Nej, det är inte kvinnors jobb att vara kåta, glada och tacksamma

”Jag jobbade inom hemtjänsten, hade på mig ett linne en varm sommardag. Inne hos vårdtagaren slickade han på sitt finger och sedan förde han det över min arm. Jag tyckte det var jätteäckligt, jag skrev en avvikelserapport. Tänkte på ungdomarna som var inne och jobbade över sommaren, och att de borde veta. Men det var svårt att formulera, […]

Föräldraförsäkringsutredningens förslag om begränsad rätt till föräldrapenning landar rätt. Och bör gå längre.

På fredagen överlämnade Utredningen om en modern föräldraförsäkring delbetänkandet ”Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn” till Socialminister Annika Strandhäll. Utredningen som ska göra en översyn av hela föräldraförsäkringen fick som en konsekvens av förra höstens migrationsuppgörelse uppdraget att på kort tid presentera ett förslag som begränsade möjligheten att ta ut […]

En ny föräldraförsäkring med särregler för nyanlända?

I januari tillsatte socialförsäkringsminister Annika Strandhäll den nya föräldraförsäkringsutredningen med uppdrag att göra en stor översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Förutom att föreslå åtgärder för att uppnå en jämn fördelning av föräldraledighet och föräldrapenningdagarna ska utredaren Lars Arrhenius bland annat se över flexibiliteten i systemet och möjligheter till regelförenklingar som gör försäkringen mer […]

Är kvinnan arbetare? Är medborgaren kvinna?

Europafackets kongress i Paris som pågår just nu har temat Ett rättvist samhälle – för arbetstagares rättigheter och anständiga arbeten. Frågor om sysselsättning, arbetsvillkor och trygga anställningar står högt på agendan. Sedan förra kongressen i Paris 2010 har den europeiska åtstramningspolitiken slagit hårt åt såväl välfärdssystem som arbetstagares rättigheter. Den nyliberala agendan har bidragit till […]

Den demografiska utmaningen är död – länge leve digitaliseringen

Efter ett tag går det ganska snabbt att lära sig känna igen det. Det nya. Framtidsscenarier som fångar upp möjlig förändring, får oss att se något nytt i vår omvärld och skapar nya samband. Jag älskar det. När hjärnan får ta ett skutt. Men jag har också lärt mig att vara skeptisk. Fingret i luften-analysen och […]

Behovet av en visionär feminism för den andra maskinåldern

Arbetskritiken är på snabb frammarsch. Från att ha fått huka sig i skuggorna av den allenarådande arbetslinje, målen om tillväxt och full sysselsättning blommar den åter ut på kultur- och debattsidor. Den tar sin avstamp i de absurditeter som hanteringen av arbetslösheten i samklang med frånvaron av en investeringspolitik givit upphov till. Utarmade arbeten, otrygga anställningar, en […]

Är du behagfull lilla vän?

”Förkroppsligade och utbytbara”. Så beskriver Paula Mulinari, forskare vid Malmö högskola, situationen för anställda inom hotell- och restaurangbranschen. Vi är på en nordisk facklig konferens för att diskutera förekomsten av sexuella trakasserier inom hotell-, restaurang- och turistnäringen. Branschen står ut, vid sidan av omsorgs- och handelsområdena, med sin höga andel av anställda som utsätts för […]

Så, var inte rädda. Ökenvandringen kan vara över.

Det var på en kongress för tio år sedan som frågan dog. Som en Monty Pythonfot från himlen kväste Göran Persson de socialdemokratiska kongressledamöternas krav på fler reserverade månader i föräldraförsäkringen. På en pressträff strax innan frågan skulle diskuteras stängdes dörren för någon som helst typ av kvotering bryskt och sen förblev den, om inte […]

Position i arbetslivet viktigare än inkomst när föräldrar delar föräldraledigheten

I helgen krävde TCO i en artikel på DN-debatt att jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen ska vara kvar. Det är förvånande att man väljer att lägga så mycket krut bakom en åtgärd som visat sig vara helt verkningslös. Det är inte ekonomiska incitament inom ramen för försäkringen som kommer att leda mot en jämnare fördelning av föräldraledigheten. […]

Det finns inte utrymme att hantera saker som bryter flödet.

Ett barn i min närhet är känsligt. Det har hen alltid varit, och kommer antagligen alltid att vara. För det mesta är det inte något större problem. Det räcker ofta bra med en extra puff då och då, tid att tanka trygghet och ändlösa diskussioner om framtiden. Hen är i den åldern då livet plötsligt […]