Mottagande av flyktingar – ett gemensamt ansvar för hela Europa

EESK antog i veckan vid sitt marsplenum en rapport om flyktingsituationen i Europa. Rapporten är tämligen unik i sitt slag, vågar jag påstå. Den baseras nämligen på erfarenheter som EESK-ledamöter har från besök i elva EU-länder plus Turkiet. 36 av EESKs ledamöter har i grupper om tre besökt flyktingläger och tagit del av hur flyktingar […]

EESK försvarar Schengen och den fria rörligheten

Vid EESKs plenarmöte 17 – 18 februari fördes en debatt om att försvara Schengensamarbetets landvinningar. EESK antog en deklaration om detta. I debatten sades bland annat att Schengen är en symbol för det Europa vi vill leva i. Vi behöver skydda de yttre gränserna och satsa på integration på arbetsmarknaden. De problem som finns beror […]

EESK om flyktingmottagning

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, hade sitt andra plenarmöte för mandatperioden den 9 – 10 december. Kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans deltog i en debatt om flyktingmottagning och näraliggande frågor. EESK antog med bred majoritet en resolution, som tar upp att EESK helhjärtat uppskattar det viktiga arbete som det civila samhället spelar när […]

Ny mandatperiod i EESK inledd

Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén, förkortat EESK, har just nu sitt första plenarmöte för den nya femårsperioden. Jag är en av de svenska ledamöterna, nominerad av LO. EESK består av företrädare för arbetsgivare, fackliga organisationer och övriga frivilligorganisationer från det organiserade civila samhället, från alla EUs medlemsländer. Kommittén har till uppgift att yttra sig […]

Europafacket laddar om

Idag startar Europafackets, ETUCs, trettonde kongress. Nära 400 ombud från fackliga organisationer i hela Europa samlas för att diskutera och besluta om vad vi ska göra gemensamt de kommande åren. Policy ska formuleras och ett handlingsprogram ska antas under fyra fullspäckade dagar i Paris. LO deltar med en delegation som består av representanter för LOs […]

Grekland angår oss

Dramat kring Greklands skulder och möjlighet till en hållbar ekonomisk politik utspelas med oss som åskådare. En del följer utvecklingen med spänning, medan andra kanske slår ifrån sig med en känsla av att ”det där är långt bort”. Men Greklands ekonomi hänger ihop med vår svenska. De villkor som det grekiska folket får för sin […]

ILO-systemet fungerar; skarpa rekommendationer idag till Qatar

Idag avslutas ILOs arbetskonferens i Genève. Företrädare för arbetstagare, arbetsgivare och regeringar från länder i hela världen har i två veckor diskuterat frågor om villkor i arbetslivet, och tillämpning av gällande konventioner. Alla slutsatser antas genom konsensus, det vill säga gemensamt mellan grupperna. Den kommitté som jag har deltagit i; tillämpningskommitten (Committee on Application of […]

Internationella konventioner gäller även i ekonomiska kristider!

ILOs tillämpningskomitté, Committee on Application of Standards, granskar idag Spaniens politik för att klara den ekonomiska krisen i jämförelse till vad man lovat i form av internationella åtaganden. De spanska facken menar att Spanien inte lever upp till sina skyldigheter i ILOs konvention nummer 122, som innebär att landet förpliktar sig att bedriva en aktiv […]

Regeringar svarar på vad de gör för att leva upp till internationella konventioner

Nu har vi i tillämpningskommittén, Committee on Application of Standards, som arbetar under ILOs pågående arbetskonferens, börjat årets granskning av länder som bryter mot ILO-konventioner. Regeringarna från de berörda länderna får förklara vad de gör för att komma till rätta med de problem som respektive land har. Företrädare för arbetstagare, arbetsgivare och andra länders regeringar framför sina […]

Internationell arbetsrätt i verkligheten

Hur lever världens länder upp till ILOs konventioner i praktiken? Det är vad en kommitté granskar just nu, under ILOs arbetskonferens som pågår i Genève. Jag deltar som LOs representant i ”Committee on Application of Standards”, eller tillämpningskommittén, som vi kan säga på svenska. Vi granskar konkreta fall, där länder bryter mot gällande konventioner. Det […]