbetsgivare, fackliga organisationer och övriga frivilligorganisationer från det organiserade civila samhället, från alla EUs medlemsländer. Kommittén har till uppgift att yttra sig […]

Europafacket laddar om

Idag startar Europafackets, ETUCs, trettonde kongress. Nära 400 ombud från fackliga organisationer i hela Europa samlas för att diskutera och besluta om vad vi ska göra gemensamt de kommande åren. Policy ska formuleras och ett handlingsprogram ska antas under fyra fullspäckade dagar i Paris. LO deltar med en delegation som består av representanter för LOs […]