Slopad jämställdhetsbonus ett steg framåt – men tänk om kring ekonomiska incitament!

Igår presenterade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll delar av regeringens körschema för de planerade förändringarna i föräldraförsäkringen och den ekonomiska familjepolitiken. Båda regeringspartierna har drivit minst ytterligare en reserverad månad i föräldraförsäkringen (miljöpartier vill gå längre, med en tredelning av försäkringen), medan det ena förväntade samarbetspartiet vänsterpartiet vill se fullständig individualisering.  Folkpartiet, som regeringen också kan förväntas förlita sig […]

Stanna inte vid en tredje månad – strama åt föräldraförsäkringen i fler avseenden

Förra veckan släppte Delegationen för jämställdhet i arbetslivet  (JA-delegationen) forskningsrapporten Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser  på ett välbesökt seminarium på LO.  Rapporten är en del av det kunskapsunderlag som JA-delegationen har i uppdrag att ta fram och som i bästa fall också får ligga till grund till förslag från delegationen när den lämnar […]

Dags att greppa ballarna – rapport från en välfärdskonferens

”When you have them by the balls their hearts and minds will follow.” Med citatet av Theodore Roosevelt avslutade den norska sociologen Gudmund Hernes sitt invigningsinförande om välfärdspolitisk omvandling på konferensen Beyond the economic crisis – new opportunities for reconciling sustainability, equality and economic robustness i Oslo förra veckan. Inte förrän nöden kräver det kommer […]

Feminism i efterhand

Den feministiska våg som drog fram genom de politiska partierna under våren och sommaren har den senaste tiden tryckts tillbaka något av diskussionerna om regeringsalternativ och det kommande osäkra parlamentariska läget. Men intresset bland medborgarna har inte falnat. Enligt en SIFO-undersökning som Ekot låtit göra uppger nästan varannan väljare att de är feminister. Att släppa de […]

Kvinnors inkomster mindre värda?

Häromdagen skrev jag om problemen med att införa ekonomiska incitament för att få föräldrar att dela mer lika på föräldrapenningsdagarna. För det första bidrar mängden olika lösningar till ett oöverskådligt och ineffektivt system. För det andra fungerar det inte. Argumentet bakom att införa ekonomiska incitament är att familjen förlorar för mycket i inkomst om män är […]

Sluta krångla till föräldraförsäkringen

Beskedet från s om att partiet tänker gå till val på löftet att införa en ytterligare reserverad månad i föräldraförsäkringen är välkommet. Att vila på hanen även i denna fråga, där såväl Folkpartiet som flera av de borgerliga partiernas kvinnoorganisationer tagit tydlig ställning om att det krävs fler ”mamma” respektive ”pappa” –månader, hade varit ett […]

Äldreomsorgen är död. Länge leve äldreomsorgen!

Det talas mycket om äldreomsorgen nu. Kanske handlar det om att fyrtiotalisternas dödsångest börjar nå kritiska nivåer vid tanken på att det närmar sig på allvar. Tiden då de inte kommer att kunna ta hand om sig själva. Kanske är det därför det som tidigare generationer genomlevt i relativ tystnad och godmodighet blir något som […]

Låt 8 mars bli startskottet för en klassmedveten jämställdhetspolitik

LOs rapport Tid, makt och pengar som släpptes i veckan visar att villkoren för att klara både försörjning och omsorg skiljer sig tydligt åt mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Det är dags att klassperspektivet får genomslag i jämställdhetsdebatten. I ett skede när arbetsmarknaden fragmentiseras och arbetsvillkoren dras isär är det framförallt kvinnor i arbetaryrken som […]

Det är vi som är fittstimmet. Nu kommer vi och tar dig

Jag har inte sett Belinda Olssons nya serie Fittstim – min kamp. Oklart om jag kommer att göra det heller. När jag kommer hem från jobbet brukar jag försöka äta i lugn och ro, hinna byta några ord med min man och sen somna i soffan tillsammans med barnen medan vi ser på Simpsons. Om […]

Gubbväldet strikes back? Feminists move forward

Igår presenterade LO rapporten ”Jämställd representation 2013. Om kvinnors och mäns inflyande och makt i LO”. Rapporten är en genomgång av hur stor andel kvinnor och män som finns på beslutsfattande och andra inflytelserika poster inom LO och LO-förbunden, centralt och lokalt. Samtidigt presenterades också det uppdrag som en arbetgrupp inom LO-styrelsen fått för att […]